Мороз Людмила Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Людмила Іванівна
МорозЛІ.png
к.е.н., с.н.с., доцент
Дата народження 8 березня 1946 року
Місце народження м.Вісмар, Німеччина
Alma mater Львівський національний університету імені І. Франка
Дата закінчення 1969 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Розробка методології ринковогоуправління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльностірегіону (моделювання виробничих систем).
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання старший науковий співробітник, доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Мороз Людмила Іванівна — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 8 березня 1946 року. (м. Вісмар, Німеччина).

Науковий ступінь:кандидат економічних наук (1983).

Вчені звання:старший науковий співробітник (1986); доцент (1992)

Освіта

1969 р. — закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка, механіко-математичний факультет; спеціальність: математика.

1983 р. — захистила дисертацію «Удосконалення нормативної бази виробничих процесів з регенерацією на підприємствах електронної промисловості» (спеціалізована вчена рада Львівського політехнічного інституту).

Професійна діяльність

з 1969 р. по теперішній час працює у Національному університеті «Львівська політехніка»:

Відрядження у США(1978) дозволило ознайомитися з роботами економістів Акронського (м. Акрон,штат Огайо) і Американського університетів (м. Вашингтон, округ Колумбія), а також з роботою біржі Уол-Стрит (Нью-Йорк).

Наукова діяльність

Наукові інтереси: Розробка методології ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності регіону (моделювання виробничих систем).

Громадська діяльність

Член Української Асоціації «Жінки в науці та освіті»,співпрацює з Львівською дитячою галереєю та дитячою художньою школою ім. О.Новаківського.

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • «Економіка та управління підприємством»;
 • «Підприємництво та менеджмент»;
 • «Основи підприємництва»;
 • «Методика викладання економічних дисциплін».

Вибрані публікації

За результатами досліджень опубліковано 235 наукових праць, з них 211 наукового (3 монографії,3 навчальних посібника, 1 підручник, 68 статей) та 24 навчально-методичного характеру.

Авторський профіль GoogleАкадемія

Авторський профіль RESEARCHERID


Серед них:

Монографії

 1. Мороз Л.І. Нормативна база виробничих процесів з регенерацією: математичний інструментарій. Монографія / Л.І. Мороз. _ Одеса: КУПРІЄНКО, 2017 – 125 с. ISBN 978-617-7414-16-1.
 2. Мороз Л.І. Вплив соціально-трудових відносин і взаємодії маркетинг-менеджменту персоналу на ефективність виробництва. – Розділ 8 / Л.І.Мороз // Колективна монографія «Перспективні досягнення сучасних вчених». – Одеса. – 2017. – с.101-108 (190 с.). ISBN 978-617-7414-14-7.
 3. Мороз Л.І. Economic and mathematical aspect of investment and innovation activities’ cost estimation of enterprise [Економіко-математичний аспект оцінки витрат інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства] / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «Conditions and aims of development of public processes in the context of priority of liberal values and respect to moral and cultural traditions». – London: IASHE, 2016. – PP. 15-18 (68 p.). ISBN 978-1-909137-86-8.
 4. Мороз Л.І. Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations of the enterprises / Л.І.Мороз, І.Б. Хома // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «Social relations and conflicts in conditions of intensification of economic processes and dominance of liberal ideology». – London, 2016. – PP. 35-39 (86 p.). ISBN 978-1-909137-94-3.
 5. Мороз Л.І. Interaction of marketing-management of company personnel and managerial decisions of head / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «Value of the personality and collective interactions in the social progress ensuring process». – London: IASHE, 2016. – PP. 13-17 (60 p.). ISBN 978-1-911354-01-7.
 6. Мороз Л.І. Проблеми та задачі інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств [Розділ 2.3. – С. 99-117] / Л.І. Мороз // Колективна монографія «Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку» / за заг. ред. проф. Савчук Л.М. — Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015.— 480 с. ISBN 978-617-7064-86-1.
 7. Мороз Л.І. Теоретико-методологічні аспекти прийняття управлінських рішень у маркетингу та менеджменті підприємства [Глава 3. Розділ 3.7. – С. 257-275] / Л.І. Мороз // Колективна монографія «Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики». У 2 т. - Т.1./ за заг. ред. проф. Савчук Л.М. – Павлоград: «АРТ Синтез-Т», 2014. – 436 с.
 8. Мороз Л.І. Enhancement the competency of enterprises’ managers on material logistics and economy of resources / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project: Collective monograph «Influence of the social processes globalization factor on the economical and legal development of states and corporations». – London: International Academy of Science and Higher Education, 2015. – PP. 26-29.
 9. Мороз Л.І. Вирішальні засади маркетинг-менеджменту персоналу виробничо-комерційної діяльності підприємств [Глава 6. Раздел 6.1. – С. 114-129] / Л.І. Мороз // Колективна монографія «Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов. В 2 книгах. Книга 2 [авт. кол.: Верхотуров А.Д, Макиенко В.М., Угляница А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 209 с.
 10. Moroz L.I. Socio-economic and psychological aspects of administrative activity of enterprise managers / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «The dominant of the humanism principle in modern social concepts and the civilized practice of public relations». – Published by IASHE, London, 2015. – PP. 22-25 (80 P.).
 11. Moroz L.I. The decisive principles of advertising activity as a component of commodity-market strategy of an enterprise [Вирішальні засади рекламної діяльності як складової товарно-ринкової стратегії підприємства] [Section 2.6., PP. 136-145] / Л.І. Мороз // Collective Monograph «A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects» [«Новітня роль маркетингу та комунікаційних технологій в бізнесу та суспільстві: локальні та глобальні аспекти»] / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – 553 р. ISBN 978-0-615-67156-7.
 12. Мороз Л.І. The methodological toolkit of managers in the system of management of commodity policy at the enterprise / Л.И.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «Modern trends in the intensive development of public relations and actual methods of their effective regulation». – London: GISAP, 2015. – PP. 31-35. ISBN 978-1-909137-78-3.
 13. Мороз Л.І. Social and psychological problems of the enterprise under regulation of social and economic relations [Соціально-психологічні проблеми підприємства в умовах регулювання соціально-економічних відносин] / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), Collective Monograph «Issues of freedom, justice and necessary coercion in the course of the public relations regulation». – London: IASHE, 2017. – PP. 11-14 (82 p.). ISBN 978-1-911354-13-0.
 14. Мороз Л.І. Формування та підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах глобалізації [Розділ 4.13, С. 84-90] / Л.І.Мороз // Колективна монографія Уманського національного університету садівництва «Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика» / Під ред. д.е.н., проф. Непочатенко О.О. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві», 2014. – Частина 2. – 324 с.
 15. Мороз Л.И. Стратегия и проблемы управления персоналом современного предприятия [Глава 4. Раздел 4.2. – С. 158-176; С. 262-264] / Л.И.Мороз // Коллективная монография «Современный менеджмент: эффективные подходы к управлению» / [авт. кол.: Ю.Н.Арсеньев, Т.Ю. Давыдова и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – 267 с.
 16. Мороз Л.І. Взаємозв’язок виробничих та трансакційних витрат у виробничо-господарській діяльності суб’єктів ринку [Розділ 2, С. 105-115] / Л.І. Мороз, Т.В. Склярук // Колективна монографія Національного гірничого університету «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення» / За заг. ред. д.е.н., проф. Ю.З. Драчука, д.е.н., проф. В.Я. Швеця. – Харків: НГУ, 2014. – 402 с.

