Мрихіна Олександра Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мрихіна Олександра Борисівна
Mruxina.jpg
Науковий ступінь Доктор економічних наук (диплом: ДД № 007954 від 18.12.2018 р., спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності))
Вчене звання Професор (атестат АП № 003237)
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Професор кафедри економіки підприємства та інвестицій. Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ОКР «магістр», 2002 р.

Професійна діяльність

 • 2019 р. – дотепер – професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»; гарант спеціальності 051 "Економіка" (PhD);
 • 2016 – 2018 рр. – докторант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2010 – 2016 рр. – доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2008 – 2010 рр. – старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2006 – 2008 рр. – асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
 • 2002 – 2006 рр. – аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Конкурентоспроможність підприємства», «Академічний трансфер», «Сучасні технології економічних досліджень», «Економічна діагностика», «Спецкурс з наукових досліджень спеціальності», «Конкурентоспроможність бізнесу».

Науково-дослідна робота

 • Керівник НДР «Теоретичні та прикладні засади трансферу технологій у системах стратегічного розвитку суб'єктів господарювання», № ДР 0118U001537 (2018-2023 рр.)
 • Участь в ДБ/РІДЕР «Розроблення зчитувача для індивідуальної пасивної ОСЛ-дозиметрії іонізуючого випромінювання на основі кристалів YAP:Mn2+», № ДР 0117U004443 (2016-2018 рр.)
 • Участь в ДБ/НАНОКОМПОЗИТ «Моделювання і створення нового класу кристалічних нанокомпозитів із контрольованою кристалізацією та їх дослідження в оптичному та субтерагерцовому діапазонах хвиль», № ДР 0116U004412 (2018 р.)
 • Участь в НДР: «Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів» № ДР 0113U005293 (2012-2017 рр.); «Проблеми формування і розвитку, економічного оцінювання інноваційної інфраструктури. Трансфер технологій» № ДР 0113U005294 (2012-2017 рр.); «Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур» № ДР 0113U005292 (2018 р.); «Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій управління» № ДР 0115U004220 (2018 р.); «Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів» № ДР 0115U006724 (2018 р.) та інших.


Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Формування та регулювання цін підприємств – природних монополістів» (спеціальність: 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою), 2006 р.

Тема докторської дисертаційної роботи: «Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів» (спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), 2018 р.


Напрямки наукових досліджень: інноваційна та інвестиційна діяльність; наукоємний капітал та інтелектуальна власність; трансфер технологій; діджиталілазція економіки, сталий розвиток та циркулярна економіка.


Науково-дослідні профілі:

Участь у держбюджетній роботі

 • Керівник економічної частини ДБ/РІДЕР «Розроблення зчитувача для індивідуальної пасивної ОСЛ-дозиметрії іонізуючого випромінювання на основі кристалів YAP:Mn2+», № ДР 0117U004443 (2016-2018 рр.)
 • ДБ/ТРАНСФЕР «Оцінювання вартості та готовності технологій до трансферу з університетів у бізнес-середовище», № ДР 0119U002251 (2019-2021 рр.).

Участь у госпдоговорах

 • Договір № 418 від 01.03.2016 р. (Тема: «Оцінювання економічного потенціалу ПП «Автотехнобудсервіс»»)
 • Договір № 0546 від 31.10.2016 р. (Тема: «Аналіз системи процесів маркетингової діяльності і їх реінжиніринг у контексті формування системи цільового управління підприємством» для ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод»»)
 • Договір, 2021 р.(Тема:«Обґрунтування форм комерціалізації науково-технічних розробок Самбірського ДЕМЗ в сучасних умовах розвитку ринку машинобудівної продукції»)
 • Договір, 2021 р.(Тема: «Обґрунтування вартості науково-технічної продукції Корпорації «Енергоресурс-інвест» на засадах її технологічної готовності»)
 • Договір № 21-0801/731 від 09.08.2021 р. (Тема: «Техніко-економічне оцінювання створення пристрою інтерферометричного визначення показника заломлення кристалічних матеріалів в оптичному діапазоні»).

