Наукові публікації кафедри транспортних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Автореферати дисертацій

 1. Житенко О.В. Обґрунтування компонувальних параметрів дволанкових автовозів з врахуванням динаміки і плавності руху (науковий керівник д.т.н., проф. Кузьо І.В.; 2010 р.).
 2. Ковалишин В.В. Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умовах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія (науковий керівник к.т.н., доц. Жук М.М.; 2013 р.).
 3. Ройко Ю.Я. Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами (науковий керівник к.т.н., доц. Санько Я.В.; 2013 р.).
 4. Могила І.А. Підвищення ефективності функціонування ізольованих регульованих перехресть з адаптивним алгоритмом керування (науковий керівник д.т.н., проф. Форнальчик Є.Ю.; 2014 р.).
 5. Барвінська Х.А. Зменшення динамічних зусиль в рухомих гнучких функціональних елементах машин неперервної дії (науковий керівник д.т.н., проф. Вікович І.А.; 2015 р.).

2014 рік

 1. Білоус А.Б. Аналіз методів та моделей розрахунку обсягу пасажирських кореспонденцій / А.Б. Білоус, І.А. Демчук // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2014. - № 3(3). - С. 53-57.
 2. Вельган І.В. Особливості властивостей і технології виготовлення крупнопористих бетонів / І.В. Вельган // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 55-62.
 3. Вікович І.А. Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань / І.А. Вікович, Б.М. Дівеєв, Т.Б. Коваль, В.Є. Мартин // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 79-84.
 4. Дівеєв Б.М. Дослідження розповсюдження вібрації та ударів від коліс до чутливого елемента машини / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Д.Л. Паращук, Я.М. Пелех // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2014. - № 1. - С. 47-52.
 5. Дівеєв Б.М. Експериментальне визначення параметрів розрахункової моделі насоса з динамічними гасниками коливань / Б.М. Дівеєв, Р.В. Сава, Г.Т. Черчик, Я.П. Яворський // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 131-136.
 6. Жук М.М. Вплив часу перебування за кермом та умов руху на функціональний стан водія / М.М. Жук, М.О. Афонін // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 193-197.
 7. Жук М.М. Період настання сутінок як чинник впливу на функціональний стан водія / М.М. Жук, М.В. Бойків, Т.М. Постранський // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 182-185.
 8. Могила І.А. Вплив параметрів мурашиного алгоритму на розв’язок задачі комівояжера / І.А. Могила, І.І. Лобач, О.А. Якимець // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2014. - № 4(4). - С. 18-23.
 9. Процишин О.С. Дослідження миттєвих швидкостей руху у транспортному потоці / О.С. Процишин // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 448-452.
 10. Ройко Ю.Я. Визначення оптимальної довжини ділянки міської магістральної вулиці / Ю.Я. Ройко, М.Ю. Євчук // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 460-464.
 11. Ройко Ю.Я. Підвищення ефективності функціонування ділянок вулично-дорожньої мережі в умовах координованого регулювання / Ю.Я. Ройко, О.М. Грицунь // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 472-476.
 12. Сидоров Д.Ю. Дослідження інтенсивності руху на ділянках вулично-дорожньої мережі та прогнозування її зміни / Д.Ю. Сидоров // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 45. - С. 508-513.
 13. Форнальчик Є.Ю. Техніко-технологічний аналіз регулоьваних перехресть з магістральними вулицями / Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 558-564.

2013 рік

 1. Висоцька Х.А. Аналіз напружено-деформованого стану ланцюгів конвеєрів / Х.А. Висоцька, Р.А. Ковальчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 158-164.
 2. Висоцька Х.А. Розрахунок нестаціонарних процесів у механічній системі перемотувальної машини відкритого типу / Х.А. Висоцька // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2013. – № 759. – С. 10-15.
 3. Вікович І.А. Розроблення імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги автомобілів на координованому перехресті / І. А. Вікович, Р. М. Зубачик // Технологический аудит и резервы производства . - 2013. - № 6-1. - С. 19-26.
