Муравський Леонід Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Муравський Леонід Ігорович
Muravskyy.jpg
д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
Дата народження 2 травня 1953 року
Місце народження Волинська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Я.Франка
Дата закінчення 1975
Спеціальність Оптичні прилади і спектроскопія
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002
Вчене звання Професор
Дата присвоєння в.з. 2015
Поточне місце роботи Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,
НУ «Львівська політехніка»

Муравський Леонід Ігорович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри фотоніки Національного університету «Львівська політехніка», провідний науковий співробітник відділу Теорії хвильових процесів та оптичних систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України.

Біографічна довідка

Народився 2 травня 1953 року в смт. Турійськ Турійського району Волинської області.

У 1975 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І.Я.Франка за спеціальністю «Оптичні прилади і спектроскопія».

Досвід роботи:

 • 08.1975-02.1976 — інженер-конструктор СКБ «Фотон» Львівського ВО ім. 50-річчя Жовтня.
 • 02.1976-11.1977 — інженер ІІІ кат. СКТБ Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 11.1977-11.1980 — аспірант, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 07.1979-07.1986 — молодший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 07.1986-10.1990 — науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 10.1990-01.2000 — старший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 01.2000-02.2003 — в.о. зав. відділу оптико-електронних інформаційних систем (№24), Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України.
 • 10.2002-дотепер — завідувач філією кафедри «Фотоніка» НУ «Львівська політехніка» на базі відділу оптико-цифрових систем діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 02.2003-08.2015 — завідувач відділу оптико-електронних інформаційних систем (№24), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • 09.2015-дотепер — завідувач відділу оптико-цифрових систем діагностики (№5), Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.

З 1995 року працює за сумісництвом на кафедрі фотоніки Національного університету «Львівська політехніка» на посадах доцента, професора.

Наукові ступені: кандидат технічних наук, доктор технічних наук.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальностями 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» і 05.11.07 «Оптичні та оптико-електронні прилади» на тему «Оптимизация параметров информационно-измерительных оптико-электронных систем структурного анализа контурно-штриховых изображений» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

У 2002 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи» на тему «Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки і кореляційного аналізу бінарних зображень» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України.

У 2015 році присвоєно вчене звання професора зі спеціальності 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

На Загальних зборах Національної академії наук України 26 травня 2021 року Муравський Леонід Ігорович обраний членом-кореспондентом НАН України Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.[1]

Наукова робота

Наукова діяльність

Регулярний член SPIE (ID #414385). Співредактор двох томів збірників «Proceedings of SPIE» (Vol. 3238, Vol. 4148).

Сеньйор SPIE (SPIE Senior Member), з 2014 року.

Член міжнародних програмних комітетів:

 • International Topical Meetings on Optoinformatics (St. Petersburg, Russia 2003-2008);
 • International Conferences «Systems of Optical Security» (Warsaw, Poland, 2000-2005);
 • International Conference «Monitoring and Protection of Nature Environment in International Bioreserve of West Polesie in Aspect of Transborder Cooperation» (Lublin, Poland, April, 2008).

Участь у організації і проведенні міжнародних конференцій:

 • Заступник голови програмних комітетів чотирьох Міжнародних конференцій "Laser Technologies. Lasers and Their Applications." (Трускавець, 2011, 2013, 2015, 2017 рр).
 • Заступник голови організаційних комітетів Міжнародних конференцій ELIT 2014, ELIT 2015, ELIT 2016, ELIT 2017, ELIT 2018, ELIT 2019.

Член спеціалізованих вчених рад:

 • Д 26.162.03 при Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі НАНУ, спеціальність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки, 2008-2011 рр.;
 • Д 35.226.01 при ФМІ НАНУ, спеціальність 05.11.13 — прилади і методи контролю та визначення складу речовини, технічні науки, від 2005 р.;
 • Д 26.182.01 при Інституті електрозварювання ім Є.O. Патона НАНУ, спеціальність 05.02.10 — діагностика матеріалів та конструкцій, технічні науки, від січня 2014 р.

Член редакційних колегій:

 • Чотирьох вітчизняних наукових видань;
 • Закордонних наукових видань:
 1. Наукового журналу "Acta Agrophysica Monographiae" (ISSN 2084-3429, ISBN 978-83-89969-03-3), Люблін, Польща;
 2. Наукового журналу "Acta Agrophysica" (ISSN 1234-4125), Люблін, Польща.

Підготував 1 доктора наук і 4 кандидатів наук.