Участь у грантах

 • Грантова програма Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in European Integration: Internal Challenges and External Dimension» (2017-2019 рр.)
 • Грантова програма Міністерства освіти і науки України спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) «CRDF Global Entrepreneurship development course under the Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP)» (сертифікат № 82516047 від 25.08.2016 р.)
 • Керівник гранту для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» на здійснення НДР за темою: «Формування систем оцінювальних показників інноваційної діяльності вітчизняних підприємств для центрів трансферу технологій» (1/ГЛП-2010, № ДР 0110U001092, 2010 р.)
 • Програма «Інноваційна весна» (2017 р.), Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (проект «Технологія засобів індивідуальної ОСЛ-дозиметрії іонізуючого випромінювання на основі кристалів YAP:Mn») (довідка № 2303-вих-50 від 19.04.2018 р.)
 • Фіналіст конкурсу інноваційних проектів «Інноваційний прорив-2009» (м. Київ) із проектом «Пневмо-гідро-акумуляторна станція» (керівник економічної частини)
 • Участь у технологічному проекті «Personal passive dosimetry technology», представленому на науково-практичний форум «Інноваційна весна – 2017» (23.05.2017 р.)
 • Грантова програма Міністерства освіти і науки України спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) «Науково-технічне підприємництво – 2009» із проектом «Організаційне та методичне забезпечення трансферу технологій» (2008-2009 рр.)

Членство у спеціалізованих вчених радах та комісіях

 • Член Експертної ради МОН України, секції «Економічні перетворення, демографічні зміни та благополуччя суспільства» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1143 від 19.10.2018 р.)
 • Член групи МОН України з розроблення Стратегії інноваційного розвитку України
 • Член групи МОН України з розроблення пропозицій до переліку пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також механізму їх реалізації
 • Член міжвідомчої групи МОН України з моніторингу і організаційно-методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи України
 • Консультування з питань визначення стратегічних пріоритетів державної політики у сфері інтелектуальної власності (Департамент інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, довідка № 2321-06/7143-07 від 23.02.2018 р.)
 • Консультування з питань розроблення Державної цільової програми розвитку інноваційної інфраструктури на 2019–2024 рр. (Директорат інновацій та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, довідка № 19.4-53 від 15.03.2018 р.)
 • Консультування Державної інспекції з контролю за цінами у Закарпатській області (2011 р.).

Рецензування наукових статей

Почесні звання та нагороди

 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (2019 р.)
 • Нагрудний знак «За значні досягнення в науковій роботі» - відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка» (посвідчення № 197, від 28.01.2019 р.)
 • Грамоти та відзнаки Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» протягом 2009-2019 рр., Ради молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» протягом 2011-2015 рр.
 • Диплом Національного університету «Львівська політехніка» (за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки), 2016 р.

Підвищення кваліфікації

 • Міжнародне стажування (International Scientific and Pedagogical Traineeship, September 21 - October 30, 2020. Ukraine - England - Slovak Republic, 180 hours. Certificate, ID 202002704)
 • Стажування в Інституті досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Національної академії наук України (м. Київ, довідка НЦ-103 від 20.06.2019 р.)
 • Підвищення кваліфікації за програмою Міністерства освіти і науки України спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) «CRDF Global Entrepreneurship development course under the Science and Technology Entrepreneurship Program (STEP)»
 • Стажування в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України (довідка № 1/206 від 28.05.2014 р.)
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення та впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSO 9001-2001» (2008 р., посвідчення №15)
 • Навчання на семінарах психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка» (посвідчення: №050-2014 від 13.06.2014 р., № 113-10 від 19.06.2019 р.)
 • Підвищення кваліфікації за програмою Clarivate Analytics «Ефективне використання комплексу ресурсів Web of Science у науковій діяльності: Web of Science, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, EndNote, ResearcherID» (сертифікат № 25 від 15.09.2016 р.)
 • Підвищення кваліфікації через докторантуру Національного університету «Львівська політехніка» (2016–2018 рр.).

Основні публікації за останні роки

Об'єкти інтелектуальної власності

 • Авторське право на твір "Трансфер технологій з університетів у бізнес-середовище: парадигма, концепція та інструментарій оцінювання" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98463 від 10.04.2020 р.)
 • Авторське право на твір "Methodical approach to assessing the readiness level of technologies for the transfer" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97119 від 08.04.2020 р.)


