Недоступ Леонід Аврамович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Недоступ Леонід Аврамович
Nedostup.jpg
д.т.н., професор,професор кафедри
Дата народження 14 квітня 1935 р.
Місце народження м. Полтава
Помер 20 серпня 2021 р.

Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1957 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів Розроблення методів забезпечення конкурентноздатності радіоелектронної апаратури шляхом комплексної оптимізації процесів виробництва за критеріями якості та раціонального використання ресурсів
Кваліфікаційний рівень інженер-радіотехнік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1992 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Відомі учні Бобало Юрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, ректор НУ «Львівська політехніка»
Почесні звання «Відмінник освіти України», «Почесний радист СРСР», почесний професор Національного університету «Львівська політехніка».
Державні нагороди Медаль «За доблестный труд»

Недоступ Леонід Аврамович (14 квітня 1935 — 20 серпня 2021) — український науковець, доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету «Львівська політехніка», Почесний професор Львівської політехніки.

Біографічні (загальні) відомості

Народився 14 квітня 1935 у Полтаві.

Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1957 році за спеціальністю «Радіотехніка».

Після закінчення інституту до 1974 року працював інженером-регулювальником радіоелектронної апаратури, інженером-розробником, старшим, провідним інженером,начальником конструкторського бюро, начальником відділу надійності на підприємствах і науково-дослідних закладах Міністерств радіотехнічної і електронної промисловості СРСР.

В 1972 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 Пристрої радіотехніки і засоби зв’язку.

З 1974 р. до 1984 р. старший викладач, завідувач кафедрою «Конструювання та технологія виробництва радіоелектронної апаратури» Львівського політехнічного інституту.

В 1977 році отримав вчене звання доцента.

В 1992 р.після захисту докторської дисертації в Ленінградському електротехнічному інституті за спеціальністю 05.12.13 Пристрої радіотехніки і засобів зв’язку отримав вчений ступінь доктора технічних наук.

З 1993 року — пофесор кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».

З 2004 р.по листопад 2014— завідувач кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».

З грудня 2014 р. - пофесор кафедри «Теоретична радіотехніка та радіовимірювання».


Голова спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальностями: «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»; «Радіотехнічні та телевізійні системи»; «Медичні прилади та системи».


Rys 1.jpg Читає лекції з дисциплін «Основи надійності РЕА» і «Радіовимірювання».

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Front2.png Bronze VDNH.png 150px-100 years Lenin OBVERSE.jpg Za zaslyg v standart 1.png RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPG

За розроблення нової техніки нагороджений:

медаллю «За доблестный труд» (1970 р.),

медаллю ВДНГ СРСР (1970 р.),

нагрудним знаком Міністерства зв’язку СРСР «Почесний радист СРСР» (1987 р.),

нагрудним знаком Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР «За заслуги в стандартизації» (1972 р.),

нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002р.).

Нагрудним знаком «Петро Могила»

Наукова робота

Тема докторської дисертації

Модели и методы комплексной оптимизации процессов формирования и контроля качества прецизионной радиоэлектронной аппаратуры : дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13/ Л.А. Недоступ ; Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола .— Львов, 1991. — 383, [3] с. : ил., граф., табл. — Библиогр.: с. 346-372.

Напрям наукової діяльності

 • Розроблення методів забезпечення надійності радіоелектронної апаратури шляхом комплексної оптимізації процесів проектування, виробництва та експлуатації за критеріями якості та раціонального використання ресурсів.


Автор шести наукових монографій, трьох навчальних посібників, більше 250-ти наукових статей. Учасник багатьох наукових конференцій і симпозіумів

Вибрані публікації

 1. Optimization of processes designed for ensuring the quality and reliability of electronics using cumulative models of defectiveness and total production expenses / Yu. Bobalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk, M. Melen // Przegląd Elektrotechniczny. - 2016. - R. 92. - NR 1. – P. 155-158.
 2. Multicriteria optimization of processes for ensuring the quality and reliability of radio electronic devices / Yu. Воbalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk, M. Melen, P. Zayarnyuk // Acta technica. – 2015. – Vol. 60. - № 1. – Р. 89–96.
 3. Якість, надійність радіоелектронної апаратури. Елементи теорії і методи забезпечення: монографія / Ю. Я. Бобало, Л. А. Недоступ, М. Д. Кіселичник; за ред. д.т.н., проф. Л. А. Недоступа. - Львів: Вид-во Держ.ун-ту Львів. політехніка, 2013. - 196 с.
 4. Основи надійності радіоелектронних пристроїв : навч. посібник для студ. радіотехн. спец. вузів України / Недоступ Л. А., Кіселичник М. Д., Бобало Ю. Я.; за ред. Л. А. Недоступа. - Львів: Вид-во Держ. ун-ту Львів. політехніка,1998. - 219 с.
 5. Оптимизация контроля, регулировки и технологической приработки приборов / Л . А. Недоступ. – Львов: Вища шк., 1987. – 152 с.
 6. Імпульсна і частотна діагностика коаксіальних ліній зв′язку: навч. посіб. для студ. базових напрямків ″Радіотехніка″ та ″Телекомунікації″ / Недоступ Л. А., Лазько О. В., Кіселичник М. Д., Бобало Ю. Я. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту Львів. політехніка, 2000. — 48с.
 7. Методика розрахунку надійності радіоелектронних пристроїв: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму ″Радіотехніка″ / Недоступ Л. А., Бобало Ю. Я., Кіселичник М. Д., Лазько О. В. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту Львів. політехніка, 2005. — 60с.
 8. Застосування методу Монте-Карло для математичного моделювання процесу виробництва електрорадіоапаратури / Л. А. Недоступ, М. Д. Кіселичник, В. М. Якубенко // Технічні вісті = Technical News. — 2009. - № 1 (29)/2(30). — С. 58-59.
 9. Керування процесами формування та контролю заданих властивостей у виробництві електронних пристроїв / Ю. Я. Бобало, Л. А. Недоступ, М. Д., Кіселичник // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.]. - 2009. — С. 7-11. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 637).
 10. Методика оцінки дефектності структури елементів електроніки за рівнем їх флікер-шуму / З. О. Колодій, Л. А. Недоступ, А. З. Колодій // Радіоелектроніка та телекомунікації : [зб. наук. пр.]. - 2009. - С. 236-238. — (Вісник / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; № 645).
 11. Моделі технологічних процесів для статистичного аналізу / І. І. Мотика, Л. А. Недоступ, Н. І. Нестор // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб. наук. пр.]. - 2009. - С. 78-81. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 651).
 12. Неруйнівний контроль якості елементів електроніки методом вимірювання їх флікер-шуму / З. Колодій, Л. Недоступ // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування : матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця, Україна, 8-10 жовт. 2009 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2009. — Ч. 2.— С. 71.
 13. Emergenceof multistage systems forming quality of radio electronic devices / Yu. Bobalo,M. Kiselychnyk, L. Nedostup // Computational problems of electrical engineering: abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 31.
 14. OPTAN — software for modelling, analysis and optimization of electronic devices process improvement / Yu. Bobalo, L. Nedostup, O. Nadobko, M. Kiselychnyk, O. Lazko // Przeglad Elektrotechniczny : electrical review. — 2009. — R. 85. - № 4. — P. 59-61.
 15. System effectiveness evaluation of software quality of REA (redio-electronic apparatus) / Yu. Bobalo, L. Nedostup, M. Kiselychnyk // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів, Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко, 2009. — С. 73-74.