 4. Вікович І.А. Розробка імітаційної моделі для визначення максимальної довжини черги транспортних засобів / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях . - 2013. - № 70. - С. 48-59.
 5. Вікович І.А. Розроблення моделі і методу розрахунку динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті / М.Ф. Дмитриченко, І.А Вікович, ОМ. Дубневич, І.Б. Бутитер // Вісник Національного транспортного університету. – 2013. – № 26, ч. 2. – С. 34-42.
 6. Вікович І.А. Управління проектом розвитку транспортної мережі міста при трансформації виробничих зон / Ю.Р.Оленюк, Є.В. Мартин, І.А. Вікович, І.Ю. Оленюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 114-118.
 7. Гурей Т.А. Точність оброблених поверхонь після фрикційного зміцнення / Т.А. Гурей, І.В. Гурей // Прогресивні технології і системи машинобудування. – 2013. – Вип. 1,2 (46). – С. 107-112.
 8. Дівеєв Б.М. Вплив параметрів об’єкту віброзахисту та динамічного гасника коливань на енергоефективність вібропоглинання / Б.М. Дівеєв, Д.Л. Паращук, Р.В. Сава, Г.Т. Черчик // Наукові нотатки. – 2013. – вип. 41, ч. 2. – С. 28-33.
 9. Дівеєв Б.М. Налаштування динамічних гасників коливань під час вузькочастотного збурення / Б.М. Дівеєв, Д.Л. Паращук // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2013. – № 759. – С. 37-41.
 10. Дівеєв Б.М. Розрахунок та оптимізація шумопоглинаючих шаруватих пластин з додатковими масами / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Р.Я. Пелех, Я.М. Пелех // Наукові нотатки. – 2013. – вип. 41, ч. 3. – С. 81-88.
 11. Diveyev B. Different type vibration absorbers design for elongated console structures / B. Diveyev, I. Dorosh, I. Vikovych [та ін.] // Наукові нотатки. – 2013. – вип. 41, ч. 1. – С. 10-16.
 12. Diveyev B. Frequency characteristics of elastically fastened cantilevered laminated beams / B. Diveyev, M. Nykolyshyn, B. Smolskyi // Journal of Mathematical Sciences. – 2013. – Vol. 777. – P. 1-8.
 13. Diveyev B. Identification of elastic moduli of composite beams by using combined criteria /I. Butiter, B. Diveyev, M. Marchuk, N. Shcherbina // Mechanics of Composite Materials. – 2013. – Vol. 48. – P. 639-648.
 14. Євчук М.Ю. Дослідження граничних часових інтервалів на нерегульованих перехрестях / М.Ю. Євчук, О.М. Грицунь // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. - 2013. - № 4. - С. 45-47.
 15. Жук М.М. Вплив висотної поясності на стан водія при русі у гірській місцевості / М.М. Жук, М.В. Бойків // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2013. - № 1/3 (61). - С. 33-35.
 16. Жук М.М. Дослідження напруженості роботи водія при зміні швидкісного режиму в різний час доби / М.М. Жук, М.В. Бойків // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. - 2013. - № 4. - С. 53-55.
 17. Жук М.М. Зміна показника активності регуляторних систем водія за різних умов руху / М.М. Жук, Т.М. Постранський, М.О. Афонін // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. - 2013. - № 4. - С. 79-81.5
 18. Могила І.А. Адаптивний алгоритм керування рухом на регульованому Т-подібному перехресті та його ефективність / І.А. Могила, М.А. Дяк, І.Є. Шварик // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2013. - № 1. - С. 61-68.
 19. Могила І.А. Вплив наповнення салону автобуса пасажирами на довжину гальмівного шляху / І.А. Могила, Р.М. Цір // Вісник Харківського автомобільно-дорожнього університету. – 2013. – вип. 61-62. – С. 200-204.
 20. Осташук М.М. Визначення раціональної тривалості дефектування автобусних кузовів на засадах ймовірнісно-статистичного підходу / Г.С. Гудз, М.М. Осташук, Л.М. Королевич // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. – 2013. – № 21. – C. 72-81.
 21. Ройко Ю.Я. Дослідження закономірностей формування структури вулично-дорожньої мережі / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – Вип. 4/1 (12). – С. 40-42.