Монографії

 • Чухрай Н. І., Шаховська Н. Б., Мрихіна О. Б., Лісовська Л. С., 2021. Оцінювання результатів науково-технічних робіт для їх комерціалізації. Київ: Кондор, 226 c.
 • Мрихіна, О. Б., Козик, В. В. та Жураковська М. Б., 2021. Центри трансферу технологій: еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні. Київ: Кондор. 128 с.
 • Мрихіна, О. Б. та Гальків, Л. І., 2021. Організування і проведення наукових досліджень: 1001 тест для магістрів (Спецкурс для спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"): навчальний посібник. Львів: Растр-7, 198 c. (Посібник)
 • Мрихіна, О. Б., 2018. Трансфер технологій з університетів у бізнес-середовище: парадигма, концепція та інструментарій оцінювання. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 440 с.
 • Мрихіна, О. Б., Козик, В. В. та Колещук О. Я., 2020. Теоретичні і прикладні засади трансферу технологій з університетів до бізнес-структур. В: В. В. Прохорова, ред. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки. Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, Видавництво Іванченка І.С. С. 173-182.
 • Lisovska,L., Mrykhina, O., Dzyubyk, A. & Terebukh, A., 2020. Intelligent computer-integrated information technology in project and program management. Riga: ISMA University of Applied Science, 324 c.
 • Козик, В. В. та Мрихіна, О. Б., 2017. Еволюційна актуалізація трансферу технологій у системі «університет – влада – бізнес». В: В. В. Козик, ред. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти. Львів: Растр-7. С. 23–38.
 • Kozyk, V. V. and Mrykhina, O. B., 2014. The development of technology transfer in the context of the establishment of IT start-ups market in Ukraine. In: L. Shlossman, ed. Sustainable economic development of regions. Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vol. 2. P. 116–128.
 • Мрихіна, О. Б., Чубай, В. М., Найчук-Хрущ, М. Б. та Ільчук, П. Г., 2014. Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 228 с.
 • Скворцов, І.Б., Загорецька, О.Я., Мрихіна, О.Б. та ін., 2007. Функції попиту і пропозиції. Розрахунок точки беззбитковості та економічної потужності підприємства. В: В. В. Скворцов І. Б., ред. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів. Львів: Видавництво Львівської політехніки. Розд. 3. П. 3.3.1, П. 3.3.2. С. 166-184.
 • Мрихіна, О. Б., 2012. Методичні основи ціноутворення підприємств – природних монополістів. В: С. В. Купрієнко, ред. Сучасні технології управління. Одеса: Купрієнко С. В. Кн. 1. С. 136–149.


Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних SciVerse Scopus та Web of Science

