Мохняк Сильвестр Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мохняк Сильвестр Михайлович
Moxnjik.jpg
к.ф-м.н., доцент, с.н.с., зав. кафедри
Дата народження 14.01.1950 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів принципи науково-технічного забезпечення техногенно-екологічної безпеки; моделювання та прогнозування стійкості функціонування об’єктів і систем; математичне моделювання поширення забруднень у довкіллі; вплив радіоактивного забруднення та електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1987 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Мохняк Сильвестр Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Деформаційні ефекти в халькогенідах ртуті».

Професійний досвід — з 1974 року займається науковою та педагогічною роботою.

Наукові інтереси

 • принципи науково-технічного забезпечення техногенно-екологічної безпеки;
 • моделювання та прогнозування стійкості функціонування об’єктів і систем;
 • математичне моделювання поширення забруднень у довкіллі;
 • вплив радіоактивного забруднення та електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище та життєдіяльність людини.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Цивільний захист

Вибрані публікації

Кількість наукових праць — 78

Серед них:

 1. Небезпечні та шкідливі фактори, що виникають при роботі персональних комп’ютерів / Б. Примак,С.М. Мохняк // 61 Студент. наук.-техн. конф. : Тези доп., 4-5 листоп. 2003, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2003. — С. 119-120.
 2. Оцінка захисних властивостей протирадіаційних укриттів : Метод. вказівки до викон. розрахунк.-графіч. робіт з дисципліни «Цивіл. оборона» студ. усіх спец.напрямів «Будівництво» і «Архітектура» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; Уклад.: Л.І. Бутенко, В.Є. Гончарук, С.М. Мохняк, В.І. Пуцило. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 16 с. — Бібліогр.: 6 назв.
 3. Методика оцінки ризиків від впливу потенційно небезпечних об’єктів : Метод. вказівки для самост. робіт з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивіл. оборона» для студ. усіх спец. / Нац. ун-т «Львів.політехніка»; Уклад.: Р.Б. Дзяний, В.О. Васійчук, С.М. Мохняк. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — 28 с.
 4. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій: для студ. усіх спец. і форм навч. / Марія Петрівна Петрук, Христина Ярославівна Гіщак, Наталя Миронівна Карп’як, Орест Миронович Вахула, Сильвестр Михайлович Мохняк, Нац. ун-т «Львівськаполітехніка»; За ред. Сильвестр Михайлович Мохняк; Відп. за вип. Христина Ярославівна Гіщак. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 223 с. — Бібліогр.: с. 19. — ISBN 978-617-607-150-1
 5. Основи цивільного захисту: навч. посіб. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан Іванович Качан, Сильвестор Михайлович Мохняк; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 384 с. — Бібліогр.: с. 378-381. — ISBN966-553-962-9
 6. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Сильвестор Михайлович Мохняк, Олександра Сергіївна Дацько, Оксана Іванівна Козій, Анна Степанівна Романів, Марія Петрівна Петрук; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 262 с. — Бібліогр.: с. 258-261. — ISBN966-553-825-7

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3-й корпус, кімн. 131

тел.: +38 (032) 258-25-26