Олексів Ігор Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Олексів Ігор Ярославович
Олексів.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 14 липня 1946 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність механіка
Галузь наукових інтересів геометрична топологія і теорія функцій
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1977 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1983 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Олексів Ігор Ярославович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 14 липня 1946 року.

На кафедрі вищої математики з 1975 р.

Освіта вища, закінчив Львіський державний університет(механіко-математичний факультет) в 1969 р.

До 1975 р. працював в Інституті прикладних проблем математики і механіки АН УРСР.

Захистив кандидатську дисертацію в 1977 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Напрямки наукових досліджень — геометрична топологія і теорія функцій.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії кривих з обмеженнями наїх довжину. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ. «Задруга». 2006 р. С. 475.
 • Олексів І.Я. Економні ізотопії ламаних на площині . Вісник НУ «Львівська політехніка» , сер. Фіз.- мат. науки.-2007. № 601 —С.59-66.
 • Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії між кривими скінченної довжини. //12-та Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука (Київ,15-17 травня 2008р.) — Матеріали конференції. -С. 669
 • Крупка З., Олексів І. Властивості міри множин рівня підмножин евклідового простору. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М.,13-15 травня 2010 рік. — С. 157.
 • Олексів І.Я. Побудова ізотопій між дугами скінченної довжинина площині. // Тези доп. Міжн. конф «Геометрія». — Одеса, 23-28 травня, 2011 р.— 2011. — С. 22.
 • Олексів І.Я. Теорема Антуана для крайових скінченої довжини// Тези доп. Міжнародної конференції «Геометрія в Одесі-2012» присвячена110-річчю ОНАХТ. — Одеса, 28.05-2.06, 2012. — С. 29
 • Чабан А., Левонюк В., Олексів І. Спрощена математична модель механізму приводу контактів елегазового вимикача // Технічні вісті. – 2017. – № 1 (45), 2 (46). – С. 26–28.
 • Левонюк В., Чабан Г. В., Олексів І. Я. Обгрунтування еквівалентної схеми заміщення елегазового вимикача надвисокої напруги // Технічні вісті. – 2018. – Том 1(47), 2(48). – С. 40–42.
 • Олексів І. Я. Локально-зв'язні континууми як границі послідовностей вкладень відрізка в простір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2018. – № 898. – С. 51–55.
 • Cheremnikh E., Oleksiv I., Ivasyk H. Finding the condition of finiteness of the discrete spectrum of a nonself-adjoint Friedrichs’ model in the case of one-dimentional perturbation // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2020. – Т. 4, № 2(54). – P. 46–50.


Навчальні посібники:

 1. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . — 243 с.
 2. Рудавський Ю.К., Каленюк П.І., Тацій Р.М. Олексів І.Я., Бобик І.О. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . — 244 с.
 3. Рудавський Ю.К., Лібацький Л.Л., Мохонько А.З., ОлексівІ.Я., Чип М.М., Зеленяк В.М., Томецька С.І. Математичний аналіз. Частина 1.-Львів: Львівська політехніка, 2003 — 404 с.
 4. Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Навчальний посібник. — Львів: Інтелект-Захід, 2004.- 448с.
 5. Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. — Львів: Інтелект-Захід, 2008.- 468с.
 6. Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Бобик І.О., Квіт Р.І., Крупка З.І. та ін. Економіко-математичне моделювання. — Львів: Вид-во «АЖУР»,2010 . — 340с.
 7. П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л.Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н.Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей /за ред. П. Каленюка. — Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. — 248 с.
 8. П.І. Каленюк, Ю.К. Рудавський, Р.М. Тацій, І.Я. Олексів [та ін.] Диференціальні рівняння. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2014. – 380 с.
 9. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Тацій Р.М., Рудавський Ю.К., Андрусяк І.В., Бобик І.О., Зашкільняк І.М., Олексів І.Я., Стасюк М.Ф. Збірник задач з диференціальних рівнянь: навч. посібник/ за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: В-во Львівської політехніки, 2016.—236 с.
 10. Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М.,Ільків В. С., Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. – 328 c.


Методичні розробки:

 1. Бацевич О.Ф., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Лазько В.А.,Олексів І.Я., Сало Т.М., Швець Л.П., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І., Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робітстудентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», "Менеджмент«.-Серія «Дистанційне навчання» -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-136 с
 2. Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А.,Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. — Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.-28 с.
 3. Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я.,Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей.Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р.,- 72 стор.
 4. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 — 72с.
 5. Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Крупка З.І., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Слюсарчук О.З., Чип М.М. Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 64 c.
 6. Мохонько А.З., Олексів І.Я., Квіт Р.І., Сало Т.М., Коляса Л.І Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c. 68.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40