Одрехівський Микола Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Одрехівський Микола Васильович
Odrechivskuj new.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 27 квітня 1953 рок
Місце народження с. Гутисько Бережанського району Тернопільської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність «Автоматизовані системи управління».
Галузь наукових інтересів Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами.
Кваліфікаційний рівень інженер-системотехнік
Науковий ступінь доктор економічнх наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Одрехівський Микола Васильович — доктор економічних нак, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 27 квітня 1953 року в селі Гутисько Бережанського району Тернопільської області, .

У 1968–1972 рр. навчався у Львівському електротехнікумі зв’язку.

1976–1981 рр. — Львівський політехнічний інститут, факультет автоматики, спеціальність «Автоматизовані системи управління».

1985–1988 рр. — аспірантура Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, кандидат технічних наук (1989).

В 1994–1997 рр. — докторантура Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, доктор економічних наук (2010), професор (2012).

1981-2013 р. - інженер, викладач, доцент, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інноватики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2013р. і до сьогодні – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка».


Педагогічна діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні системи та технології у митній діяльності
 • Інформаційно-управлінські системи у бізнес-структурах

Нагороди та відзнаки

Нагороджений знаком «ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ» (№ 35723, наказ № 723-к, від 30.09.1998 р.)

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів — управління складними системами

Вибрані публікації

Автор понад 200 наукових праць, на основі яких створено: першу інноваційну структуру в Україні — ЗАТ «Трускавецький валеологічний інноваційний центр» (1997 р.); спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» (1998 р.); регіональну агломерацію «Дрогобиччина» (2003 р.).

 1. Організація системи управління та інформатизації курортополісів. // Проблеми комплексного використання і охорони мінеральних вод типу «Нафтуся», рекреаційних ресурсів та перспективи розвитку сатанівської курортної зони. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 26-29 вересня 1994. — Сатанів, 1994. — С.38-40.
 2. Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми створення і функціонування. — Львів: Світ, 1997.- 144 с.
 3. Проблеми організації та інтеграції валеологічних інноваційних центрів до ринкової економіки. // Експрес-Новини: Наука. Техніка, вир-во, 1997. — № 23-24. — С.13-15.
 4. Інноваційна модель розвитку агломерації «Дрогобич — Борислав — Стебник — Трускавець — Східниця». // Регіональна економіка, 2002. — № 4. — С.128-134.
 5. Проблеми і перспективи розвитку регіональної агломерації «Дрогобичинна» // Молодь і ринок, 2003. — № 3 (5). — С.96-99.
 6. Інноваційна пропозиція: Розроблення та реалізація інноваційної моделі розвитку «Регіональної агломерації Дрогобиччина» // International Forum «Science, Innovation & Regional development» // Forum materials. — Lviv, Ukraine, May, 23-25, 2005. — С. 230–232.
 7. Одрехівський М.В. Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами: монографія. — Дрогобич, РВ ДДПУ, 2009. — 488 с.
 8. Odrechivskyj M. Babjak M., Matkovskyj R., Bojko O. Problemy ochrony sredoviska naturalnego i stalego rozwoju strefy rekreacijnej Karpat // Zeszyty naukove. — Jaslo, 2006. — Z. 4. — S. 119 — 130.
 9. Одрехівський М.В. Методологія моделювання станів валеологічних технологій та їх економічної ефективності // Міжнародний економічний журнал «Економічна кібернетика». — Донецьк, ДонНУ, 2006. — № 3-4(39-40). — С.15-22

Монографії

1. Одрехівський М.В. Проблеми інтелектуалізації та віртуалізації навчання у вищих навчальних закладах / Одрехівський М.В., Одрехівська І.М. // Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, К.Ф.Ковальчука. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 49 – 57.

2. Одрехівський М.В. Системний підхід до організаційного моделювання інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський // Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 139 – 153.

3. Одрехівський М.В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський // Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. – Пороги, 2017. – 520 с. – С. 359 – 369.

4. Odrekhivskyy M., Matys M. Chapter 18. Problems of modeling the reaction and behavior of the human body under stress // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadiya Skotna. Drohobych: Posvit, 2017, 392 p. – P. 188 – 196.

