Наконечна Таїсія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Наконечна Таїсія Володимирівна
Nakonechna.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 9 квітня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність «Логістика»
Галузь наукових інтересів управління обслуговуванням клієнтів промислового підприємства.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Наконечна Таїсія Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 9 квітня 1985 року

У 2007 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки і менеджменту, за спеціальністю «Логістика».

Тема дисертації: Обслуговування споживачів продукції промислових підприємств дрібносерійного виробництва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наконечна Таїсія Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 215, [21] арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 194-215.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

Досвід роботи: від жовтня 2007 року — асистент кафедри маркетингу і логістики. від вересня 2016 року — доцент кафедри.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Логістика»,
 • «Логістичне консультування»,
 • «Обслуговування клієнта»,


Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: управління обслуговуванням клієнтів промислового підприємства.

Вибрані публікації

Публікації: опублікувала 20 статей та 22 тез доповідей.

 1. Розвиток зв’язків з ключовими клієнтами: стратегії,напрями і способи / Т.В. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Хмельницький. 2011. — № 3. Т 1. — С. 28-32.
 2. Обслуговування споживачів на ринку склопрозорих конструкцій / Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління. — Львів, 2010. — № 684. — С. 3- 7.
 3. Послуга як специфічний вид продукції, її роль у сучасній економіці / Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. — Львів, 2008. — № 633. — С. 481-485.
 4. Дослідження особливостей і тенденцій розвитку ринку мансардних вікон в Україні / Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. — Львів, 2009. — № 49. — С.121-125.
 5. Формування та управління логістичним ланцюгом поставок на ринку металопластикової продукції / Т.В.Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. — Хмельницький, 2009. — № 5, Т 3. С. —171-174.
 6. Ресурсне забезпечення логістичного обслуговування споживача / Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. — Львів, 2010. — № 690. — С.664-668.
 7. Інформаційні технології в управлінні ланцюгом поставок промислових підприємств / Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика. — Львів, 2010. — № 699. — С.217-222.
 8. Управління логістичним ланцюгом поставок на ринку металопластикових конструкцій / Т.В. Наконечна // Тези доповідей Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції [Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегії випереджаючого розвитку] (Донецьк,22-24 квітня 2010 р.). — Донецьк, 2010. — С.191-193.
 9. Ресурсне забезпечення обслуговування споживача /Т.В. Наконечна, Н.Т Гринів // Тези доповідей IV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів [Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки] (Рівне, 7-8 квітня 2011 р.). — Рівне, 2011
 10. Наконечна Т.В. Logistic approaches to service of key customers in the purchasing process of individual order products / Т.В. Наконечна, Н.Т. Гринів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Логістика, №762, 2013. – с. 128-133.
 11. Наконечна Т.В. Моделювання рівня обслуговування клієнтів промислових підприємств /Т.В. Наконечна // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Парус», 2014. – С. 217-280
 12. Крикавський Є.В. Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок / Є.В. Крикавський, Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Логістика» 2016. № 846. – с. 79 - 84
 13. Крикавський Є.В. Логістичні підходи до дистрибуції фармацевтичної продукції / Є.В. Крикавський, Т.В. Наконечна // Фаховий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», Харків 2017. – с. 70-71.
 14. Крикавський Є.В. Інтралогістика як засіб досягнення конкурентних переваг / Є.В. Крикавський, Т.В. Наконечна //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Ужгород 2017. - с. 35-39
 15. Strategic Segmentation of Customers in the Market of Primary Real Estate / N. Hryniv, T. Nakonechna // Науковий журнал Національного університету «Львівська політехніка» «Економіка, підприємництво, менеджмент», № 1 (7). – Львів, 2017. – С. 73-81. (РИНЦ, Копернікус)
 16. Наконечна Т.В. Впровадження маркетингових та логістичних методів у сферу поводження з побутовими відходами / Т.В. Наконечна, Л.В. Мастеляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», випуск 17 частина 2, Ужгород 2018. – с. 12-16.
 17. Наконечна Т. В., Гринів Н. Т., Данилович Т. Б. Особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 24, ч. 2. – С. 139–144.
 18. Наконечна Т.В., Таранський І.П. Яричевська Я.І. Вплив інноваційних проектів на екологічний та соціально-економічний потенціал транспортної системи країни // Науково-виробничий журнал «Бізнес навігатор». Випуск 6.1 (56). – с. 25-31
 19. Nakonechna T., Kachmar R., Gryniv N., Danylovych T. Modeling of the retail pharmaceutical companies’ customers service level // Contemporary issues in economy : abstract book of the 10th International conference on applied economics, 27–28 June 2019, Toruń, Poland. – 2019. – C. 193.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Taisiia.V.Nakonechna@lpnu.ua