Мохняк Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мохняк Володимир Степанович
1977-03-03IMG 0186.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Галузь наукових інтересів бухгалтерський облік і контроль у кредитних спілках
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник проф. Бачинський В.І.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Мохняк Володимир Степанович — старший викладач кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Вищу освіту здобув у 1999 році, закінчивши Державний університет «Львівська політехніка» отримавши кваліфікацію спеціаліста-економіста зі спеціальності «Облік і аудит».

Педагогічний стаж — 22 роки

Викладацька діяльність

Викладає курси:

  • «Бухгалтерський облік»,
  • «Облікова політика підприємства».

Наукова діяльність

Наукові інтереси: облік та контроль діяльності кредитних спілок.

Вибрані публікації

Автор понад 30 наукових та методичних праць.

Приймав участь у написанні таких посібників як: «Бухгалтерський облік в Україні», «Контроль і ревізія», «Основи обліку у зарубіжних країнах», «Бухгалтерський облік та оподаткування», «Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність», «Організація бухгалтерського обліку».

  1. Мохняк В.С. Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в кредитних спілках України / В.С. Мохняк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. — Вип. 12. — Частина 4. — С. 227-331.
  2. Мохняк В.С. Проблеми формування облікової політики у кредитних спілках. — Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2014. — с. 130-131
  3. Мохняк В.С. Особливості запровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності у кредитних спілках України / Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Львів, 2015. — с. 168
  4. Мохняк В.С. Фінансова звітність кредитних спілок. / В.С. Мохняк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 898, 2016. — С. 115-119.
  5. Мохняк В.С. Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції ", Львів, 2017. — 191 с.
  6. Мохняк В. С. Елементи облікової політики кредитних спілок / В. С. Мохняк // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – С. 209.
  7. Мохняк В. С. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації контролю діяльності кредитних спілок в Україні / В. С. Мохняк // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 343-349.
  8. Мохняк В. С. Проблеми методики бухгалтерського облік у у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення / В. С. Мохняк, Л. М. Пилипенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 1 (45). – Житомир: Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. – С. 61-70.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43

E-mail: volodymyr.s.mokhniak@lpnu.ua