Нагурський Олег Антонович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нагурський Олег Антонович
Nagyrski.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 29.07.1964 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1990р.
Спеціальність Хімічна технологія переробки пластмас
Галузь наукових інтересів Розробка теоретичних основ тепломасообміну в процесах капсулювання твердих дисперсних матеріалів в стані псевдозрідження. Утилізація промислових та побутових відходів в технологіях створення екологічно безпечних капсульованих мінеральних добрив
Кваліфікаційний рівень інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола, Кафедра цивільної безпеки

Нагурський Олег Антонович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

ОСВІТА

 • 1990 рік — закінчив з відзнакою НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю Хімічна технологія переробки пластмас і був скерований на роботу у НУ «Львівська політехніка».
 • 1998 рік — захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.13 — машини та апарати хімічних виробництв. Тема дисертаційної роботи -«Масоперенос речовин через полімерні оболонки з метою прогнозування функціональних властивостей капсульованих продуктів».
 • 2004 рік — доцент по кафедрі Екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2013 рік – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології. Тема дисертаційної роботи - «Закономірності нанесення покрить на дисперсні матеріали та дифузійного вивільнення активних компонентів з капсульованих частинок».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1990-1992 роки — викладач-стажист кафедри Процеси та апарати хімічної технології.
 • 1992-1999 роки — асистент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.
 • 1999-2001 роки — старший викладач кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.
 • 2001-2002 роки — доцент кафедри Хімічної інженерії та промислової екології.
 • 2002 — 2010 роки — доцент кафедри Екології та охорони навколишнього середовища.
 • 2010-2013 роки – докторант НУ «Львівська політехніка».
 • 2013 — 2014 роки — доцент кафедри Екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.
 • 2014 — 2015 роки — професор кафедри Екологічної безпеки та природоохоронної діяльності.
 • З 2015 року — завідувач кафедри цивільної безпеки.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

«Охорона праці в галузі»


НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси — капсулювання твердих дисперсних матеріалів у стані псевдо зрідження. Утилізація промислових та побутових відходів в технологіях створення екологічно безпечних капсульованих мінеральних добрив. Захист довкілля від забруднення залишковими агрохімікатами. Керівник 2-х захищених кандидатських дисертацій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано понад 100 наукових та методичних праць, в т.ч. 1 наукова монографія, 1 навчальний посібник.


Вибрані публікації

 • 1. О.А.Нагурський. Закономірності капсулювання речовин у стані псевдозрідження та їх дифузійного вивільнення. Монографія / О.А.Нагурський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 188 с.
 • 2. В.В. Сабадаш Енергетика, радіаційна безпека та захист навколишнього середовища від фізичних забруднень / В.В. Сабадаш, І.М. Петрушка, М.С. Мальований, О.А.Нагурський - Навчальний посібник. Загальний курс. Львів. Видавництво. – 2014. - 296с. з іл.
 • 3. Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання. Монографія / За ред. д.е.н., проф. Павлова О.І. Одеська національна академія харчових технологійю Одеса : Астропринт», 2015. – 512 с. (С.274-286).
 • 4. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем. Монографія / За наук. редакц. М.С.Мальованого. Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 340 с. (С.247-272).
 • 5. M.Malyovannyi. Water sorption purification from ammonium pollution / M.Malyovannyi, G.Sakalova, N.Chornomaz, O. Nagurskyy - Chemistry & Chemical Technology, Vol.7, No.3, Lviv Polytechnic National University, 2013, P.355-358.
 • 6. Nagursky O. Theoretical model of compounds release out of capsulated particles and its experimental check / Nagursky O., Gumnitsky Ja. // Chemistry & Chemical Technology, Lviv Polytechnic National University. – 2012. - Vol.6. - № 1. - Р. 101-103.
 • 7. Nagursky O. Freeing of components of capsulated of mineral fertilizers. Design of process / Nagursky O., Gumnitsky Ja. // Chemistry & Chemical Technology, Lviv Polytechnic National University. – 2012. - Vol.6. - № 3. - Р. 321-325.
 • 8. O. Nagurskyy. Mass exchange of dispersed materials encapsulating in quasi-liquefaction state / O. Nagurskyy, Ya.Gumnitsky // Chemistry & Chemical Technology, Lviv Polytechnic National University. – 2015. - Vol.9. - № 3. - Р.

КОНТАКТИ

 • м. Львів , пл. Св. Юра 1, 3 -й н.к., кім. 131
 • тел. + 38 (032) 258-27-17
 • Електронна пошта : Oleg.A.Nahursky@lpnu.ua