 22. Ройко Ю.Я. Щодо визначення пропускної здатності елементів міської магістралі / Ю.Я. Ройко, М.Ю. Євчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – Вип. 5 (194), ч.1. – С.161-164.
 23. Ройко Ю.Я. Щодо визначення раціональної довжини сторони житлового кварталу / Ю.Я. Ройко // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2013. - № 2/4 (62). - С. 30-33.
 24. Тимчина А.І. Роздрібний товарообіг – індикатор потреб населення України / А.І. Тимчина, О.О. Трут // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 264-272.
 25. Тимчина А.І. Структура ринку роздрібної торгівлі в умовах сучасного невизначеного середовища України / А.І. Тимчина // Вісник Львівської комерційної академії, серія товарознавча. – 2012. – Вип. 14. – С. 96-102.
 26. Форнальчик Є.Ю. Новий підхід у спробі зниження тиску автомобілізації на довкілля / Є.Ю. Форнальчик // Автошляховик України. - 2013. - № 1. - С. 22-23.
 27. Форнальчик Є.Ю. Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху / Є.Ю. Форнальчик, І.А. Могила, О.С. Міхоцький // Автошляховик України. – 2013. – № 2 (232). – С. 2-5.
 28. Форнальчик Є.Ю. Проблема з вибором параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом на регульованих перехрестях / Є.Ю. Форнальчик, І.А. Могила // Вісник СевНТУ. – 2013. – № 143. – С. 96-101.
 29. Fornalchyk Ye. Simulation of signalized intersection functioning with fuzzy control algorithm / Z. Stotsko, Ye. Fornalchyk, I. Mohyla // Transport Problems. - 2013. - Vol. 8. - Issue 1. - P. 5-16.
 30. Fornalchyk Ye. The saturation flow volume as a function of the intersection passing speed / Ye. Fornalchyk, I. Mohyla, V. Hilevych // Transport Problems. - 2013. - Vol. 8. - Issue 3. - P. 43-51.

2012 рік

 1. Білоус А.Б. Формування матриці альтернатив пересування мешканців міста з використанням нейронечітких мереж / А.Б. Білоус, І.А. Могила, С.А. Огородник // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – 6 (177), частина 1. – С. 269-275.
 2. Вікович І.А. Моделювання попиту на індивідуальний та громадський транспорт з використанням програмного забезпечення VISUM / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – 6 (177), частина 1. – С. 193-203.
 3. Гурей Т.А. Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь поверхонь під час фрикційного зміцнення / Т.А. Гурей // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 729. – С. 13-18.
 4. Гурей Т.А. Математичне моделювання взаємозв’язку параметрів якості поверхневого шару з режимами фрикційного зміцнення / Т.А. Гурей, І.В. Гурей // Вісник СевНТУ. – 2012. – Вип. 128. – С. 54-59.
 5. Гурей Т.А. Визначення кількості теплоти, яка виділяється у поверхневий шар під час фрикційного зміцнення / Т.А.Гурей, І.В. Гурей // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 746. – С. 91-94.
 6. Дівеєв Б.М. Розрахунок та оптимізація одновісного причепа з підвіскою змінної жорсткості / Б.М. Дівеєв, П.М. Попович, І.С. Керницький // Наукові нотатки. – 2012. – № 37. – С. 86-91.
 7. Дівеєв Б.М. Застосування динамічних гасників коливань для зменшення горизонтальних коливань штанг обприскувачів / Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, І.М. Височан, І.Р. Дорош // Наукові нотатки. – 2012. – № 37. – С. 91-98.
 8. Дівеєв Б.М. Амортизація чутливого елемента в колісній машині / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, О.М. Григоришин, Д.Л. Паращук // Наукові нотатки. – 2012. – № 37. – С. 98-104.
 9. Дівеєв Б.М. Застосування динамічних гасників коливань для штанг обприскувачів у горизонтальній площині / Б.М. Дівеєв, І.М. Височан, І.Р. Дорош // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету. – 2012. – Вип. 2(32), т.1. – С. 185-191.
