Новицький Юрій Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Новицький Юрій Леонідович
RTEmagicC novicky s.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22 грудня 1981 року
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Галузь наукових інтересів Дослідження високофункціональних бетонних сумішей з використанням комплексних хімічних добавок для дорожнього будівництва
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Новицький Юрій Леонідович — кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільних доріг та мостів, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта та професійна діяльність

Наукова діяльність

В квітні 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему: Низькоенергоємні цементи, модифіковані комплексними поліфункціональними добавками [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Новицький Юрій Леонідович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 165 арк. : рис., табл. + дод. (без паг.). — Бібліогр.: арк. 149-164

Сфера наукових інтересів:

Дослідження високофункціональних бетонних сумішей з використанням комплексних хімічних добавок для дорожнього будівництва.

Перелік навчальних дисциплін:

  • Транспорт і шляхи сполучення.
  • Економіка будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг і аеродромів.
  • Забезпечення і контроль якості будівництва та ремонту автомобільних доріг.

Вибрані публікації

Автор і співавтор 40 наукових праць

  1. Низькоенергоємні цементи, модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії / М. А. Саницький, Т. Є. Марків, У. Д. Марущак, Ю. Л. Новицький // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 195-199. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 5 назв.

Контакти

79013, Львів-13, С. Бандери 12, Головний корпус, кім. 109

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону:+38 (032) 258-23-76, +38 (032) 258-25-17

e-mail: ynov@polynet.lviv.ua