Озеран Володимир Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Озеран Володимир Олександрович
1946-03-15RTEmagicC image032 01.jpg.jpg
к.е.н., професор
Дата народження 15 березня 1946 року
Alma mater Львівський торговельно-економічний інститут
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність «Бухгалтерський облік»
Галузь наукових інтересів дослідження проблематики ведення бухгалтерського обліку в галузях економіки.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2004
Відомий у зв’язку з Створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки».
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Озеран Володимир Олександрович — кандидат економічних наук, професор кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

 • Дата народження: 15 березня 1946 року
 • Освіта: Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік» у 1969 році.
 • З травня 1970 року по червень 1971 року проходив службу в лавах Радянської Армії.
 • Після закінчення служби з липня 1971 року по листопад 1972 року працював на посаді головного бухгалтера Тиврівської райспоживспілки Вінницької області.
 • З грудня 1972 року по листопад 1975 року — навчався в аспірантурі кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного інституту, після закінчення якої з грудня 1975 року розпочав науково-педагогічну діяльність на посаді асистента цієї ж кафедри.
 • Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства» захистив у 1983 році в Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко.
 • З 1984 по 1986 рік В.О. Озеран обіймав посаду старшого викладача, а з 1986 по 2000 рік — доцента вищеназваної кафедри.
 • Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності було присвоєно у березні 1989 року.
 • З 1969 по 1972 рік працював заступником головного бухгалтера та головним бухгалтером райспоживспілки.
 • У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства».
 • У жовтні 1988 р. було обрано на посаду завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.
 • З 1994 року за сумісництвом працює генеральним директором аудиторської фірми.
 • З січня 2001 р. працює на посаді професора кафедри бухгалтерського обліку.
 • У червні 2004 р. Міністерством освіти і науки України йому було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку
 • Педагогічний стаж складає 33 роки.
 • Відмінник освіти України, заслужений професор Львівської комерційної академії

Членство в професійних організаціях та сертифікація: з 2000 р. дійсний член Спілки аудиторів України, член Методологічно-консультативної ради з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю Укоопспілки, член Ради Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України», член Західного регіонального відділення Аудиторської палати України.

Хобі: читання художньої та історичної літератури.

Викладацька діяльність

Читає лекції та веде практичні заняття з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності».

Наукова діяльність

Коло його наукових інтересів охоплює дослідження проблематики ведення бухгалтерського обліку в галузях економіки.

Створив і очолив наукову школу: «Проблеми та напрями розвитку обліку в галузях економіки». Під його науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій.

Вибрані публікації

Автор (співавтор) більше 180 наукових і методичних праць, 3-х підручників і 8-ми навчальних посібників, з яких 4 — за його редакцією. Учасник понад 70 науково-практичних конференцій різного рівня.

1) підручники та посібники:

 1. Бухгалтерский учёт на производственных предприятиях потребительской кооперации. Учебник для студентов вузов (Гриф МВССО СССР). — М.: Экономика, 1988. — 319 с. (у співавторстві з Павлюком І.М., Секретарьовою І.О., Трушиною Н.В.)
 2. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Навчальний посібник (Гриф МОН)// За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 698 с. (у співавторстві з Бутинцем Ф.Ф., Виговською Н.Г. та ін.)
 3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник (Гриф МОН)// За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. та доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с. ( у співавторстві з Бутинцем Ф.Ф., Виговською Н.Г. та ін.)
 4. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» (Гриф МОН)// За ред. проф.. Бутинця Ф.Ф. та доц.. Малюги Н.М. — 2-е вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 576 с. (у співавторстві з Бутинцем Ф.Ф., Кужельним М.В., Осадчим Ю.І. та ін.)
 5. Інструкція про застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку в організаціях і підприємствах споживчої кооперації// Науковий керівник Озеран В.О. — К.: Укоопспілка, 2002. — 215 с. (у співавторстві з Волошиним A.M., Трушиною Н.В., Кміцікевич Л.С., Москалюком О.В.)
 6. Аудит: теорія і практика. Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 364 с. (у співавторстві із Загороднім А.Г. та ін.)
 7. Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації. Навчальний посібник (Гриф МОН)// За ред. Озерана В.О. — К.: ТМЦ «Укоопосвіта», 2003. — 188 с. (у співавторстві з Волошиним A.M., Трушиною Н.В., Москалюком О.В.)
 8. Бухгалтерський облік на заготівельних і переробних підприємствах споживчої кооперації. Навчальний посібник (Гриф МОН)// За ред. Озерана В.О. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2003. — 160 с. (у співавторстві з Волошиним A.M., Трушиною Н.В., Москалюком О. В)
 9. Аудит: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» (Гриф МОН)// 2-е вид., перероб. і доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 463 с. (у співавторстві із Загороднім А.Г. та ін.)
 10. Контроль і ревізія. Навчальний посібник (Гриф МОН)// 3-е вид., перероб. і доп. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. — 328 с. (у співавторстві з Романівим Є.М., Хом’яком Р.Л., Морозом А.С. та ін.)

2) основні наукові статті:

 1. Питання організації обліку переоцінки товарно-матеріальних цінностей на промислових підприємствах// Бухгалтерський облік і аудит. — 1997. — № 1. — С. 10-12 (у співавторстві з Корягіним М.В.)
 2. Аудит будівельних організацій: особливості пільг з податку на додану вартість. — Бухгалтерський облік і аудит. —1997. — № 10. — С. 49-56 (у співавторстві з Головацькою С.І.)
 3. Проблеми інтеграції елементів міжнародних стандартів в систему бухгалтерського обліку на промислових підприємствах України// Вісник Львівської комерційної академії. Т.2. Частина перша. — Львів: Коопосвіта, 1998. — С.133-146 (у співавторстві з Корягіним М.В.)
 4. Організаційно-методична модель аудиту витрат та виконаних робіт підрядних будівельних організацій// Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 11. — С. 63-67; № 12. — с. 38-47 (у співавторстві з Головацькою С.І.)
 5. Операційний аудит робіт за будівельними контрактами в фінансовій, податковій і статистичній звітності// Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — № 1. — С. 72-76 (у співавторстві з Головацькою С.І.)

Посилання

Озеран Володимир Олександрович

Озеран Володимир Олександрович

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oalp@ukr.net