Музичак Андрій Зіновійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Музичак Андрій Зіновійович
Музичак.pdf.jpg
к.т.н.
Дата народження 09.02.1977 р.
Місце народження м.Львів
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання».
Галузь наукових інтересів Дослідження режимів комунальних систем тепло- та водопостачання
Кваліфікаційний рівень магістр-електрик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Маліновський Антон Антонович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» ,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електроенергетики та систем управління

Музичак Андрій Зіновійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри електроенергетики та систем управління, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Народився 9 лютого 1977 року в м. Львові.

Освіта :

Кандидатську дисертацію на тему «Математичні моделі й алгоритми аналізу та удосконалення режимів систем централізованого теплопостачання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.14.01 / Музичак Андрій Зіновійович ; Національний університет «Львівська політехніка». –К.:, 2014» захистив у 2015 році.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Маліновський Антон Антонович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність

 • 2000 - інженер кафедри «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2000 - 2002 — аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2002 - 2017 — асистент, ст. викладач, доцент кафедри «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2017 - до тепер — доцент кафедри «Електроенергетики та систем управління» Національного університету «Львівська політехніка».

Основні курси

 • прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці;
 • математичні задачі систем енергозабезпечення;
 • алгоритмізація задач електропостачання;
 • ефективні технології енерговикористання.

Наукові інтереси

Дослідження режимів комунальних систем тепло- та водопостачання


Вибрані публікації

Наукових праць — 47; методичних вказівок — 28.

 1. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З. Децентралізоване теплопостачання – альтернатива чи хибний шлях // Проблеми загальної енергетики. Науковий збірник Інституту загальної енергетики Національної академії наук України. – 2011. – №4(27). – С.53-56.
 2. Malinowski A. Stosowanie kompleksów programowych do planowania energetycz-nego w miastach Ukrainy / Antoni Malinowski, Włodzimierz Turkowski, Andrzej Muzyczak // Czasopismo techniczne politechniki Krakowskiej. – 2012. – 2-B. – P.273-280.
 3. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З. Методика аналізу та вдосконалення режимів систем централізованого теплопостачання із залежним приєднанням абонентів // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. – №1. – с.85-91.
 4. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З. Методика та алгоритми налагодження елеваторних вузлів теплових мереж // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теплоенергетика, Інженерія довкілля. Автоматизація – 2014. – №795 – С.34-43.
 5. Antoni Malinowski, Wolodymyr Turkowski, Andriy Muzychak Thermal conditions of buildings: mathematical modeling by power circuit theory // Technical transactions Civil engineering. – 2014. – 3-B(8). – p.299-309.
 6. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Музичак А.З. Ефективна реконструкція систем централізованого теплопостачання у практиці міського енергетичного планування // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2014. – №2(36). – с.44-52.
 7. Muzychak A. System of Mode Variables of Energy Circuits // Energy Engineering and Control Systems. – 2015. – Vol. 1, Numb. 2. – p.91-100.
 8. Маліновський А.А. Розвиток методів аналізу й удосконалення режимів систем комунальної теплоенергетики / А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А.З. Музичак // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т.38. – №2. – С.81-90.
 9. Музичак А.З. Методика і практика енергетичного аудиту підприємств комунальної теплоенергетики // Збірник наукових праць Кіровоградського Націо¬нального технічного університету «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація». – 2016. – №29. – с.240-247.
 10. Музичак А.З. Рівняння стану енергетичних кіл // Науковий вісник Націо¬нального університету біоресурсів і природокористування України серія «Техніка та енергетика АПК». – 2016. – №240. – С.143-152.
 11. Маліновський А.А., Олійник М.Й., Музичак А.З. Екологічна складова термомодернізації бюджетних та житлових будинків // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – №3(45). – с.90-96.
 12. Маліновський А.А. Аналіз систем утеплення будівель з врахуванням життєвого циклу теплової ізоляції / А.А. Маліновський, М.Й. Олійник, А.З. Музичак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Теорія і практика будівництва». – 2016. – №844. – С.139-145.
 13. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Покровський К.Б., Музичак А.З. Проблеми енергетичного аудиту будівель, приєднаних до систем централізованого теп-лопостачання // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – №2. – с.35-41.
 14. Pokrovskyi K., Mavrin O., Muzychak A. Efficiency of modern wind turbines in real conditions // Energy Engineering and Control Systems. – 2017. – Vol. 3, Numb. 1. – p.9-14.


Контакти

вул.С.Бандери 28а, 79013, Львів; 5 - й корпус, кімната 212

Tел. +38 (032) 258-25-23 ; +38 (032) 258-27-55