Ольшанська Марія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ольшанська Марія Володимирівна
1977-12-03RTEmagicC Olshanska.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 3 грудня 1977 року
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність Облік і аудит
Галузь наукових інтересів особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Ольшанська Марія Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 3 грудня 1977 року

Вищу освіту здобула в 2000 році, закінчивши Національний університет «Львівська політехніка» з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит».

2000-2002 р. — викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку.

З 2002 р. по 2008 р. — асистент кафедри обліку та аналізу.

З 2008 р. — старший викладач кафедри.

З 2009 р. доцент кафедри обліку та аналізу.

В лютому 2006 р. — прикріплена здобувачем для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук до кафедри фінансів.

16.12.2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах».

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента.

Протягом 2008-2012 рр. була заступником завідувача кафедри обліку та аналізу з виховної роботи.

Була учасницею декількох міжнародних конференцій, має великий досвід роботи головним бухгалтером на підприємствах роздрібної та гуртової торгівлі.

Підвищувала свій професійний рівень на курсах, вивчаючи програми:

 • 1С: Бухгалтерія 7.7,
 • «Розроблення електронних засобів навчання в середовищі Moodle».

Пройшла семінар психолого-педагогічних знань.

Має практичний досвід роботи головним бухгалтером.

Хобі: читання літератури, гірські лижі.

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • Податкова звітність (150 год.);
 • Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва (150 год.);
 • Бухгалтерський облік (120 год).

Член Державної екзаменаційної комісії за фахом «Облік і аудит».

Наукова діяльність

Основний напрям досліджень: забезпечення сумісності підприємств у трансформаційних процесах, особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Вибрані публікації

Опублікувала понад 40 наукових праць, з яких є співавтором колективної монографії та 4 навчальних посібників.

Є співавторкою колективної монографії

Сумісність підприємницьких структур у трансформаційному процесі «кооперування – інтеграція підприємств» / І. В. Алєксєєв, М. В. Ольшанська //: Монографія: Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. –344 с. С. 97-114.

Авторкою та співавторкою статей:

 1. Аналіз етапів прийняття управлінських рішень при інтегруванні машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах / М. В. Ольшанська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення і проблеми розвитку. – №647 – 2009. – вип. 647 – С. 151-157.
 2. Організування складання консолідованої фінансової звітності об’єднаними підприємствами / М. В. Ольшанська, О. І. Тивончук, Ю. В. Велика // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Випуск 265. – С. 2480- 2490
 3. Особливості обліку витрат рибопосадкової товарної риби на прикладі ВАТ «Львівський облрибкомбінат» / М. В. Ольшанська, Т. Т. Гринів, І. Б. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ МЛТУ України. – 2011. – Випуск 21.1. – 364 с. – С. 186-194
 4. Аналіз варіантів управлінських рішень щодо змін в організаційній будові органів управління виробничо-господарської структури / М. В. Ольшанська, О. І. Тивончук, Т. Т. Гринів// Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. - №1. – 2011. – С. 11-17
 5. Диверсифікація діяльності підприємств, як передумова та наслідок об’єднання у виробничо-господарські структури / М. В. Ольшанська, Волощак Ю. М.// Науковий вісник Ужгородського університету. – серія «Економіка». – Випуск 32. – 2011.-– С 171-175.
 6. Особливості застосування евристичних методів в аналізі інноваційних проектів / М. В. Ольшанська, Тивончук О. І. // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (гол. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 8. – Частина 1. – 458 с. – С. 197-200.
 7. Інтегрування малого підприємства у господарські структури як один зі шляхів виходу з кризи та етапи прийняття управлінських рішень щодо інтеграційного процесу / М. В. Ольшанська, Т. І. Воскресенська // Економічний простір: Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – №107. – С. 137-150
 8. Фінансово-економічні перспективи територіального об’єднання громад / М. В. Ольшанська, Т. І. Воскресенська // Бізнес Інформ. – 2016. – №10. – C. 308–313.
 9. Основні переваги та недоліки крипто валюти / М.В. Ольшанська, Редько М.О.// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб.наук.пр. Київ: ДП «Інформ.-аналіт.агенство»,2017. – С. 127.
 10. Ольшанська М. В. Аутсорцинг як шлях до оптимізації витрат суб’єктів малого підприємництва / М. В. Ольшанська, О. Василишин. // в монографії “Облік та фінанси: сучасні вектори розвитк”; pod redakcja naukowa Witalij Smygur. – Lublin: Wydzial Ekonomiczny Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2019. – 107 с. (С. 16-25).
 11. Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки крипто валюти/ М.В. Ольшанська, М.О. Редько//Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. пр. Київ: Інформ. аналіт.аг-во,2017. 127с.
 12. Ольшанська М. В. Порівняльна характеристика обліку основних податків в України та Польщі/ М. В. Ольшанська К. Р. Зірник// Економічні науки: Збірник наукових праць ВІСНИК Національного університету водного господарства та природокористування ISSN 2306-5478 В И П У С К 4(80),м. Рівне 2017, С. 353, С. 124-133.
 13. Воскресенська Т.І. Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників/Т.І. Воскресенська, М.В. Ольшанська// міжнародний науковий журнал «Інтернаука» Серія: «Економічні науки» № 3 (23) Київ 2019, с-77, С – 37-42.
 14. Ольшанська М.В. Податок на виведений капітал як вирішення проблем оподаткування прибутку підприємств/М.В. Ольшанська, А.О. Жирнова// Науковий вісник Ужгордського університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (53). – Ужгород, 2019 с. 285, С. 237-245.
 15. Ольшанська М.В. Удосконалення визначення товару в обліковому аспекті для торгових підприємств / М.В. Ольшанська, О. Фаль// Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, щоквартальний збірник наукових праць №1-2 (60-61) 2019, С.32-39.


