Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Музиченко-Козловська Оксана Володимирівна
Музич.jpg
Ім'я при народженні Оксана
Дата народження 8 вересня 1967 р.
Чоловік Музиченко-Козловський Андрій Вікторович
Діти Мельник Маріанна Юріївна
Громадянство українське
Національність українка
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність економіка підприємства
Галузь наукових інтересів економіка туризму
Науковий ступінь к.е.н. (диплом ДК №042760)
Науковий керівник Стадницький Юрій Іванович
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент (атестат 12ДЦ№026936)
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Доцент

Освіта

1. Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Будівництво», кваліфікація «Інженер-викладач будівельних дисциплін», 1990 р. 2. Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст», ОКР «спеціаліст», 2003р.


Професійна діяльність

2007 - дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

2001 – 2007 р. – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки і менеджменту, інвестицій та нерухомості

1994 р. – 2001 р. - Національний університет «Львівська політехніка», ст. лаборант, за сумісництвом – асистент кафедри економіки і менеджменту, інвестицій та нерухомості

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Соціально-економічний розвиток регіону», «Економіка і управління підприємством», «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки», «Соціально-економічна політика ресурсозбереження».


Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: "Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території", 2007 р.

Участь у госпдоговорах

№ 0105U000604 «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах».

№ ДР 0113U005293 «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів».

№ ДР 0113U005292   «Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур» 

Почесні звання та нагороди

  • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», Подяки Національного університету «Львівська політехніка» 2015 р., 2018 р., 2021 р.

Підвищення кваліфікації

2019-2020 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка». 2020 – стажування в ТОВ "Науково-технологічний парк "Яворів". 2020 - підвищення кваліфікації в ЦМО НУ "Львівська політехніка" за темою «Міжнародні освітні програми та проєкти». 2021 - підвищення кваліфікації в ЦМО НУ "Львівська політехніка" за темою «Міжнародні освітні програми та проєкти». 2021 - Підвищення кваліфікації в НУ «Львівська політехніка» за програмою «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм».

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники 1. Музиченко-Козловська О.В. Соціально-економічний розвиток регіону: підручник / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Симак, І.А.Франів; за ред. к.е.н., доцента О.В. Музиченко-Козловської. – Львів: Новий світ - 2000, 2018. – 192 с. 2. Музиченко-Козловська О.В. «Економіка і управління підприємством»»: навчальний посібник: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2019. – 256 с. – ISBN 978-620-0-00359-1. 3. Музиченко-Козловська О. В. Соціально-економічна політика ресурсозбереження: навчальний посібник // О. В. Музиченко-Козловська. – Новий світ-2000, 2020. – 250 с. ISBN 978-617-7519-67-5. 4. Музиченко-Козловська О. В. Соціально-економічна політика ресурсозбереження: підручник / О. В. Музиченко-Козловська. – Beau Bassin: GlobeEdit, 2021. – 250 c. 5. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Економіка і управління підприємством» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля спеціальностей 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» / О. В. Музиченко-Козловська, 2018. 6. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Соціально-економічний розвиток регіону» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 051 «Економіка» / О. В. Музиченко-Козловська, 2019. 7. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 051 «Економіка» / О. В. Музиченко-Козловська, 2019. 8. Музиченко-Козловська О. В. Електронний навчально-методичний комплекс «Соціально-економічна політика ресурсозбереження» для студентів Інституту економіки і менеджменту спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання. – 2020.

Монографії 1. Музиченко-Козловська О.В. Методичні підходи створення мережі туристично-інноваційних кластерів / монографія «Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти» // В. В. Козик, О.Ю.Ємельянов, О.Мрихіна; за наук. Ред. В.В.Козика. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 234 – 246. 2. Музиченко-Козловська О.В., Симак А.В., Зарицька О.Л. Просторові аспекти розвитку економіки в умовах глобалізації / Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 155 – 168. - ISBN 978-966-916-486-5. 3. Мельник О. Г. Підвищення конкурентоспроможності ЄС: циркулярна економіка: колективна монографія / О. Г. Мельник, Н. І. Горбаль, М. В. Руда, О. Є. Кузьмін, М. І. Бублик, М. Є. Адамів, М. В. Одрехівський, У. І. Когут, О. В. Музиченко-Козловська, М. Л. Злотнік. – Львів: Міські інформаційні системи, 2021. – 190 c.

Публікації в журналах наукометричних баз даних та в іноземних виданнях 1. Shpak N., Muzychenko-Kozlovska O., Gvozd M., Sroka W. Simulation of the influence of external factors on the level of use of the regional tourism potential: a practical aspect // Administrative Sciences. – 2021. – Vol. 11, iss. 3. URL: https://doi.org/10.3390/admsci11030085. (SciVerse SCOPUS, Web of Science Emerging Sources Citation Index). 2. Muzychenko-Kozlovska O. The Essence and Methodical Approaches to the Evaluation of the Tourist Potential of the Territory / O. Muzychenko-Kozlovska, A. Symak // Науковий журнал Національного університету ”Львівська політехніка” “Economics, Entrepreneuship, Management”. - № 2 (8). - Lviv, 2017. – P. 69 - 74 (Index Copernicus). 3. Музиченко-Козловська О. В., Шпак Н. О. Оцінювання розвитку туризму Причорноморського регіону на засадах ресурсоощадності // Причорноморські економічні студії. – 2021. – Вип. 69. – С. 41–50. (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List). 2. Музиченко-Козловська О. В. Методика економічного оцінювання туризму Одеської області на засадах сталого розвитку / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 26. – С. 67 – 74. (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List). - ISSN (Print): 2524-0897. ISSN (Online): 2524-0900. 3. Музиченко-Козловська О. В. Якість довкілля у системі чинників зовнішнього середовища туристичного потенціалу Причорноморського регіону / О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2018. - № 28. – С. 48 - 52 (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List). ISSN 2524-0897 (2524-0900). 4. Музиченко-Козловська О.В. Використання туристичних артефактів у процесі формування та просування бренду міста Одеса О. В. Музиченко-Козловська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 2019. - № 45. – С. 87 - 95 (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).

Публікації у фахових виданнях 1. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика”, 2015. - № 833. – С. 65-72. 2. Музиченко-Козловська О.В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2015. – № 819. – С. 156 -166. 3. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика, 2015. - № 835. – С. 63-70. 4. Музиченко-Козловська О.В. Формування туристично-інноваційних кластерів у регіоні / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2015. – № 819. – С. 156 -166. 5. Музиченко-Козловська О.В. Стратегія просування туристичного бренда країни / О.В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Логістика, 2015. - № 833. – С. 65-72. 6. Музиченко-Козловська О.В. Теоретико-методичні засади туристичного брендингу міста (на прикладі м. Львова) / О.В.Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - № 835. – С. 63-70. 7. Музиченко-Козловська О.В. Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” «Логістика». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - № 846. – С. 120 – 125. 8. Музиченко-Козловська О. В. Комплексний підхід до економічного оцінювання туристичного потенціалу території / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, 2019. – № 899. – С. 51-57.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: oksana.v.muzychenko-kozlovska@lpnu.ua