 • Mrykhina, O.; Chukhray, N.; Shakhovska, N.; Lisovska, L.; Izonin, I. Stacking Machine Learning Model for the Assessment of R&D Product’s Readiness and Method for Its Cost Estimation. Mathematics 2022, 10, 1466. https://doi.org/10.3390/math10091466 (SciVerse Scopus, Q1)
 • Mrykhina, O.; Chukhray, N.; Izonin, I. Holistic Approach to R&D Products’ Evaluation for Commercialization under Open Innovations. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2022, 8, 9. https://doi.org/10.3390/joitmc8010009 (SciVerse Scopus, Q2)
 • Mrykhina, O., Kozyk V., Lisovska L., at al., 2021. Pricing Model For Eco-Innovative Products On The Basis Of Its Technological Readiness. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628 (1), 012033, p. 187-192. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O.,Kozyk V., Liutak O., at al., 2021. The impact of economic entities’ innovative activity on the indicators of sustainable development of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628 (1), 012041, p. 123-130. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O., Lisovska, L., Novakivskyj, I., Terebukh, A. & Zhukovska, V., 2020. Method of Modelling Prices for R&D Products in the Case of their Transfer from Engineering Universities to the Business. Advances in Science, Technology and Engineering Systems, 5(5), pp. 80-93. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O., Pylypenko, H., Prokhorova, V., Koleshchuk, O. & Mushnykova, S., 2020. Cost Evaluation Models of R&D Products of Industrial Enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, p. 163-170. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O., Prokhorova, V., Korzh, R., Koleshchuk, O. & Mirkunova, T., 2020. Innovative technologies under digital economics conditions. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(8 Special Issue), p. 2504-2510. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O. B. & Chukhray, N. I., 2019. Technology assessment to transfer them from an engineering university to a business environment. Problems and Perspectives in Management, 17(4), p. 504–516. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O., Kozyk, V., Novakivsky, I. & Koleshchuk, O., 2019. Methodological Principles of Assessing the Level of Technology Readiness for Transfer on the Basis of the Theory of Reliability of Hierarchically Branched Systems. In: Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). Kharkiv, Ukraine, 6-8 June, 2019, vol. 67. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01005/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01005.html (Web Of Science, at al.)
 • Mrykhina, O. B. & Chukhray, N. I., 2018. Theoretical and methodological basis for technology transfer from universities to the business environment. Problems and Perspectives in Management, 16(1), p. 399–416. (SciVerse Scopus, at al.)
 • Mrykhina, O., Chukhray, N., Shakhovska, N., Bublyk, M. & Lisovska, L., 2019. Consumer aspects in assessing the suitability of technologies for the transfer. In: XIV International Scientific and Technical Conference. Computer Science and Information Technologies. Lviv, Ukraine, 17-20 September, 2019, vol. 3, pp. 142-147. (SciVerse Scopus, at al.).
 • Mrykhina, O., Chukhray, N., Shakhovska, N., Bublyk, M., Lisovska, L., 2019. Methodical approach to assessing the readiness level of technologies for the transfer. In: Advances in Intelligent Systems and Computing IV. Shakhovska N., Medykovskyy, M. (eds.). Springer Nature Switzerland AG, Cham, Switzerland 971 р. (SciVerse Scopus, at al.).
 • Mrykhina, O., Novakivsky, I., Kozyk, V. & Koleshchuk, O., 2019. Development of a strategy for improving organizational and production structures based on methods for non-convex programming. In: Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). Kharkiv, Ukraine, 6-8 June, 2019, vol. 67. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06038/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06038.html (Web Of Science, at al.)
 • Мрихіна, О. Б., Стояновський, А. Р. та Міркунова, Т. І., 2015. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. Актуальні проблеми економіки, 9(171), с. 215–225. (SciVerse Scopus; Index Copernicus; EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory тощо).
 • Mrykhina, O. B., 2014. Conceptual basis of the formation of system of information and analytical providing of the technology transfer. Актуальні проблеми економіки, 8.(158), p. 454–463. (SciVerse Scopus; Index Copernicus; EBSCOhost and Ulrich's Periodicals Directory тощо).


Публікації в іноземних виданнях

 • Мрихіна, О. Б., Лісовська, Л. С., Теребух, А. А. та Підвальний, М. В., 2021. Обґрунтування механізму налагодження взаємодії у інноваційних процесах. Scientific Collection «InterConf», №67: Proceedings of the 4th International scientific and practical conference "Theory and practice of science: key aspects", July 19–20, 2021, Rome, Italy, р. 38–49.*
 • Mrykhina, O., Lisovs’ka, L., Liutak, O. & Terebukh, A., 2020. Substantiation of interaction factors in innovation processes. International Journal of Recent Technology and Engineering, 9, iss. 1, p. 2551–2559.
 • Mrykhina, O., Prokhorova, V., Korzh, R., Koleshchuk, O. & Mirkunova, T., 2019. Evaluation of Innovative Technologies in Conditions of the Digital Economics. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (3C), p. 230-236.
 • Mrykhina, O. B., 2014. The methodological approaches to the formation of the monetary evaluation of industrial property items on the stage of their transfer preparation. The Advanced Science Journal, 1, pg. 53–58. (Index Copernicus; CrossRef; IC Journal Master List; EBSCO; WorldCat; OCLC; Google Академія; BASE; CiteSeerX тощо).
 • Mrykhina, O. B., 2014. Pricing is a key element of technology transfer system (in the context of natural monopolies). International Scientific Journal “Euro-American scientific cooperation”: research articles, Vol. 3, p. 12–17. (Index Copernicus тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Юхман, Я. В. та Богдан, П. І., 2019. Ринкові ефекти від трансферу інноваційних технологій. В: Economic development: theory, methodology, management: VI International scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 27-29 November 2019. Prague: Nemoros s.r.o.