 10. Дівеєв Б.М. Оптимізація динамічного гасника коливань при імпульсному навантаженні / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Г.Т. Черчик // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету. – 2012. – Вип. 2(32), т.2. – С. 24-31.
 11. Дівеєв Б.М. Розсіяння енергії у тришарових композитних балках при згині / Б.М. Дівеєв, О.З. Горбай, І.С. Когут // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету. – 2012. – Вип. 2(32), т.2. – С. 17-23.
 12. Дивеев Б. Идентификация модулей упругости слоистых балок на основе уточненных моделей расчета и комбинированных экспериментальных исследований / Б. Дивеев, И. Бутитер, И. Когут, Н. Щербина // Механика композитных материалов. – 2012. – т. 48. – № 6. – С. 1-14.
 13. Дівеєв Б.М. Оптимізація динамічного гасника коливань під час імпульсного навантаження / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, Д.Л. Паращук // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2012. – № 730. – С. 130-134.
 14. Дівеєв Б.М. Оптимальне проектування штанг штангових обприскувачів / Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, В.В. Гілевич та ін. // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 746. – С. 84-87.
 15. Житенко О.В. Моделювання динамічних процесів у колісних машинах засобами Matlab Simulink та Matlab Simulink/Simscape / І.А. Вікович, О.В. Житенко, М.М. Осташук // Вісник СевНТУ. – 2012. – Вип. 134. – С. 200-204.
 16. Житенко О.В. Математично-комп’ютерне моделювання динаміки автопоїзда / О.В. Житенко, І.В. Кузьо // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету. – 2012. – Вип. 2(32), т.1. – С. 72-79.
 17. Житенко О.В. Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням MATLAB SIMULINK / І.В. Кузьо, О.В. Житенко // Науковий вісник НЛТУУ. – 2012. – Вип. 22.6. – С.300-307.
 18. Житенко О.В. Просторова модель автомобіля з урахуванням біодинамічних моделей водія та пасажирів / О.В. Житенко, І.В. Кузьо // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 746. – С. 140-146.
 19. Жук М.М. Методика досліджень впливу психофізіологічних особливостей водія на час його реакції у реальних умовах / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 479-484.
 20. Жук М.М. Визначення безпечної швидкості руху автомобіля у складних умовах з урахуванням функціонального стану водія / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Автошляховик України. – 2012. – № 6. – С. 12-16.
 21. Ковалишин В.В. До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції / В.В. Ковалишин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 2/2 (56). – С.29-31.
 22. Коник І.В. Комбіновані моделі динаміки кузовів колісних машин / І.В. Коник, Я.П. Яворський, О.З. Горбай та ін. // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 746. – С. 87-91.
 23. Кристопчук М.Є. Моделювання попиту на транспортні послуги в приміському сполученні / М.Є. Кристопчук // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 419-425.
 24. Кристопчук М.Є. До питання розміщення міських транспортно-пересадочних вузлів / М.Є. Кристопчук, З.В. Бичко // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 374-378.
 25. Могила І.А. Дослідження роботи регульованого перехрестя з часово- та транспортно-залежним керуванням / І.А. Могила // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 393-402.
 26. Могила І.А. Про потребу оптимізації параметрів функцій належності у нечітких алгоритмах керування рухом / І.А. Могила // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2012. – № 6/4 (8). – С. 51-52.
 27. Осташук М.М. Порівняльні експериментальні дослідження температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів на теплових випробуваннях / М.М. Осташук, Г.С. Гудз, І.Я. Захара, О.Р. Клипко // Вестник Харьковского автомобильно-дорожного университета. – 2012. - № 56. – С. 84-89.
 28. Ройко Ю.Я. Щодо визначення оптимальної довжини ділянки вулично-дорожньої мережі міста / Ю.Я. Ройко // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2012. – № 5/1 (7). – С. 43-44.
 29. Ройко Ю.Я. Формування математичної моделі витрат на функціонування транспортної системи перевезення пасажирів та вантажів / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 425-428.
