Навчально-методичні розробки В.С. Яковина

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп’ютерних мереж: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Федасюка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. — 396 с.

Демида Б.А. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows : навч. посіб. / Б.А. Демида, К.М. Обельовська, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 488 с.

Метод аналізу ієрархій: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації» для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С. Яковина, В.М. Семотюк, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 20 с.

Аналіз лінійних та нелінійних систем: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації» для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» / Укл.: В.М. Семотюк, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 24 с.

Файлові системи та диски у Windows XP: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Адміністрування та безпека комп’ютерів» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 28 с.

Управління користувачами і групами, спільний доступ до об’єктів файлової системи у Windows XP: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Адміністрування та безпека комп’ютерів» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С. Яковина, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 40 с.

Аудит і налаштування безпеки у Windows XP: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Адміністрування та безпека комп’ютерів» для студентів спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: В.С. Яковина, О.Є. Білас. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 40 с.

Верифікація і тестування програмного забезпечення. Автоматизація процесу тестування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму «Комп’ютерні науки» спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» / Укл.: О.Є. Білас, Є.Н. Федорчук, В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 24 с.

Програмна реалізація основних сервісів безпеки: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Програмне забезпечення захисту інформації», «Захист програм та даних» для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія» / Укл.: В.С. Яковина. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 48 с.