Публікації у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Козик В. В., Мрихіна О. Б., Козевич Р. І., Богдан П. І. Концептуальний підхід до бізнес-моделювання інтелектуально-інноваційних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8038 (Index Copernicus, Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Козик В. В., Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Стеців І. С., Подольчак Н. Ю., Гавриляк А. С. Перспективи застосування водневих технологій в Україні (на прикладі виробництва електролізерів) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7816 (Index Copernicus, Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Lisovska L., Mrykhina O., Sheremeta B., Ivanets L. Strategic guidelines of regional management development of systems interaction in innovative processes of the region // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2021. – Том 5, № 2. – С. 84–97. (Index Copernicus).
 • Лісовська Л. С., Мрихіна О. Б., Богдан П. І., Іванець Л. В. Обґрунтування методологічних аспектів оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону // Актуальні проблеми економіки. – 2021. – № 9-10 (243-244), 2021. – С. 37–48. (Index Copernicus).
 • Козик В. В., Мрихіна О. Б., Данилович Т. Б., Стеців І. С., Гавриляк А. С., Мельник В. М. Застосування водневих технологій для забезпечення європейських стандартів експлуатації автотранспорту // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. – № 11. – С. 1–22. (Index Copernicus, Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Жуковська, В. М., Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С. та Богдан П. І., 2020. Модель ціноутворення для інтелектуально-інноваційної продукції на засадах її готовності до комерціалізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6414 (Index Copernicus, Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С. та Міркунова, Т. І., 2019. Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 2, с. 68-80.(Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Mrykhina, O., Kozyk, V., Danylovych, T. and Havryliak, A., 2019. Research of the formation and development of FabLab as a form of interaction of science and manufacture in Ukraine. Міжнародний науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», Вип. 1, № 5(45), с. 29-32.(Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; BASE; ResearchBib; Directory of Open Access Journals; WorldCat; EBSCO; CrossRef тощо).
 • Мрихіна, О. Б. та Ковальчук, Ю. М., 2019. Сучасні особливості оцінювання вартості нематеріальних активів суб’єктів господарювання. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 5, c. 54-76. (Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Жуковська, В. М. та Аксьонова, А. О. 2019. Мотиваційний інструментарій результативності персоналу підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 25, с. 293-302.
 • Мрихіна, О. Б., 2018. Сутність та значення трансферу технологій в умовах стратегічного розвитку університетів. Бізнес-Інформ, 1, с. 128–139. (Index Copernicus; Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Directory of Open Acess Journals; CiteFactor; Academic Journals Database; Research Bible; BASE; OpenAIRE; SUNCAT Union; COPAC Union Catalogue; J-Gate; Академія Google; InfoBase Index; WorldCat тощо).
 • Mrykhina, O. B. and Chukhray, N. I., 2018. Developing technologies on the basis of knowledge transformation chains. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 2 (2), с. 144–153. (Index Copernicus; WorldCat; OpenAIRE; BASE; Google Академія; ResearchBib; International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing тощо).