 30. Ройко Ю.Я. Дослідження впливу довжини ділянки вулично-дорожньої мережі на характеристики транспортних потоків / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Наукові нотатки. – 2012. – № 37. – С. 393-402.
 31. Ройко Ю.Я. Дослідження впливу параметрів транспортних потоків на довжину ділянки вулично-дорожньої мережі / Я.В. Санько, Ю.Я. Ройко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 1 (57). – С. 393-402.
 32. Ройко Ю.Я. Щодо оптимізації витрат на переміщення пасажирів та вантажів / Ю.Я. Ройко, Я.В. Санько // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2012. – № 746. – С. 161-164.
 33. Сокіл М.Б. Застосування хвильової теорії руху та асимптотичного методу для дослідження динаміки деяких класів поздовжньо-рухомих систем / О.І. Хитряк, М.Б. Сокіл, А.А. Андрухів // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2012. – № 730. – С. 114-118.
 34. Сокіл М.Б. Методика дослідження нелінійних згинних коливань гнучких елементів систем приводу / М.Б. Сокіл, А.І. Андрухів // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2012. – № 730. – С. 3-9.
 35. Сокіл М.Б. Вплив змінної сили натягу та швидкості поздовжнього руху на стійкість коливань гусеничного обводу / М.Б. Сокіл, Ю.А. Чаган // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та та приладобудуванні. - 2012. - Вип 46. - С. 99-105.
 36. Сокіл М.Б. Згинні коливання гнучких елементів систем приводів і структура розв’язку їх математичних моделей / М.Б. Сокіл // Науковий вісник НЛТУУ. – 2012. – Вип. 22.1. – С.144-147.
 37. Форнальчик Є.Ю. Вплив швидкості проїзду регульованого перехрестя на інтенсивність потоку насичення / Є.Ю. Форнальчик, І.А. Могила, В.В. Гілевич // Комунальне господарство міст. – 2012. – № 103. – С. 355-366.
 38. Форнальчик Є.Ю. Вплив вуличних стоянок на пропускну здатність проїзної частини та середню швидкість транспортного потоку / І.А. Могила, Є.Ю. Форнальчик, А.Б. Білоус // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2012. – № 2. – С. 47-53.
 39. Форнальчик Є.Ю. Вплив окремих чинників на динаміку транспортного потоку, який долає регульоване перехрестя / Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич // Автошляховик України. – 2012. – № 3. – С. 7-10.

2011 рік

 1. Білоус А.Б. Багатофакторний нечіткий аналіз для моделювання попиту на перевезення до туристичних міст / І.А. Могила, А.Б. Білоус // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків: Науково-виробниче підприємство «Технологічний центр», 2011. – 1/4 (49). – С. 32-38.
 2. Білоус А.Б. Прогнозування інтенсивності руху з використанням часових рядів / А.Б. Білоус, І.А. Могила, Я.Р. Крамажевський // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 3. – С. 12-20.
 3. Вибранець Ю.М. Регулювання зусиль у збірних складчастих залізобетонних куполах на стадії їх спорудження / Ю.М. Вибранець, І.М. Добрянський // Вісник ЛНАУ, серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво». – Львів, 2011. – № 11. – С. 77-84.
 4. Вікович І.А. Розрахунок та мінімізація коливних процесів у штангах обприскувачів / І.А. Вікович, Б.М. Дівеєв, І.Р. Дорош // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 45. – С. 465-472.
 5. Вікович І.А. Оцінка функцій спеціальних смуг в умовах вулично-дорожньої мережі міста / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2011. - № 2. - С. 81-89.
 6. Вікович І.А. Розробка критерію впровадження спецсмуг на перегонах вулиць для громадського транспорту / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик // Східноєвропейський журнал передових технологій. - 2011. - № 6/4 (54). - С. 28-34.
 7. Гурей Т.А. Підвищення довговічності напрямних технологічного обладнання фрикційним зміцнення / Т.А. Гурей, І.В. Гурей // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні», 2011. – Вип. 702. – С. 19-24.
 8. Гурей Т.А. Вплив кількості вуглецю в сталях на формування поверхневого шару при фрикційному зміцненні / І.В. Гурей, Т.А. Гурей // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2011. – № 713. – С. 7-11.
