Николишин Мирон Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Николишин Мирон Михайлович
NykolyshynMM1944.jpg
д.ф.-м.н., професор
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу поліврізної фізичної природи та дефектів
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Кушнір Роман Михайлович, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1996 р.
Поточне місце роботи Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України, Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
Державні нагороди Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Николишин Мирон Михайлович — доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України,професор кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інститутуінженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .(сум.)

Загальні відомості

Завідувач відділу механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки іматематики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року зацикл наукових праць «Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцностітвердих деформівних тіл з концентраторами напружень»:

Займається науково-педагогічною діяльністю – за сумісництвом працює професором кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальні курси

  • Математичне моделювання процесів відновлення та зміцнення

Наукова робота

Тема докторської дисертації

Гранична рівновага оболонок з наскрізними та поверхневими тріщинами при пружному і пружнопластичному деформуванні [Текст] : дис... д-ра фіз.- мат. наук: 01.02.04/ Николишин Мирон Михайлович ; Нац. акад.наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача.- Львів, 1995. - 372 с.

Науковий консультант: член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Кушнір Роман Михайлович, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача Національної академії наук України.

Напрями наукової діяльності

Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів

Керівник НДДКР відділу механіки деформівного твердого тіла ІППММ

Наукова тематика відділу

Математичн імоделі та методи дослідження напруженого стану неоднорідних тіл та тіл з покриттями за дії силових і теплових навантажень та наявності дефектів і залишкових деформацій

Видавнича діяльність

Отримані результати досліджень викладені у понад 190 наукових публікаціях, серед яких 2 монографії

Вибрані публікації професора М.М. Николишина

Контакти

Адреса: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, вул. Наукова, 3—б, 79060, м. Львів, Україна

Телефон: +38(032) 251—58—37(відділ).

Електронна пошта: dept11@iapmm.lviv.ua

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net