Наукові інтереси

 • оптико-цифрова обробка зображень,
 • розпізнавання образів,
 • оптичний захист інформації,
 • цифрова і оптична спекл-кореляція,
 • електронна спекл-інтерферометрія,
 • цифрова голографія,
 • фазозсувна інтерферометрія,
 • спекл-метрологія для задач експериментальної механіки і агробіології,
 • дешифрування і класифікація космічних зображень Землі.

Наукові публікації

За результатами наукової роботи опублікував більше 300 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 4 розділи до книг, 119 статей у фахових наукових журналах, 90 статей у матеріалах наукових конференцій, 60 тез наукових конференцій, симпозіумів та семінарів; автор 26 винаходів.

 1. Муравский Л.И. Корреляционные системы оптической защиты информации, документов и изделий // Голография и оптическая обработка информации: избранные разделы / А.А. Акаев, С.Б. Гуревич, К.М. Жумалиев, Л.И. Муравский, С.Н. Смирнова. – Бишкек, Санкт-Петербург: Учкун, 2003. – С. 219–444.
 2. Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – Київ: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2010. – 208 с.
 3. Муравський Л.І., Вороняк Т.І., Кметь А.Б. Лазерна інтерферометрія поверхні для потреб технічної діагностики. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 272 с.
 4. Муравський Л.І. Розроблення методів та засобів спекл-метрології та фазозсувної інтерферометрії для дослідження напружено-деформованого стану конструкційних матеріалів // Фізико-механічний інститут (До 60-річчя з часу заснування) / Під ред. В.В. Панасюка. - Львів: СПОЛОМ, 2011.– С. 213-231.
 5. L.I. Muravsky, O.P. Ostash, A.B. Kmet', T.I. Voronyak, and I.M. Andreiko, “Two-frame phase shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements,” Opt. Lasers Eng. 49(3), 305-312 (2011).
 6. L.I. Muravsky, A.B. Kmet’, T.I. Voronyak, “Retrieving the relief of a low-roughness surface using a two-step interferometric method with blind phase shift of a reference wave,” Opt. Lasers Eng. 50(11), 1508-1516 (2012).
 7. L. Muravsky, A. Kmet', T. Voronyak, “Two approaches to the blind phase shift extraction for two-step electronic speckle pattern interferometry,” Opt. Eng. 52(10), 101909–1-8, (2013).
 8. A. Zdunek, L.I. Muravsky, L. Frankevych, K. Konstankiewicz, “New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during shelf-life,” Intern. Agrophysics 21(3), 305-310 (2007).
 9. L.I. Muravsky, P. Picart, A.B. Kmet', T.I. Voronyak, O.P. Ostash, I.V. Stasyshyn, “Evaluation of fatigue process zone dimensions in notched specimens by two-step phase shifting interferometry technique,” Opt. Eng. 55(10), 104108 – 1-9 (2016).
 10. P. Picart , S. Montresor, O. Sakharuk, L. Muravsky, “Refocus criterion based on maximization of the coherence factor in digital three-wavelength holographic interferometry,” Optics Letters 42(2), 275–278 (2017).
 11. L.I. Muravsky, A.B. Kmet’, I.V. Stasyshyn, T.I. Voronyak, Y.V. Bobitski, “Three-step interferometric method with blind phase shifts by use of interframe correlation between interferograms,” Opt. Lasers Eng. 105, 27–34 (2018).

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

На кафедрі фотоніки читає курси лекцій з дисциплін:

 • Оптичні вимірювання та діагностика;
 • Спеціалізовані лазерні та оптоелектронні системи.

Навчально-методичні публікації

 • Муравський Л.І., Бобицький Я.В., Гаськевич Г.І. Оптичні інформаційні системи. Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Оптотехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 200 с.
 • Яцук В.О., Муравський Л.І., Гриневич Б.Ю. Основи побудови оптичних та оптоелектронних засобів вимірювань. Навчальне видання / Конспект лекцій для студентів Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології НУ "Львівська політехніка". Затверджено на засіданні кафедри метрології, стандартизації та сертифікації. Протокол №8 від 31.01. 2012. Реєстр. №4044 від 21.03.2012. – Львів, 2012.

Нагороди

 • Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження Голови ВРУ № 412 від 17 травня 2011 року)
 • Почесна Грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2013)
 • Почесна Грамота Львівської ОДА (2013)
 • Відзнака НАН України «За професійні здобутки» (2018)

Інформація для контактів

Електронна пошта

murav на ipm.lviv.ua
Leonid.I.Muravskyi на lpnu.ua

Адреса

м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 218.

Телефон

+38 (032) 258-25-81

Посилання

 1. Повідомлення НАН України