 9. Гутий А. В. Експериментальні дослідження впливу параметрів ударного механізму на ефективність вивільнення прихопленої колони труб / А.В. Гутий // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 45. – С. 38-44.
 10. Дерефінка І.С. Розроблення пристроїв для зміцнення різцевих елементів бурових колон вібраційно-відцентровою обробкою / А.М. Кук, І.С. Дерефінка // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2011. – № 713. – С. 67-70.
 11. Дивеев Б. Влияние условий защемления и анизотропии материала на частотный спектр слоистых балок / Б.Дивеев, И. Бутитер, Н. Щербина // Механика композитных материалов (г. Рига, Литва). – Т. 47, №2. – 2011. – С. 217–234.
 12. Дівеєв Б.М. Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань / Б.М. Дівеєв, Т.Б. Коваль, М.Г Пастернак // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 45. – С. 472-478.
 13. Дівеєв Б.М. Визначення механічних характеристик шаруватих елементів / Б.М. Дівеєв, І.Б. Бутитер, І.С. Когут, А.Г. Смольський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – Вип. 45. – С. 21-27.
 14. Дівеєв Б.М. Динаміка обертових машин з урахуванням гнучкості ротора / Б.М. Дівеєв, І.С. Керницький, І.В. Коник, Н.І. Керницький, В.М. Лебіга, В.М. Когут // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і систем. – Львів, 2011. – № 19. – С.168-174.
 15. Дівеєв Б.М. Розрахунок та оптимізація шумопоглинальних шаруватих пластин з додатковими масами / Б.М. Дівеєв, І.В. Коник, М.Г Пастернак // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – № 701. – С.21 – 24.
 16. Дівеєв Б.М. Проектування систем динамічних гасників коливань різних типів / Б.М. Дівеєв, І.С. Керницьтий, В.М. Лебіга // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – № 701. – С. 25–28.
 17. Дівеєв Б.М. Мінімізація амплітуди коливних процесів у штангах обприскувачів за допомогою динамічних гасників коливань / Б.М. Дівеєв, І.А. Вікович, І.М. Височан, І.Р. Дорош // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2011. – № 713. – С. 161-165.
 18. Житенко О.В. Математична модель динаміки руху шарнірно-зчленованого дволанкового автовозу / І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Р.В. Зінько // Науковий вісник НЛТУУ. – 2011. - Вип. 21.3. – С. 333–340.
 19. Житенко О.В. Математичне моделювання динаміки автовоза-евакуатора / Л.В. Крайник, О.В. Житенко // Науковий вісник НЛТУУ. – 2011. - Вип. 21.7. – С.299 – 303.
 20. Житенко О.В. Просторова модель вертикальних коливань колісної машини / О.В. Житенко // Науковий вісник НЛТУУ. – 2011. - Вип. 21.13. – С. 346–351.
 21. Житенко О.В. Дослідження динаміки руху дволанкового автовоза /І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Р.В. Зінько // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – № 701. – С. 51–55.
 22. Житенко О.В. Реалізація математичних моделей вертикальних коливань колісної машини засобами Matlab Simulink / І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Г.В. Костельніцька // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні/ – 2011. – Вип. 45. – С. 84-88.
 23. Житенко О.В. Моделювання в системі Matlab Simulink динаміки автомобіля з урахуванням тіла людини / І.В. Кузьо, О.В. Житенко, Г.В. Костельніцька // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2011. – № 713. – С. 87-93.
 24. Жук М.М. Методика досліджень впливу функціонального стану водія на час реакції у складних і простих ситуаціях / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 4. – С. 12-17.
 25. Жук М.М. Аналіз методів дослідження функціонального стану водія і показників його діяльності / М.М. Жук, В.В. Ковалишин // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2011. - № 5/2 (53). – С. 12-15.
 26. Зубачик Р.М. Спосіб забезпечення пріоритетних умов руху на вулично-дорожній мережі міста під час спеціальних пасажирських перевезень / Р.М. Зубачик // Автошляховик України. - 2011. - № 4. - С. 16-20.
