Настасяк Ірина Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Настасяк Ірина Юріївна
Nastasak.jpg
к.юр.н., доцент
Дата народження 18 квітня 1974 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівського державного університету імені Івана Франка
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Роль судових органів Галичини в державному апараті австрійської імперії
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Кульчицький Володимир Семенович, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри теорії та історії держави і права
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології, Кафедра теорії та філософії права

Настасяк Ірина Юріївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 1996 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1999 р. завершила навчання в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка.

2 грудня 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему: «Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772–1848 рр.)».

Науковий керівник — доктор юридичних наук, професор Кульчицький Володимир Семенович, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри теорії та історії держави і права

У 2008 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права ЛДУВС.

Професійна діяльність

З травня 2003 до квітня 2006 р. працювала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права ЛДУВС.

На даний час - доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Наукові інтереси

Роль судових органів Галичини в державному апараті австрійської імперії

Вибрані публікації

Автор численних наукових праць з теорії держави і права, соціології права, історії держави і права України

 • Тлумачення правових норм : навчальний посібник / Ірина Юріївна Настасяк; В.о. Львів. держ. ун-т внутрішніх справ; Ред. Н. Ю. Шайнога.– Львів : ЛьвДУВС, 2010.– 335 с.– Бібліогр.: с. 306-320 . – ISBN 6-11-511013-1 :
 • Колодяжна І. [Настасяк І.] Соціально-політичне становище Галичини в перші роки австрійського панування // Щорічник наукових праць молодих вчених «Держава і право» Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Випуск 2. — Київ, 1998–1999. — С. 49–56.
 • Настасяк І. Скасування кріпосного права в Галичині // Вісник Львівсь¬кого університету. Серія юридична. — Випуск 34. — Львів, 1999. — С. 46–48.
 • Настасяк І. Галицький Становий Сейм: історія становлення та діяль¬ності (1775–1845 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 36. — Львів, 2001. — С. 75–78.
 • Настасяк І. Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу австрійської імперії // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 38. — Львів, 2003. — С. 84–90.
 • Настасяк І. Правовий статус міст Галичини в період австрійського панування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. — Випуск 3. — Львів, 2003. — С. 291–299.
 • Настасяк І. Галицьке губернське правління: його структура та діяльність // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства Укра¬їни: Збірник наукових статей. — Випуск 11. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 3–10.
 • Настасяк І. Особливості правового становища шляхти в Галичині (кінець XVIII — початок XIX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 39. — Львів, 2004. — С. 117–121.
 • Настасяк І. Причини, перебіг та значення селянської реформи в Галичині (1772–1789 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Випуск 40. — Львів, 2004. — С. 113–120.
 • Колодяжна [Настасяк] І. Загарбання Австрією Галичини і перші заходи щодо створення колоніального державного апарату // Проблеми державо¬творення і захисту прав людини в Україні: Матеріали III регіональної наукової конференції (лютий 1997 р.). — Львів, 1997. — С. 125–129.
 • Настасяк І. Роль губернського правління у зміцненні державного ладу в Галичині // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали регіональної наукової конференції (лютий 2004 р.). — Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. — С. 115–118.
 • Настасяк І. Роль судових органів Галичини в державному апараті австрійської імперії // Механізм правового регулювання в правоохоронній та правозахисній діяльності в умовах формування громадянського суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (квітень 2004 р.). — Львів: Львівський юридичний інститут. — 2004. — С. 57–59.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2012@mail.ru