Є авторкою і співавторкою навчальних посібників:

 1. Бухгалтерський облік та оподаткування / Лемішовський В. І., Сажинець С. Й., Колодка І. С., Хом’як Т. Р., Воськало Н. М., Мохняк С. М., Ольшанська М. В. та інші. // навчальний посібник. - Львів: Ажур. – 2010. – 1220с.
 2. Бухгалтерський облік в Україні / Лемішовський В. І., Воськало В. І., Мохняк В. С., Сеньків Л. Я., Сажинець С. Й., Воськало Н. М., Ольшанська М. В.// Навчальний посібник.- Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 440 с.
 3. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва / Хомяк Р.Л., Ольшанська М.В., Сажинець С.Й., Хомяк Т. Р., Свідрик Т.І., Чубай В.М., Цогла О.Р., Литвиненко Н.О., Лемішовська О.С. // Навчальний посібник. - Львів: Магнолія-2006. - 2012.- 254с.
 4. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва / Хомяк Р.Л., Ольшанська М.В., Хомяк Т. Р., Воскресенська Т. І., Мельник Н. В., Нашкерська М. М. // Навчальний посібник.- Львів: СПОЛОМ, 2018р. - 250 с.
 5. Хом’як Р. Л. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва Навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, М.В. Ольшанська// – Львів: СПОЛОМ, 2018р.-250 с.
 6. Хом’як Р. Л. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва Навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, М. В. Ольшанська, С. Й. Сажинець, Т. Р. Хомяк, Т. І. Свідрик, В. М. Чубай, О. Р. Цогла, Н. О. Литвиненко, О. С. Лемішовська // – Львів: Магнолія. – 2006, 2012.- 254 с.
 7. Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік та оподаткування Навчальний посібник/ В.І Лемішовський, С. Й. Сажинець, І. С. Колодка, Т. Р. Хом’як, Н. М. Воськало, М. В. Ольшанська, С. М. Мохняк та інші. Всього – 10 співавторів.// Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220с.- С. 361-512.
 8. Лемішовський В.І. Бухгалтерський облік в Україні Навчальний посібник/ В.І. Лемішовський, В.І. Воськало, М. В. Ольшанська, С. М. Мохняк, Л. Я. Сеньків, С. Й. Сажинець, Н. М. Воськало. І. // Львів: Ажур. – 2010. – 440 с. – С. 273-334.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: mariia.v.olshanska@lpnu.ua