5. Одрехівський М.В. Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури Карпатського єврорегіону / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364с. – С. 109 – 119.

6. Odrekhivskyi M. Chapter 13. Intellectualization ecosystem conditions management recreational innovation enterprises / M. Odrekhivskyi, O. Pshyk-Kovalska, H. Burunova // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestokhowa: Edukator, 2018. – 213 p. – P. 159 – 168.

7. Одрехівський М.В. Сутність і значення системи обліку підприємств в умовах міжнародного трансферу технологій / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Socioӧkonomischne und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doctor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographi in 2 Bӓnden, B. 2 – Shioda Gmbh, Steyr, Austria, 2018. – 473 p. – P. 135 – 145.

8. Одрехівський М.В. Problems of Formation of the Financial Mechanism of Management innovative Enterprises / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р. – Р. 409 – 422.

9. Odrekhivskyy Mykola, Kohut Uliana, Horbal Nataliya. Research of ecosystems and problems of environmental innovation systems design // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – 355 p. – P. 152 – 164.

10. Одрехівський М.В. Оцінювання ефективності управління розвитком рекреаційних інноваційних підприємств в умовах міжнародних економічних зв’язків / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. – Р. 231 – 242.

11. Одрехівський М.В. Математичні моделі оцінювання ефективності управління розвитком рекреаційних інноваційних підприємств в умовах міжнародної економічної діяльності / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2021. – 468 с.

12. Одрехівський М.В. РОЗДІЛ 3.4. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ФОРМІ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія / за загальною редакцією Дуки А. П. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. 242 с. – С. 127 – 142.


Статті у наукових виданнях зареєстрованих в наукометричній базі даних Scopus

1. Mykola Odrekhivskyi. Problems of the Intelligent Virtual Learning Environment Development / Mykola Odrekhivskyi, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Vasyl Andrunyk, Mariia Nazaruk, Oksana Kunanets, Danylo Tabachyshyn // Emmerich, M., Lytvyn, V., Yevseyeva, I., Basto-Fernandes, V., Dosyn, D., Vysotska, V. (Eds.): Modern Machine Learning Technologies and Data Science Workshop. Proc. 1 st International Workshop MoMLeT&DS 2019. Shatsk, Ukraine, June 2-4, 2019, CEUR-WS.org, online. – Vol-2386.

2. Mykola Odrekhivskyi. Information-Analytical Support for the Processes of Formation of "Smart Sociopolis" of Truskavets / Mykola Odrekhivskyi, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi, Danylo Tabachishin // Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A., Kravtsov, H., Nikitchenko, M., Semerikov, S., Spivakovsky, A.: Proc. 15th Int. Conf. on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI2019). Volume II: Workshops, Kherson, Ukraine, June 12-15 (2019). CEUR-WS .org, Vol. 2393, online, http://ceur-ws.org/Vol-2393/

3. Nestor Shpak. Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions / Nestor Shpak, Mykola Odrekhivskyi, Kateryna Doroshkevych and Włodzimierz Sroka // Social Sciences. MDPI AG, Базель, Швейцария, 2019. – Vol. 8, Issue 7. https://www.mdpi.com/2076-0760/8/7/202 https://doi.org/10.3390/socsci8070202

4. Микола Одрехівський. Problems of Evaluation and Forecasting of the Biosystems states / Микола Одрехівський, Уляна Когут, Roman Kochan, Янкарчик Даніель, Грига Володимир // 19-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. Nano, Bio, Green and Space: Technologies for Sustainable Future, 2019. – C. 859–865.

5. Одрехівський М.В. Problems of environmental innovation systems design / Одрехівський М.В., Когут У. І., Кочан Р. В., Карпінський В., Марцін Б. // 19-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. "Екологія, економіка, освіта і законодавство". – 2019. – C. 587–594.

6. Odrekhivskyy, M. The use of modern information technology in medical and health institutions of truskavets resort / Odrekhivskyy, M., Pasichnyk, V., Kunanets, N., Rzheuskyi, A., Korz, G., Tabachyshyn, D. // CEUR Workshop ProceedingsVolume 2631, 2020, Pages 184-1972nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020; Lviv-Shatsk; Ukraine; 2 June 2020 through 3 June 2020; Code 161592.

