М'яус Ольга Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
(Перенаправлено з М’яус Ольга Миколаївна)
Перейти до: навігація, пошук
М’яус Ольга Миколаївна
Mjaus2.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 31 серпня 1976 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

М’яус Ольга Миколаївна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 31 серпня 1976 року.

Тема дисертації: Операторне числення на алгебрах Вінера функцій нескінченної кількості змінних [Текст] : дис.... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / М’яус Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч.закл. «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». — Івано-Франківськ, 2012. —150 с.

З 2012 р. — старший викладач, а з 2016 р. — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів.

Основні публікації

Монографії:

 • Різник О. Я., М'яус О. М. Синтез баркероподібних кодів з адаптацією до величини завади / Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 2. Природничі науки : колективна монографія. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2021. – c.8–20.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Lozynska V., Myaus O. On Fourier transformation ofexponential type distributions // Міжнародна наукова конференція «Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування». Матеріали конференції.Ужгород, 18-23 вересня 2006 p. C. 160-161.
 2. Лозинська В., М’яус О. Операторне числення еліптичних операторів// Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, 24-28вересня 2007 р., м. Дрогобич. — Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України,2007. — С.169.
 3. Лозинська В., М’яус О. Перетворення Фур’є і згортка узагальнених функцій експоненціального типу. // IІ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки і математики» (25-29 травня 2008 р., м.Львів). — Матеріали конференції- С. 73-75
 4. Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення в згорткових алгебрах узагальнених функцій експоненціального типу // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. −2007, в. 349.-С.79-82.
 5. Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. −2008, в. 69.-С. 178-185.
 6. Lozynska V., Myaus O. Functional calculus of exponentialtype distributions // Тези міжнародної конференції «Аналіз і топологія». 26травня-7 червня 2008 р. м. Львів С.35-36.
 7. Olga Myaus «The Hillie-Philips fiinctional calculum onwiever algebras of infinity many variables» // Тези міжнародної конференції«Нескінченновимірний аналіз і топологія», 27 травня-1 червня 2009 р., м.Івано-Франківськ, с. 101-102
 8. Myaus Olga Fuctional calculus on a Wiener type algebra ofanalytic functions of infinity many variables // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія механіко-математична. — 2012.— вип. 76. — С. 231-237
 9. Myaus O.M. Fuctional calculus on a Wiener type algebra ofanalytic functions of infinity many variables. // Тези доп. International conference dedicated to the 120thanniversary of Stephan Banach. — Lviv, 17-21 September, 2012. — P. 26
 10. O. Myaus Functional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinite many variables and applications // Abstracts. XVI International Conference «Dynamical system modelling and stability investigation modelling stability. Abstracts of conference reports — Київ, Ukraine, May 29-31, 2013, — Kiev, 2013. — P. 43.
 11. Ольга М’яус Дробове диференціювання на алгебрах типу Вінера аналітичних функцій нескінченної кількості змінних // Тези доп. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки та математики» присвячена 85-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики, 21 — 25 травня 2013 р., Львів, Україна, Том 3, — Львів, 2013 — С. 56-58
 12. М’яус О.М. Фінітні функції від генераторів ізометричних операторних груп на алгебрах типу Вінера // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 — 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. — Київ, 2014. — С. 128.
 13. М’яус О.М. Функціональне числення для еліптичних диференціальних операторів на алгебрах типу Вінера // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 100-108.
 14. Myaus O.M. On correctness of one inverse problem // Тези міжнародної конференції молодих математиків, 3-6 червня 2015. – Київ, 2015. – С.57.
 15. Myaus O.M. One inverse problem for fractional diffussion equation // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 110.
 16. Лопушанська Г.П., Лопушанський А.О., М’яус О.М. Класичний розв’язок оберненої задачі для рівняння дробової дифузії при інтегральній за часом умові перевизначення // Математичні студії. Т. 44, №2. – 2015 р. – С.215-220.
 17. Myaus O.M. Functional calculus on a Wiener type algebra// Тези міжнародної конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування», 19-21 травня 2016 р., Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2016.- С.31.
 18. Лопушанська Г.П., М’яус О.М.Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом // Математичні методи та фізико-механічні поля. Т.59, №1. – 2016 р. – С.27-36.
 19. Lopushanska H.P., Myaus O.M. Classical solution of source inverse problem for fractional diffusion-wave equation // Тези міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвяченої 110-й річниці Я.Б. Лопатинського. 20-24 вересня 2016 р., Львів, Україна.- С.90-91.
 20. Lopushanska H.P., Lopushansky A.O., Myaus O.M. Inverse problem in space of spatial periodic distributions // Тези міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвяченої 110-й річниці Я.Б. Лопатинського. 20-24 вересня 2016 р., Львів, Україна.- С.89-90.
 21. Lopushanska H.P., Myaus O.M. On restoration of the output data in problems for a time-fractional diffusion equation // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія». 18-21 січня 2016 р., Братислава.: у 3-х т. – Т. 3 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 69-70.
 22. Lopushanska H., Lopushansky A., Myaus O. Inverse problems of periodic spatial distributions for a time fractional diffusion equation // Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2016 (2016). No. 14, pp. 1-9. ISSN :1072-6691.(
 23. М'яус О. М. Функціональне числення на алгебрах типу Вінера та його диференціальні властивості // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2016. – Т.81. – C. 130–141.
 24. Лопушанська Г. П., М'яус О. М. Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – Т.59, № 1. – C. 68–77.
 25. Lopushansky A., Lopushanska H., Myaus O. An inverse fractional source problem in a space of periodic spatial distributions // Fractional differential calculus. – 2017. – Vol.6, № 2. – P. 267–274.
 26. Riznyk O., Tsmots I., Kynash Y., Dendiuk M., Myaus O., Rabyk V., Gregus M. Simulation model and practical realization of Barker-like codes // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2533 : Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23–25, 2019. – P. 172–182.
 27. Riznyk Oleg, Myaus Olga, Kynash Yurii, Martsyshyn Roman, Miyushkovych Yuliya. Noise-resistant non-equidistant data conversion // Communications in Computer and Information Science. – 2020. – Vol. 1158 : Proceedings of the Third international conference "Data stream mining & processing" DSMP 2020 (Lviv, Ukraine; August 21–25, 2020). – P. 127–139.
 28. Р. С. Мусій, У. В. Жидик, Н. Б. Мельник, В. К. Шиндер, О. М. М'яус, Р. А. Наконечний. Визначення і аналіз температурного поля в неоднорідній анізотропній оболонці за локального нагріву // Прикладні питання математичного моделювання. – 2021. – Т. 4, № 2.2. – С. 137–148.
 29. Мусій Р. С., Жидик У. В., Мельник Н. Б., Шиндер В. К., М'яус О. М., Наконечний Р. А. Температурне поле в шаруватій анізотропній циліндричній оболонці за локального нагріву // XXII Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ-2021 : збірка матеріалів конференції, 13-17 вересня 2021 р., Херсон. – 2021. – C. 61.

Навчальні посібники:

 • Перетворення Фур’є, Лапласа: узагальнення та застосування: навч.-метод. посібник / О. М. М’яус , Г. П. Лопушанська, А. О. Лопушанський.—Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –152 с.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40