 27. Коник І.В. Прилад для визначення коефіцієнта зчеплення коліс транспортного засобу з автомобільною дорогою / І.В. Коник, І.С. Керницький, О.М. Григоришин та ін. // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 4. – С. 53-58.
 28. Коник І.В. Вплив пружних прокладок на динаміку автобусів та міцність конструкції кузова / І.В. Коник, Б.М. Дівеєв, О.З. Горбай // Машинознавство. – 2011. – № 7-8. – С. 22-26.
 29. Могила І.А. Нечіткий алгоритм керування дорожнім рухом на регульованому перехресті / І.А. Могила // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2011. – № 19 (39) – С. 79-89.
 30. Рогальський Р.Б. Передумови формування системного підходу до менеджменту / Р.Б. Рогальський, А.О. Босак, В.А. Босак // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2011. – № 714. – С. 38-47.
 31. Сокіл М.Б. Динаміка і стійкість гнучких елементів систем приводу за змінної сили натягу / М.Б. Сокіл, Б.І. Сокіл, О.І. Хитряк, М.П. Козлинський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 45. – С. 117-122.
 32. Сокіл М.Б. Асимптотичний метод у дослідженні впливу періодичних сил на нелінійні коливання гнучких елементів привода / М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2011. – № 701. – С. 107-112.
 33. Сокіл М. Б. Резонансні коливання довговимірних гнучких елементів систем привода та транспортування, що взаємодіють із зовнішнім середовищем / М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк, Ю.А. Сеник // Науковий вісник НЛТУУ – 2011. – Вип. 21.5. – С. 331-335.
 34. Форнальчик Є.Ю. Моделювання роботи регульованого перехрестя з використанням MATLAB та VISSIM / І.А. Могила, Є.Ю. Форнальчик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2011. – 5 (159), частина 1. – С. 232-242.
 35. Форнальчик Є.Ю. Формування закону розподілу інтенсивності проїзду перехрестя на основі закону розподілу інтенсивності транспортного потоку на прогонах / Є.Ю. Форнальчик // Вісник СевНТУ, серія «Машиноприладобудування та транспорт». – 2011. - № 121. – С. 99-101.
 36. Форнальчик Є.Ю. Вплив технічного стану транспортних засобів на динаміку проїзду перехресть / Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2011. – № 3/4 (51). С. 4-6.
 37. Яворський Я.П. Розрахунок параметрів контролю якості складання системи керування зчепленням автобусів / Я.П. Яворський, С.В. Нємий // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2011. – № 702. – С. 100-105.

2010 рік

 1. Вікович І.А. Транспортне обслуговування під час проведення ЄВРО-2012 у Львові / І.А. Вікович, Р.М. Зубачик, О.Г. Вілюра // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2010. - № 4. - С. 4-15.
 2. Вікович І.А. Модель і метод розрахунку динамічних процесів у причіпному бітумно-щебеневому агрегаті з незалежною торсійною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму / І.А. Вікович, О.М. Дубневич, М.М. Осташук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2010.- № 44. - С. 46-52.
 3. Вікович І.А. Вимушені коливання підвісних вантажотримких конвеєрів / І.А. Вікович, Х.А. Висоцька, Ю.Р. Оленюк // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». - 2010.- № 678. - С. 14-19.
 4. Вікович І.А. Дослідження коливальних процесів у підвісних вантажотримких конвеєрах / І.А. Вікович, Х.А. Висоцька, Я.П. Яворський // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2010. - № 679. – С. 38-45.
 5. Гутий А.В. вплив параметрів приводу бурової установки на ефективність вивільнення прихопленої колони труб / А.В. Гутий, Є.В. Харченко // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». - 2010.- № 678. - С. 112-118.
 6. Дівеєв Б.М. Налаштування динамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань / Б.М. Дівеєв, М.В. Глобчак, І.С. Когут, Б.Ю. Максимович // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». - 2010. - № 679. – С. 49-55.
 7. Дівеєв Б.М. Розрахунок з’єднань пластинчастих динамічних гасників коливань / Б.М. Дівеєв, О.В. Вільчинська, М.М. Осташук, Р.В. Сава // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». – 2010. - № 679. – С. 55-61.