7. Mykola Odrekhivskyі, Uliana Kohut, Ulyana Kostyuk. Intelligent Management System for Ecological Innovative Enterprises // N. Sharonova, V. Lytvyn, O. Cherednichenko, Y. Kupriianov, O. Kanishcheva, T. Hamon, N. Grabar, V. Vysotska, A. Kowalska-Styczen, I. Jonek-Kowalska (Eds.): Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings of the 5th International Conference on COLINS 2021. Volume I: Workshop. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021, CEUR-WS.org, online. – P. 1527-1539.

8. Mykola Odrekhivskyі, Orysya Pshyk-Kovalska, Volodymyr Zhezhukha. Optimization of Management Decisions of Recreational Innovative Companies // Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications / Editors: Natalia Kryvinska, Michal Greguš. 2022. Volume 4. 616 p. – P. 455 – 477.

9. Mykola Odrekhivskyі, Liubomyr Vankovych, Orysya Pshyk-Kovalska. Problems of Construction of Smart Innovative Enterprises // Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference, Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. CEUR-WS.org, online. Vol-3171. – P. 1015-1029.Статті у наукових фахових виданнях Зареєстрованих в наукометричній базі даних Scopus

1. Одрехівський М. В. Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, Б.В. Наконечний // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2017. – № 862. – С. 198 – 203.

2. Одрехівський М. В. Проблеми побудови системи облікового забезпечення інноваційних підприємств / М. В. Одрехівський // Журнал Київського університету ринкових відносин: "Економіка, бізнес-адміністрування, право" - Випуск № 4(4). - 2018. - 365 с. – С. 149 – 164.

3. Одрехівський М. В. Проблеми формування рекреаційної інноваційної інфраструктури агломеративних утворень Карпатського єврорегіону / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська, О. Я. Побурко // Ефективна економіка, 2018. - № 8. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6476

4. Одрехівський М. В. Формування механізму управління потенціалом сталого просторового розвитку регіону / М. В. Одрехівський, А. І. Бурда // Вісник Херсонського національного технічного університету . - 2018. - № 4. - С. 289 - 294. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2018_4_42.

5. Одрехівський М. В. Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Ефективна економіка, 2019. - № 1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916

6. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних системи / Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» (Економічні науки), 2019. – № 1. – С. 84 – 91. doi: 10.20998/2519-4461.2019.1.84

7. Одрехівський М.В. Проблеми побудови міжнародної карпатської валеологічної інноваційної системи / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Лікарська справа. Врачебное дело, Київ, 2019. – № 3 (1151). – С. 56 – 64. DOI 10.31640/JVD.3.2019(9)

8. Одрехівський М. В. Проблеми оптимізування управлінських рішень в умовах інформатизації рекреаційних інноваційних підприємств / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-ковальська // Економіка: реалії часу. – 2020. – № 1 (47). – С. 38 – 47.

9. Одрехівський М. В. Іван Франка як ідеолог інноваційного розвитку України / Микола Одрехівський, Михайло Яворський // International Relations Review, 2020, volume 3, issue 3. – P. 214 – 230.

10. Одрехівський М.В. Гомеостатичний підхід до управління рекреаційними інноваційними підприємствами / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-ковальська // // Наука та наукознавство. 2021. № 1 (111). С. 03—15. https://doi.org/10.15407/sofs2021.01.003

11. Одрехівський М. В. Маркетингово-логістично-орієнтоване управління екологічними інноваційними підприємствами / М.В. Одрехівський, У. І. Когут, Д. О. Жила // Journal of Lviv Polytechnic National University Series of Economics and Management Issues Vol. 5, No. 1, 2021, 174-190.

12. Одрехівський М.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ МІЖНАРОДНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ / М.В. Одрехівський, О.О. Пшик-Ковальська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 2022. № 1(7). – С. 215 – 223.Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E.mail: Mykola.V.Odrekhivskyi@lpnu.ua