Нагірняк Андрій Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нагірняк Андрій Ярославович
RTEmagicC image027 03.png.png
к.іст.н., доцент
Дата народження 14 березня 1979 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2001 р.
Галузь наукових інтересів Національно-визвольний рух українського народу за відродження державності (1917-1921 рр.)
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Нагірняк Андрій Ярославович — кандидат історичних наук,доцент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інститутугуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 14 березня 1979 року.

Кандидат історичних наук (2006 р.) , доцент (2008 р.)

З 1986 року проживав в с. Велика-Вільшаниця.

У 1986 по 1996 р. навчався у Великовільшаницькій середній школі.

У 1996 — 2001 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2001 року по жовтень 2003 року працював вчителем історії у СШ № 7 м. Львова.

У 2006 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступень кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія.

Тема дисертації: КирилоТрильовський - організатор українських парамілітарних сил у Галичині (кінецьХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Нагірняк Андрій Ярославович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л.,2006. - 205 арк. - арк. 186-203

На даний час працює на посаді доцента кафедри історії України та етнокомунікації Національногоу ніверситету «Львівська політехніка».

Член правління Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Основи екскурсознавства
 • Історія українськоїкультури
 • Історія України

Наукові інтереси

 • Національно-визвольний рух українського народу за відродження державності (1917-1921 рр.).

Вибрані публікації

 1. Нагірняк А. Я.Утворення та головні напрями діяльності січових організацій у Галичині (кінця ХIХ — початку ХХ ст.) // Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Держава та армія». — № 528. — Львів,2005. — С. 39-47.
 2. Нагірняк А. Я.Формування українських мілітарних угрупувань у Галичині у 1912-1914 рр. // Проблеми гуманітарних наук: Вісник ДДПУ. — Випуск 16. — Дрогобич, 2005. — С. 24-33.
 3. Нагірняк А. Я.Формування та початковий період діяльності українського товариства «Сокіл»(1894-1914) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. — Випуск 23. — К.:Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 97-103.
 4. Нагірняк А.Я., Нагірняк М. Я., Діяльність української еліти Галичини на початковому етапіпершої світової війни./ Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава таармія» — Львів, 2008. № 612.с. 36-42.
 5. Нагірняк А. ЯДо історії створення та діяльності спортивного товариства «Сокіл» у Львові (кін. ХІХ — поч.. ХХ ст..)/Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія» — Львів, 2008. № 634.с. 26-31
 6. Нагірняк А.Я., Богдан Хмельницький — видатний стратег і полководець / Військово — науковийвісник., Інституту сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка»- Львів, 2009.№ 11.с.139 — 149.
 7. Нагірняк А.Я., Нагірняк М. Я. Роль держави у запровадженні інновацій на основі сучасних технологій у розвиток вищої освіти України. Науковий Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності — Львів., № 2 2008. с. 45-53.
 8. Нагірняк А. Я.Особливості антиукраїнської політики польської влади в Галичині у 1920 — хроках./Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія» — Львів,2009. № 652 c. 112-116
 9. Нагірняк А.Я. Освітня політика німецької окупаційної військової влади на території Західної України. ../ Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава таармія» — Львів, 2011. № 693 c. 211-216
 10. Нагірняк А.Я., Нагірняк М. Я., Політична та ідеологічна боротьба ОУН і УПА з радянськимрежимом у повоєнні роки.,/ Вісник НУ «Львівська політехніка» «Державата армія» — Львів, 2011. №693 c. 223-230

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3, 4-йкорпус,кімната202,

тел.. +38 (032) 258-21-59

E-mail: kafistor@polynet.lviv.ua ; A.Nagirniak@ukr.net