 8. Дівеєв Б.М., Керницький І.С., Сава Р.С., Керницький Н.І. Взаємодія подовгастого елемента конструкцій з динамічними гасниками коливань різних типів / Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. - 2010. - № 18. - С. 65-72.
 9. Дівеєв Б.М. Малопараметричні моделі динаміки колісних агрегатів з визначенням напружень у кузові / Б.М. Дівеєв, І.С. Керницький, Р.С.Сава, М.І. Керницька // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та поїздів. - 2010. - № 18. - С. 73-78.
 10. Жук М.М. Дослідження впливу висотної відмітки проїзної частини на частоту серцевих скорочень як показника емоційного стану водія / М.М. Жук, Ю.Я. Ройко / Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2010. - № 3. - С. 23-28.
 11. Могила І.А. Нечітка модель керування рухом на ізольованому перехресті / А.Б. Білоус, І.А. Могила // Східно-європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 5/3 (47). – С. 28-31.
 12. Осташук М.М. Визначення тривалості переходу на квазіусталений тепловий режим дискових гальм при циклічних гальмуваннях / М.М. Осташук, Г.С. Гудз, І.Я. Захара // Науковий вісник НЛТУУ. - 2010. - Вип. 20.3. – С. 264-269.
 13. Ройко Ю.Я. Особливості дорожньої поведінки водія та зміна його психофізіологічних характеристик за різних швидкісних режимів, зумовлених недостатньою видимістю / В.К. Доля, Ю.Я. Ройко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2010. - Вип. 7 (149). – С. 75–79.
 14. Сокіл М.Б. Один підхід до розвязання оберненої задачі про нелінійні згинні коливання середовищ / Б.І. Сокіл, М.Б. Сокіл., О.І. Хитряк // Науковий вісник НЛТУУ. - 2010. - Вип. 20.1. – С. 264-268.
 15. Сокіл М.Б. Визначення на основі руху оптимальних нелінійних характеристик систем, які описуються рівнянням Клейна-Гордона / М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні і приладобудуванні. - 2010. - № 44. - С. 57.
 16. Сокіл М.Б. Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, і наближене їх дослідження / М.Б. Сокіл // Вісник НУ «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». - 2010.- № 678. - С. 97-102.
 17. Форнальчик Є.Ю. Актуалізація локального управління транспортними потоками міста / Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: науковий журнал: Вип. 6 (148). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 24 – 28.
 18. Форнальчик Є.Ю. Порівняльна характеристика деяких показників проїзду регульованих і нерегульованих перехресть / Є.Ю. Форнальчик, В.В. Гілевич // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2010. – Вып. 50. – Харків: ХНАМГ. – С. 48 – 51.

2009 рік

 1. Білоус А.Б. Нормування бетонів за енергетичним критерієм тріщиностійкості / С.Й. Солодкий, Н.О. Васьків, А.Б. Білоус // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – 2009. - № 35. – С. 319-325.
 2. Білоус А.Б. Теоретико–експериментальний аналіз повністю рівноважної діаграми деформування важкого бетону з тріщиною нормального відриву / С.Й. Солодкий, А.Б. Білоус, Н.О. Васьків // Дороги і мости: Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 11. - С. 303-309.
 3. Вікович І.А. Визначення акустичних властивостей шаруватих звукозахисних екранів для транспортних процесів / І.А. Вікович, Б.М. Дівеєв, М.Р. Мельник // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2009. - Вип. 43. - С. 57-61.
 4. Дівеєв Б.М. Взаємодія подовгастого елемента конструкції з динамічними гасниками коливань маятникового типу з ударною масою / Б.М. Дівеєв, В.Я. Грицай, Т.Б. Коваль // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2009. - Вип. 43. - С. 57-61.
 5. Дівеєв Б.М. Точний спосіб розрахунку консольного динамічного гасника коливань / Б.М. Дівеєв, І.С. Керницький, А.Г. Смольський, Ю.Ю.Вибранець // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. - 2009. - № 16. - С. 45-48.