Міняйло Олександр Семенович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Міняйло Олександр Семенович
Minjlo.JPG
д.т.н., професор
Дата народження 15 жовтня 1932 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1955 р.
Спеціальність «Електричні станції, мережі та системи»
Галузь наукових інтересів Дослідження режимів роботи генераторів, електрообладнання власних потреб електростанцій з синхронними і асинхронізованими турбогенераторами, розподіл реактивної потужності між ними.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних станцій
Державні нагороди Медаль «Захисник вітчизни»

Міняйло Олександр Семенович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри Електричних станцій, Інституту енергетики та систем керування.

Біографія

Освіта:

Львівський політехнічний інститут, м. Львів, електротехнічний факультет, кафедра «Електричні станції, мережі та системи», 1955 р.

Захистив кандидатську дисертацію «Некоторые характеристики управляемого вентилями источника реактивной мощности с реакторами и кондесаторами в основной цепи, 1970 р., спеціальність № 05.271- Електричні станції, наукові керівники: професор Сокольницький Г. З., кандидат технічних наук, доцент Єнін В. Т.

Присвоєно звання доцента, 1977 р.

Захистив докторську дисертацію «Режими роботи генераторів та електрообладнання власних потреб електростанцій з синхронними й асинхронізованими турбогенераторами [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.14.02 / Міняйло Олександр Семенович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 452 л. — л.394-322», спеціальність 05.14.02- Електричні станції мрежі та системи, 2000 р.

Присвоєно звання професора, 2002 р.

Професійний досвід: 8 років інженерної діяльності, 45 років науково — педагогічної діяльності.

Науково-педагогічна діяльність

Професійна діяльність:

Науковий керівник госпдоговірних тем з наукової роботи за напрямком «Підвищення ефективності роботи електростанцій за рахунок сумісної роботи синхронних і асинхроннізованих турбогенераторів» (7 звітів з науково — дослідної роботи). Підготував 3 кандидати наук.

Член спеціалізованої вченої ради Д35.052.02 при Національному університеті «Львівська політехніка» із захисту кандидатських і докторських дисертацій, Член вченої ради ІЕСК, Національного університету «Львівська політехніка».

Основні лекційні курси:

 • «Електрична частина станцій та підстанцій»,
 • «Особливості конструкцій сучасних турбогенераторів, режими їх роботи»,
 • «Атомні електричні станції»,
 • «Експлуатація електричних станцій та підстанцій».

Наукові інтереси:

Дослідження режимів роботи генераторів, електрообладнання власних потреб електростанцій з синхронними і асинхронізованими турбогенераторами, розподіл реактивної потужності між ними.

Нагороди та відзнаки

Medal 001 ukr.jpg Медаль «Захиснику Вітчизни» (1999 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (1992 р.);


Почесна грамота Міністерства освіти УРСР ( 1982 р.)

Основні публікації

Понад 130 публікацій в тому числі 1 навчальний посібник та 6 авторських свідоцтв та патентів.

 1. Миняйло А. С. Определение потерь от реактивной мощности в блоках с АСТГ// Энергетика и электрификация. — 1994, — № 6, с. 4-7.
 2. Миняйло А. С. Распределение активной и реактивной мощности между синхронными асинхронизованными генераторами при работе последних в асинхронном режиме // Энергетика и электрификация. — 1996. — № 1 с. 9-12.
 3. Миняйло А. С., Топольницкий М. В. Атомные электрические станции (учебное пособие) Издание УМК, г. Киев. 1990, с. 101.
 4. Розподільні пристрої електричних станцій [Текст] : навч. посіб. до викон. курс. роботи для студ. базової вищої освіти за напрямом 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» усіх форм навчання / [[[Сегеда Михайло Станкович|Сегеда М. С.]], Міняйло О. С., Дудурич О. Б.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2011. — 130 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 96. — 100 экз. — ISBN 978-617-655-008-2
 5. Спосіб живлення власних потреб блока з асинхронізованим або асинхронним генератором/ Номер патенту: 45456 | Автори: Міняйло Олександр Семенович, Гірчак Михайло Ярославович | Опубліковано: 10.11.2009 | МПК: H02J 11/00
 6. Моделювання несиметричних коротких замикань на нейтраль асинхронізованого генератора / О. С. Міняйло, О. І. Маврін, К. Б. Покровський // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 169-172. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 4 назви.
 7. Вивчення схем блокування : Метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисциплін «Електр. станції та підстанції», «Електр. частина станцій та підстанцій» для студ. баз. напряму 6.0906 «Електротехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; Уклад.: О.С. Міняйло, К.Б. Покровський, О.Р. Олесюк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 7 с. -Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 415

Tел. +38 (032) 258-25-12; +38 (032) 258-21-01

Е-mail: seheda@lp.edu.ua