 • Mrykhina, O., Kozyk, V., Koleshchuk O. and Mirkunova, T., 2018. Substantiation of methodical approaches to cost estimation of innovative technologies. Технологічний аудит і резерви виробництва, 3/4 (41), p. 25–33. (Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; BASE; ResearchBib; Directory of Open Access Journals; WorldCat; EBSCO; CrossRef тощо).
 • Mrykhina, O., Andrushchak, N. and Poburko, O., 2018. Spin-out companies as a modern form of transfer of technologies from universities to the business environment. Фінансовий простір, [online] 2(30). Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua [Дата звернення 26 лютого 2020]. (EBSCO Publishing; Open Academic Journal Index; CiteFactor; Universal Impact Factor; ResearchBib тощо).
 • Мрихіна, О. Б., 2018. Обґрунтування концептуального підходу до трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище на засадах теорії фракталів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки»,1(9), с. 62–71. (Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor тощо).
 • Mrykhina, O., Kozyk, V. and Mirkunova, T., 2017. Conceptual model for economic evaluation of innovative technologies. Economics, Entrepreneurship, Management, 4(2), p. 45–58. (Index Copernicus тощо).
 • Mrykhina, O., Kozyk, V. and Mirkunova, T., 2017. Justification of methodological approaches to assessing the technology transfer readiness. Технологічний аудит і резерви виробництва, 6 (4), p. 17–24. (Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; DRIVER; BASE; ResearchBib; WorldCat; EBSCO; CrossRef; International Scientific Indexing тощо).
 • Mrykhina, O., 2017. Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach. Інвестиції: практика та досвід, 8, p. 34–37. (Index Copernicus; Scientific Indexing Services; Академія Google тощо).
 • Мрихіна, О. Б., 2017. Обґрунтування ролі та ключових детермінант трансферу технологій, розроблених у вищих навчальних закладах. Економічний простір, 118, с..209–221. (Index Copernicus; РИНЦ; Академія Google тощо).
 • Мрихіна, О. Б. та Козик, В. В., 2017. Актуалізація ролі трансферу технологій у системі «Університет – Влада – Бізнес» в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну «Економічні науки», 2(109), с. 29–35. (Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; EBSCOhost; WorldCat; Research Bible; CiteFactor; Академія Google тощо).
 • Mrykhina, О. B., Mirkunova, T. I. and Stoianovskyi, A. R., 2015. The methodological and regulatory framework for technology transfer. Проблеми економіки, 1, p. 126–132. (Index Copernicus; Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; EBSCOhost; CiteFactor; Academic Journals Database; Scientific Indexing Services; BASE; WorldCat; J-Gate; Research Bible тощо).
 • Мрихіна, О. Б., Жураковська, М. Б. та Висоцький, А. Л., 2014. Дослідження збутової політики підприємств – природних монополістів з урахуванням їх технологічного розвитку. Економічний простір, 82, с. 177–188. (Index Copernicus тощо).
 • Мрихіна, О. Б., 2014. Підходи до вдосконалення нормативно-правового забезпечення трансферу технологій в Україні. Аналітично-інформаційний журнал «Схід», № 2 (128), с. 19–25. (Index Copernicus; Ulrich's Periodicals Directory; BASE; EBSCO; WorldCat; Google Scholar тощо).
 • Мрихіна, О. Б., 2013. Становлення ринку ІТ-стартапів в Україні. Економіка Криму, 3 (44), с. 61–64.
 • Мрихіна, О., Вовк, В. та Жураковська, М., 2013. Аналізування типології центрів трансферу технологій в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна, 50, с. 27–35.
 • Мрихіна, О. Б., Висоцький, А. Л. та Максимів, І.-Д. І., 2011. Вибір стратегій цінової політики підприємствами – природними монополістами в умовах інноваційного поступу України. Економічний простір, 56/1, с. 239–247.


