Новіцький Ярослав Мар’янович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Новіцький Ярослав Мар’янович
RTEmagicC Risunok1 03.jpg.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 28 березня 1965 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1987 р.
Галузь наукових інтересів вплив вібрацій на міцність та надійність пружних елементів.
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра деталей машин Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Новіцький Ярослав Мар’янович -кандидат технічних наук,доцент кафедри деталей машин Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 28 березня 1965 року.

Педагогічний стаж — 22 роки.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Деталі машин
  • Деталі машин і ПТО

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — вплив вібрацій на міцність та надійність пружних елементів.

Вибрані публікації

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Монографії та навчальні посібники

  1. Сологуб Б.В., Новіцький Я.М. Теорія технічних систем. Курс лекцій: Навчальний посібник. — Львів. «Львівська політехніка», 1999. — 111 с.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

Навчально-методичні публікації

  1. Альбом креслень з курсового проектування. Павлище В.Т., Соборов Ю.Г., Гнаткович С.А., Зубик Й.Л., Кичма А.О., Новіцький Я.М., Данило Я.Я. Навчально — методичне видання .Львів 1998.
  2. Прикладна механіка: Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робітстудентами — заочниками/ Укл. Марченко В.М., Новіцький Я.М. 24 с.
  3. Сологуб Б.В.,Новіцький Я.М. Методичні вказівки для виконання розрахунково — графічної роботи з курсу «Теорія технічних систем». ДУ «Львівська політехніка». Львів. 1999. 18с.
  4. Динамічне балансування роторів, що обертаються. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсів «Деталі машин» і «Прикладна механіка» для студентів інженерно-технічних спеціальностей /Укладач Новіцький Я.М. .. — Львів. НУ «Львівська політехніка», 2002. — 16 с.
  5. Дослідження роботи лобового фрикційного варіатора.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсів «Деталі машин» і«Прикладна механіка» для студентів інженерно-технічних спеціальностей /Укладачі: В.Т. Павлище, Я.М. Новіцький. — Львів. НУ «Львівська політехніка»,2002. — 16 с.
  6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної(контрольної) роботи з курсу «Основи конструювання та промисловий дизайн» для студентів напряму 6.0501 «Економіка і підприємництво» (денної та заочної формнавчання). / Укладачі: В.Т. Павлище, Я.М. Новіцький. — Львів. НУ «Львівська політехніка», 2002. — 12 с.
  7. Проектування привідного пристрою: Методичні вказівки ізавдання для виконання курсової роботи з дисципліни «Основи конструювання і проектування» для студентів усіх форм навчання / Укл. В.Т.Павлище, А.О.Кичма,Я.М.Новіцький. — Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005 — 32 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6–й корпус, кімната 306,

т. +38 (032) 258-21-85

E-mail: tmdm.dept@lpnu.ua