Назаркевич Степан Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Назаркевич Степан Михайлович
Дата народження 01.08.1955 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Випробування автотранспортних засобів і спецавтотехніки
Кваліфікаційний рівень Інженер-механік
Поточне місце роботи Кафедра автомобілебудування
Національний університет «Львівська політехніка»

Назаркевич Степан Михайлович — старший викладач кафедри автомобілебудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 1 серпня 1955 року.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля
  • Теорія автомобілів і тракторів
  • Прикладна теорія автомобіля

Наукові інтереси

  • Випробування автотранспортних засобів і спецавтотехніки

Вибрані публікації

  1. Аналіз диференційного нормування витрат палива повноприводного вантажного автомобіля за різних умов руху / М. Г. Грубель, А. М. Андрієнко, С. М. Назаркевич, 0. В. Буяло // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — 2010. -Вип. № 25. — С. 27-30. — Бібліогр.: 5 назв.
  2. Моделювання вібронавантаження водія та пасажирів автобусів / Л. Крайник, С. Назаркевич // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 20-22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 266-267.
  3. Особливості побудови підсистеми визначення шляху і експериментальні дослідження її складових частин / Ю. І. Бударецький, М. Г. Грубель, М. І. Гладкий, С. М. Назаркевич // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ : зб. тез доп. Другої всеукр. наук.-техн. конф., 28-29 квіт. 2009 р., Львів / Львів. ін-т Сухопут. військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — Л., 2009. — С. 157.
  4. Формування нормативної оцінки плавності руху автобусів / Л. В. Крайник, С. М. Назаркевич // Вісн. Донец. ін-ту автомоб. трансп. — 2009. — № 3. — С. 19-22. — Бібліогр.: 9 назв.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус НУЛП, кімната 104 (1-ий поверх)
Номер телефону: +38 (032) 258 21-71