Інші публікації

 • Мрихіна, О. Б., Козевич Р.І., 2020. Сучасні особливості бізнес-моделювання українських підприємств. В: II International Scientific and Theoretical Conference «CURRENT ISSUES OF SCIENCE, PROSPECTS AND CHALLENGES». Sydney, Australiaб June 10, 2022. doi: https://doi.org/10.36074/scientia-10.06.2022
 • Лісовська, Л. С., Мрихіна, О. Б. та Рачинська, Г. В., 2021. Показники трансферу технологій у системах міжнародної співпраці з питань інновацій. Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Луцьк, 14 травня 2021 р., с. 80–83.
 • Мрихіна, О. Б. та Лісовська, Л. С., 2021. Формування матриці інтересів у регіональних системах взаємодії в інноваційних процесах. Grail of Science, № 8: with the proceedings of the II Correspondence international scientific and practical conference «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity», September 24th, 2021, p. 32–35.
 • Мрихіна, О. Б., 2020. Особливості економічного оцінювання інноваційних технологій в умовах цифрової економіки. В: Український цивілізаційний простір: витоки, розвиток, проблеми. ХІV Міжнародна науково-практична конференція. Ужгород, Україна, 12-13 Листопад 2020. Ужгород: Карпатський університет ім. А.Волошина.
 • Мрихіна, О. Б., Юхман, Я. В. та Богдан, П. І., 2020. Роль спіловер-ефектів від комерціалізації технологій. В: Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Мукачево, Україна, 6-7 Квітень 2020. Мукачево: Мукачівський державний університет.
 • Мрихіна, О. Б. та Маслак, Т. О., 2020. Розвиток діджиталізації освітніх процесів в Україні. В: Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Мукачево, Україна, 6-7 Квітень 2020. Мукачево: Мукачівський державний університет.
 • Мрихіна, О. Б., 2018. Сучасні моделі трансферу технологій у системі «Університет – Влада – Бізнес». International Journal of Innovative Technologies in Еconomy, 1(13), р.141–145. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Coperniсus тощо).
 • Мрихіна, О. та Козик, В., 2019. FabLab як фактор формування якості освіти. В: Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи. ІV Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 16-17 Травень 2019. Львів: Національний університет «Львівська політехніка».
 • Мрихіна, О. Б., Міркунова, Т. І. та Ковальчук Ю. М., 2019. Сучасні фактори впливу на оцінювання вартості нематеріальних активів підприємств. В: Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури. V Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 23-25 Травень 2019. Львів: Національний університет «Львівська політехніка».
 • Мрихіна, О. Б. та Міркунова, Т. І., 2019. Метод оцінювання вартості інноваційних технологій на засадах теорії нечітких множин. В: Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 03 Жовтень 2019. Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень.
 • Мрихіна, О. Б., 2017. Ідентифікація ролі трансферу технологій у контексті розвитку моделей функціонування університетів. В: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики: Міжнародна науково-практична конференція. Мукачево, Україна, 22–23 Березень 2017. Мукачево: Мукачівський державний університет.
 • Мрихіна, О. Б. та Міркунова, Т. І., 2017. Особливості оцінювання інноваційних технологій, розроблених в університетах. В: Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення: Всеукраїнська конференція. Київ, Україна, 27 Вересень 2017. Київ: Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка».
 • Mrykhina, O. B., 2015. The methodical approach to the cost evaluation of industrial property items. В: Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості: ІII Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 14–16 Травень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Mrykhina, O. B., 2015. Peculiarities of methodical and regulatory framework of technology transfer in Ukraine. В: Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених. Львів, Україна, 17–18 Квітень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Mrykhina, O. B., 2014. Regulatory and legislative framework of technology transfer in Ukraine: efficiency improvement directions. In: Management of microeconomics and macroeconomics: problems and perspectives of their liquidation: International Scientific and Practical Internet Conference of Young Scientists. Lviv, Ukraine, 11–12 April, 2014. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House.
 • Mrykhina, O. B., 2013. Problems of IT startups’ development in Ukraine. В: «Economics and Management»: Міжнародний Фестиваль науки. Львів, Україна, 21–23 Листопад, 2013. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Mrykhina, O. B., 2013. Methodological approaches to price setting for the services of communal enterprises based on conservation of the resources. В: Economics for Ecology: XIX Міжнародна наукова конференція. Cуми, Україна, 30 Квітень 2013. Суми: Видавництво Сумського державного університету.
 • Мрихіна, О. Б., 2013. Формування тарифів на послуги природних монополістів з урахуванням ресурсозбереження. В: «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: ІI Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна, 16–18 Травень 2013. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мрихіна, О. Б., 2013. Проблеми стимулювання інноваційної активності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. В: Ресурси природних вод Карпатського регіону: Міжнародна науково-практична конференція. Львів, Україна 30–31 Травень 2013. Львів: Видавництво ЦНТЕІ.
 • Мрихіна, О. Б., 2012. Аналізування зарубіжного досвіду створення центрів трансферу технологій і перспективи застосування його в Україні. В: Сучасна наука: стан і перспективи розвитку: Х Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція. Тернопіль, Україна, 28–29 Лютий 2012. Тернопіль: Тайп.
 • Мрихіна, О. Б., 2012. Методичні основи ціноутворення підприємств – природних монополістів. В: Досягнення сучасної науки: міжнародний науковий Інтернет-симпозіум. Одеса, Україна, 20–27 Лютий 2012. Одеса: Купрієнко С. В.


Електронні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін (2016-2020 рр.)

 • Мрихіна О. Б., Данчак Л. І. «Конкурентоспроможність підприємства», ЕНМК (сертифікат № 01762)
 • Мрихіна О. Б., Данчак Л. І. «Конкурентоспроможність бізнесу», ЕНМК (сертифікат № 01795)
 • Мрихіна О. Б., Ємельянов О. Ю. «Економічна діагностика», ЕНМК (сертифікат № 00192)
 • Ємельянов О. Ю., Мрихіна О. Б., Лесик Л. І. «Економіка та організація інноваційної діяльності», ЕНМК (сертифікат № 01518).

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 401-В, тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Oleksandra.B.Mrykhina@lpnu.ua