Мірошник Роман Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мірошник Роман Олександрович
F978D9BB-D52A-40BE-930D-8387A7790E01.jpeg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 липня 1985 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Менеджмент організацій».
Галузь наукових інтересів Оцінювання та розвиток нематеріальних активів машинобудівного підприємства як складова інноваційного потенціалу.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Мірошник Роман Олександрович— кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 10 липня 1985 року

2006 р. — закінчив Львівський Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність менеджмент організацій, диплом магістра.

Тема дисертації: Оцінювання та розвиток нематеріальних активів як складової інноваційного потенціалу підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мірошник Роман Олександрович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2011. — 230, [6] арк. — Бібліогр.: арк. 198-223.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

з вересня 2006 р. по теперішній час — асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Мотиваційний менеджмент;
 • Прийняття управлінських рішень;
 • Консалтинг;
 • Вступ до фаху «Менеджмент»;
 • Консалтинг;
 • Організація та проектування операційних систем.

Наукові інтереси

 • Оцінювання та розвиток нематеріальних активів промислових підприємств; інноваційна діяльність; туризм

Стажування

 • 1.12.2020р. - 26.02.2021р. - Наукове стажування в Департаменті Економіки Великопольського університету Соціальних наук і економіки в м. Сьрода-Великопольська за темою наукового дослідження «Маркетинговий менеджмент у вищих навчальних закладах – досвід в офф- та онлайн сферах»

Сертифікати дисциплін

 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація та проектування операційних систем». Номер: Е41-235-178/2013 від 28.05.2013 р. (співавтори: Семін І.Є.).
 2. Електронний навчально-методичний комплекс «Прийняття управлінських рішень». Номер: Е41-235-336/2014 від 18.04.2014 р. (співавтори: Гавран В.Я., Прийма Л.Р.).
 3. Електронний навчально-методичний комплекс «Планування діяльності організації». Номер: Е41-235-532/2016 від 02.06.2016 р. (співавтори: Кулініч Т.В.).
 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Основи підприємницької діяльності». Номер: Е41-235-533/2016 від 02.06.2016 р. (співавтори: Рачинська Г.В.).
 5. Електронний навчально-методичний комплекс «Вступ до фаху «Менеджмент». Номер: Е41-235-673/2018 від 27.03.2018 р. (співавтори: Дзюбіна А.В.).
 6. Електронний навчально-методичний комплекс «Консалтинг». Номер: Е41-235-719/2018 від 21.11.2018 р. (співавтори: Карий О.І.).
 7. Електронний навчально-методичний комплекс «Контролінг інноваційної діяльності». Номер: Е41-235-726/2018 від 12.12.2018 р. (співавтори: Дзюбіна А.В.).

Інше:

 • секретар кафедри
 • куратор групи МЕ-13
 • Голова ОСББ
 • консультант туристичної агенції "Феєрія Мандрів"

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад  50 праць наукового характеру (зокрема 15 у фахових виданнях, 35 тез доповідей) та 25 науково-методичного характеру.

 1. Мірошник Р.О. Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту / Р.О. Мірошник, У.О. Наливайко * // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016 . – №847 – С. 225–231.
 2. Мірошник Р.О. Перспективи інноваційного розвитку економіки України / Р.О. Мірошник, Г.П. Савка* // Тези доповідей VI Міжнародної науково–практичної конференції "Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації" (19–21 травня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016 – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM)., 2016 . – C. 70 – 71.
 3. Мірошник Р.О. Перспективи розвитку ІТ–аутсорсингу в Україні / Р.О. Мірошник, М.В. Шаламага* // Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 71 – 72.
 4. Мірошник Р.О. Управління фінансовою діяльністю в процесі впровадження інноваційних процесів підприємства / Р.О. Мірошник, У.О. Наливайко* // Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 124 – 126.
 5. Мірошник Р. О. Організація та проектування операційних систем: навчальний посібник / Р. О. Мірошник, О. З. Сорочак, І. Є. Баглай, Л. Р. Прийма. – Львів: Центр Європи, 2017. – 174 c.
 6. Мірошник Р. О., Лазурко* М. І. Особливості розвитку кондитерської галузі в Україні // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 105–106.
 7. Мірошник Р. О., Наливайко* У. О. Особливості розвитку мережі туристичних агенцій // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р., Україна, Львів. – 2017. – C. 48.
 8. Мірошник Р. О., Наливайко* У. О. Проблеми та перспективирозвитку ОСББ в Україні // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – C. 305–306.
 9. Мірошник, Р. О. (2019, April). Формування відносин підприємства з бізнес-партнерами. In Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (pp. 98-99). Видавництво Львівської політехніки.
 10. Мірошник, Р. О., & Дроботій, О. А. (2019, April). Роль управлінського консалтингу в розвитку бізнесу. In Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (pp. 159-160). Видавництво Львівської політехніки.
 11. Мірошник Р. О., Прокоп'єва У. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. –  С. 63–71.
 12. Мірошник, Р. О., & Ярмола, К. М. (2020, June). Розвиток інноваційної діяльності України. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 49-50). Видавництво Львівської політехніки.
 13. Мірошник, Р. О., & Малішевська, Б. О. (2020, June). Маркетингова підтримка інноваційної діяльності підприємств. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 111-112). Видавництво Львівської політехніки.
 14. Мірошник Р. О., Прокоп'єва У. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 63–71.
 15. Виклюк М., Мірошник Р. О., Майор О. Фінансові ризики: економічна природа та класифікація різновидів // Економіка і управління. – 2020. – № 1 (85). – С. 100–106.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5,  Львів , 79013; 4 -й корпус, кімната 407 Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (093) 762-02-41 E-mail: roman.o.miroshnyk@lpnu.ua