Навчально-методичні публікації Пельо Р.А.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Діагностування приладів системи живлення карбюраторних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” — Львів: ДУЛП, 1997. — 20 с.
 2. Гащук П.М., Шишкіна Т.П., Пельо Р.А. Пакет комплексної контрольної роботи з професійно-орієнтованої дисципліни “Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті” бакалаврату 6.0902 “Інженерна механіка” за фаховим скеруванням 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: ДУЛП, 1997.— 152с.
 3. Пельо Р.А. Паливно-економічна характеристика автомобіля. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів на АТ». — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 16с.
 4. Пельо Р.А., Мастикаш О.Л. Технологічне проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до дипломного проекту для студентів фахового спрямування 7.090258 “Автомобілі і автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 82 с.
 5. Пельо Р.А., Русинко А.К. Діагностування технічного стану елементів системи запалювання безпосередньо на автомобілі осцилографом Е-206. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 25 с.
 6. Пельо Р.А., Слюсарчук Ю.М. Діагностування приладів системи запалювання знятих з автомобіля. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”.— Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000. — 19 с.
 7. Форнальчик Є.Ю., Пельо Р.А. Визначення показників та параметрів системи керування технічною експлуатацією автомобілів. Методичні рекомендації та завдання до виконання практичних занять і контрольних робіт з дисципліни "Керування технічною експлуатацією автомобілів" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство". — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000. — 97 с.
 8. Гащук П.М., Пельо Р.А. Основні процеси автомобільного транспорту та їх характеристики. Методичні вказівки до розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни «Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті». — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000 — 11с.
 9. Пельо Р.А., Слюсарчук Ю.М. Діагностування технічного стану якорів автотракторних генераторів та стартерів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2000. — 11 с.
 10. Гащук П.М., Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Моделі систем керування працездатним станом автотранспортних засобів. Методичні вказівки до розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни “Спеціальний курс технічної експлуатації автомобілів” для студентів фахового спрямування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2000.— 28 с.
 11. Русинко А.К., Пельо Р.А. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Основи розрахунків, проектування та експлуатації технологічного обладнання” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2001. — 16 с.
 12. Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Монтаж та демонтаж шин легкових автомобілів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисциплін “Технічна експлуатація автомобілів” та “Спеціальний курс ТЕА” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. — 20 с.
 13. Пельо Р.А., Русинко А.К. Діагностування ходової частини автомобіля: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів базового напрямку 6.0902 "Інженерна механіка" спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. — 19 с.
 14. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Розрахунок і компонування потокових технологічних ліній технічного обслуговування автомобілів: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Технологічний розрахунок та проектування підприємств автомобільного транспорту” та дипломних проектів для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство ". — Львів Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2003р. — 24 с.
 15. Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Організація роботи пунктів навантаження (розвантаження) в процесі автомобільних контейнерних перевезень: Методичні вказівки для практичних і контрольних робіт з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів" для студентів базового напряму 6.1004 "Транспортні технології" спеціальності 7.100402 “Організація і регулювання дорожнього руху”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 12 с.
 16. Пельо Р.А. Графоаналітичне визначення показників паливної ощадності автомобіля: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів" для студентів базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство". — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. — 20 с.
 17. Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Завдання експлуатації і обслуговування автомобільних транспортних засобів: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Експлуатація і обслуговування машин» для студентів базового напряму 6.0902 «Інженерна механіка». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 36 с.
 18. Пельо Р.А. Підвищення паливної ощадності автомобіля оптимальним добором передач в трансмісії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів базового напряму «Інженерна механіка» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. —16 с.
 19. Пельо Р.А. Розрахунок показників транспортного процесу: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів" для студентів базового напряму "Транспортні технології" спеціальності “Організація і регулювання дорожнього руху”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 20 с.
 20. Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Обґрунтування організаційно-технологічних параметрів підприємсв автомобільного транспорту: Методичні вказівки до виконання практичних вправ з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів фахового напряму 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 52 с.
 21. Розрахунок показників транспортного процесу. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Р.А.Пельо.  Львів: Cамвидав №3992 від 22.02.12 – 16 с.
 22. Розрахунок і обґрунтування раціональної технологічної схеми потокової лінії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо. – Львів: Cамвидав №4596 від 23.10.12, – 26с.
 23. Паливовитратні характеристики автомобіля та їх аналіз. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт» / Укл. Р.А.Пельо. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 24 с.
 24. Визначення оптимальних режимів роботи на тяговій діаграмі автомобіля за критерієм паливоощадності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт»/ Укл.: Р.А. Пельо. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 16 с.
 25. Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 1» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт».
 26. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) : навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра (спеціаліста). Інститут інженерної механіки та транспорту. Кн. 3 : Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство», / за заг. ред. Ю. Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З. Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 204 с.
 27. Застосування теорії масового обслуговування у визначенні показників систем технічної експлуатації автомобілів : метод. вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 2» для студентів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт”/ уклад.: Р. А. Пельо. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, − 2016. – 20 с.