Мукан Олена Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мукан Олена Василівна
ZMD Mukan.jpg
Науковий ступінь К.е.н. (диплом ДК №050346)
Вчене звання Доцент (атестат 12ДЦ №028746)Посада

Завідувач відділу докторантури та аспірантури, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра менеджера-економіста, 2001 р.


Професійна діяльність

2015 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», завідувач відділу докторантури та аспірантури

2012 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2009 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2005 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

2001 – 2004 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», 2004-2005 рр.
 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.


Підвищення кваліфікації

2017 – стажування за CBHE проектом «Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions / DocHub» (Номер проекту: 8 574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), яке проводилось в Університеті Тампере (Фінляндія)

2016 – стажування в Державному науково-дослідному інституті митної справи (м. Хмельницький)

2015 – стажування в ДП «Електроніка» АТ «Електроніка» (відділ продажу)

2012 – курси семінарів-тренінгів «Development of communication skills» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2010 – стажування в ДП «Електроніка» АТ «Електроніка» (відділ логістики)

2005-2006 – повний курс семінару психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка» (реєстраційний номер посвідчення 06-654)

2006 – повний курс тренінг-програми «Техніка активного продажу» (Центр підтримки бізнесу – НюБізнет)

2005 – курси підготовки фахівців з митного оформлення товарів за типовою програмою, погодженою з Державною митною службою України (кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на декларування № 113 від 21.10.2005р.)

2003 – навчання роботи з програмним продуктом «ДИСК: Універсальна облікова система» (реєстраційний номер сертифіката ДИСК:УОС-0012042)


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Митне обслуговування зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, Р.Б. Рогальський. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 148 c.
 • Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, О.І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2019. – 128 c.
 • Соціально-економічна діагностика підприємств: теоретико-методичні положення, лабораторні роботи та курсовий проект: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин, О. В. Мукан, Л. С. Ноджак. – Львів: Центр Європи, 2016. – 234 c.
 • Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, А.В. Тодощук. – Львів: Видавництво «Раст-7», 2014. – 242с.
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів): навчальний посібник / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк, М.І. Запотічна, С.Ф. Кравець, З.Т. Магдач, О.В. Мукан, І.В. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 436 c.
 • Кузьмін О. Є. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, Р.Б. Рогальський, О.І. Дорош. – Львів: Міські інформаційні системи, 2015. – 162 c.
 • Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан. – Львів: Видавництво «Растр-7». – 2011. – 338с.
 • Мукан О.В. Англійська мова для логістів: навч. посібник / За ред. Н.В. Мукан – 2-ге вид., перероб. і доп. / Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, О.В. Мукан та ін. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 304 с.
 • Мукан О.В. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів): Підручник / За ред. Н.В. Мукан / Н.В. Мукан, Л.П. Балацька, М.В. Гаврилюк, О.В. Мукан та ін. – Київ: Знання, 2009. – 595с.
 • Мукан О.В. Англійська мова для логістів: навчальний посібник / За ред. Н.В. Мукан / Н.В. Мукан, І.М. Вислободська, М.В. Гаврилюк, О.В. Мукан та ін. – Видавництво «Растр-7», 2008. – 280с.
 • Мукан О.В. Англійська мова для менеджерів: навчальний посібник. Частина 1 / За ред. Н.В. Мукан / Н.В. Мукан, М.В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин, О.В. Мукан та ін. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 320с.
 • Мукан О.В. Англійська мова для менеджерів: Навч. посібник з англійської мови професійного спрямування для студентів напряму «Менеджмент» вищих навчальних закладів. Частина 2 / За ред. Н.В. Мукан / Н.В. Мукан, Л.П. Балацька, М.В. Гаврилюк, О.В. Мукан та ін. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 304с.
 • Мукан О.В. Корпоративне управління: Навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Л.І.Чернобай, А.О. Босак, О.В. Мукан та ін. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 172с.


Монографії

 • Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: [монографія] / За ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин та ін. Львів: Видавництво «Растр-7», 2013. – 428с.
 • Мукан О.В. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування): монографія / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик, О.Г. Мельник, О.В. Мукан; під ред. д.е.н., проф. О.Є. Кузьміна. – Львів: «Тріада плюс», 2008. – 369 с. / Мукан О.В. Розділ І. Теоретичні та прикладні засади корпоративного управління. – С. 21-52; Розділ ІІ. Процес формування систем корпоративного управління у машинобудуванні – С. 53-112; Розділ V. Оцінювання ефективності систем корпоративного управління на засадах економічних індикаторів, підр. 5.5. Рейтингування систем корпоративного управління. – С. 337-350.
 • Мукан О.В. Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства: монография / Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – 364 с. / Кузьмин О.Е, Мельник О.Г., Дидык А.М., Мукан О.В. Глава 3. Экономические возможности инновационного развития систем малой энергетики, 3.1.1. Формирование расходов на предприятиях муниципальной энергетики. – С. 171-182.


Наукові статті

 • Клос Л.Є., Криштанович М.Ф., Мукан Н.В., Мукан О.В. Культура здоров’я фахівців з цивільної безпеки як основа формування професійної компетентності // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2020. – Вип. 1 (11). – С. 146–151.
 • Мукан Н., Криштанович М., Гавран М., Мукан О. Англомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців автотранспортного профілю: використання засобів дистанційного навчання // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – Вип. 27, т. 4. – С. 110–117.
 • Ганас Л.М., Дорош О.І., Мукан О.В., Ноджак Л.С., Трухан С.М. Особливості митного оформлення міжнародних вантажів в митному режимі «Імпорт» [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 3.
 • Мукан О.В., Приведа Р.Б., Феденко П.І. Удосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ. – 2019. – № 12. – С. 37–44.
 • Mukan O., Hanas L., Tsyb Y. Formation of corporate strategy by the enterprise engaged in foreign economic activity // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2018. – Vol. 5, № 2. – P. 1–6.
 • Мельник О.Г., Мукан О.В., Злотнік М.Л. Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 2. – С. 33–42.
 • Мукан Н. В., Мукан О. В., Вибрановський В. Е. Специфіка розвитку професійної освіти в Україні // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2018. – № 60, т. 2. – С. 125–128.
 • Мукан О.В. Етика бізнесу в умовах європейської інтеграції / Р.Б. Тиліпська, Х.С. Передало, О.В. Мукан //Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – С. 132-139.
 • Мукан О.В. Особливості застосування митного режиму “митний склад” під час імпорту нафтопродуктів / Мельник О.Г., Мукан О.В., Яцишин О.І.// Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – С. 42-47.
 • Mukan O. Contradictions of the national legal and regulatory framework in the field of socio-economic diagnosing in conditions of European integration / Kuzmin O., Melnyk O., Mukan O., Adamiv M. // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2015. – Т.2, № 2. – C. 7-15.
 • Mukan O. Conceptual basis of management activities diagnostics in the system of process-structured management / O. Ye. Kuzmin, O.H. Melnyk, // Economics, Enterpreneurship, management. – 2014. – Vol. 1’ No. 1. – p. 15-23.
 • Мукан О.В. Детермінування та особливості розвитку неперервної педагогічної освіти на початку ХХІ ст. у сучасному освітньому просторі / Н.Мукан, О.Мукан, К.Істоміна // Порівняльно-педагогічні студії, 2014 р. – № 1 (19). – С. 100 105.
 • Мукан О.В. Управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013 р. – № 776. – С. 39 47.