Статті

 1. Khoma I.B., Moroz L.I., Horyslavets P.A. (2018). Diagnostics of Conflicts within the Business Social Responsibility Forming System. Journal of Competitiveness, 10 (3), 16-33.
 2. Мороз Л.І. Advertising and human factor in the conditions of marketing activity of an enterprise [Реклама та людський фактор в умовах збутової діяльності підприємства]. / Л.І. Мороз / SWorld International periodic scientific journal: Modern Scientific Researches, Minsk: Yolnat PEct. - Issue N 3, Vol. 3, March 2018. PP.61-67. DOI: 10.30889/2523-4692.2018-03-02-048.
 3. Мороз Л.І. Classification of signs and causes of business-conflicts of enterprises [Класифікування ознак та причин бізнес-конфліктів підприємств] / Л.І. Мороз, І.Б. Хома / SWorld International periodic scientific journal: Scientific look into the future, Одеса: Куприенко СВ. - Issue N 9, Vol. 2, April 2018. PP.61-67. DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-2-034.
 4. Мороз Л.І. Development and problems of modern jewelry manufacturing in Ukraine [Розвиток та проблеми сучасного ювелірного виробництва в Україні] /Л.І. Мороз, М.О. Сьомов. SWorld International periodic scientific journal «Scientific Look into the Future» [периодический журнал «Научный взгляд в будущее»], Issue N 11, Part 3 , November 2018. Published by: Odesa, Ukraine. – PP. 9-14. DOI: 10.30888/2415-7538.2018-11-03-036.
 5. Мороз Л.І. Operating managers’ action in conditions of operational management of production (Дії операційних менеджерів в умовах оперативного управління виробництвом) /Л.І. Мороз. SWorld International periodic scientific journal «Modern Scientific Researches», Issue N 5, Part 2, September 2018. Published by: Yolnat PE, Minsk, Belarus. – PP. 36-41 (115 p.).
 6. Moroz L.I. Correlation between the marketing-management of company personnel and managerial decisions of the head [Взаємодія маркетинг-менеджменту підприємства і управлінських рішень керівника] / L.I. Moroz / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 13, June 2017, PP. 3-7.
 7. Moroz L.I. Економіко-математичний аспект оцінки витрат інвестиційно-інноваційної діяльністі підприємства [Economic and mathematical aspect of cost estimation in relation to investment and innovation activity of an enterprise] / L.I. Moroz / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 11, October 2016. – PP. 20-24.
 8. Moroz L.I. Економіко-математичні та соціально-психологічні аспекти управління конфліктними ситуаціями підприємств [Economic-mathematical and socio-psychological aspects of management of the conflict situations in the companies] / L.I. Moroz, I.B. Khoma / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 12, February 2017. – PP. 6-11.
 9. Moroz L.I. Socio-economic and psychological aspects of enterprise managers’ managerial activity / L.I. Moroz / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – IASHE, London, UK. - № 8, October 2015. – PP. 17-21.
 10. Moroz L.I. Methodological tools of managers in the company’s commodity policy management system / L.I. Moroz / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – IASHE, London, UK. - № 9, February 2016. – PP. 22-26.
 11. Мороз Л.І. Соціально-психологічні та економічні чинники взаємодії персоналу підприємства / Л.І.Мороз // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Чернігівський національний технологічний ун-т. - Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т., 2016. - № 2 (6). – С. 50-55 (428).
 12. Мороз Л.І. Вплив корпоративної та організаційної культури на управління персоналом підприємства / Л.І.Мороз // Збірник наукових статей «Корпоративна культура організації XXI століття» / за заг. ред. С.В.Ковалевського і О.А.Медведєвої – Краматорськ: ДММА, 2014. – С. 72-77 (126 с.).
 13. Мороз Л.І. Системна діагностика економічної захищеності підприємства в умовах бізнес-конфліктів / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Маріуполь: ДонДУУ; ІЕП НАН України, 2014. – Вип. 3 (45). - С. 84-87, (200 с.).
 14. Moroz L.I. Mathematical toolkit of personnel management in the product quality management system / L.I. Moroz / GISAP: EJM - Economics, Jurisprudence and Management. – London: GISAP. - № 7, June 2015. – PP. 13-17.
 15. Мороз Л.І. Виробнича адаптація персоналу підприємства в сучасних умовах / Л.І.Мороз, С.Я. Концовська // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА А.Д., 2015. – Вып. № 1 (38). – Том 12. – С. 34-40, (111 с.).
 16. Moroz L.I. Key aspects the interaction of marketing-management of personnel in the activity of enterprises / L.I.Moroz // International periodic scientific Journal – World Journal: Economy. - Volume J11517. – May 2015. Published by: Scientific World, Ltd. - ISSN 2227-6920. - PP. 3-9. ЦИТ: J11517-001.
 17. Moroz L.I. Competitiveness of products as a component of administrative decisions of commercial policy of enterprise / Л.І.Мороз // Научные труды SWorld. – Иваново: Научный мир, 2015. – Вып. № 2 (39). – Том 12. – С. 66-72, (90 с.).
 18. Мороз Л.І. Теоретичні та прикладні аспекти діагностики економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома, Л.І.Мороз // Сборник научных трудов SWorld, 2014. – Вып. № 3 (36). – Том 2. – С. 70-74. ЦИТ: 314-561.
 19. Мороз Л.И. Рефлексивно-психологические качества руководителя предприятия как составляющие его управленческих решений / Л.И.Мороз // Международный сборник научных статей «Общество и экономика постсоветского пространства». – Липецк: Издательский центр «Гравис». – 2014. – Вып. VII. – С. 73–80. (196 с.).
 20. Мороз Л.І. Рефлексивні та психологічні чинники кадрового потенціалу підприємства як складові управлінських рішень / Л.І.Мороз // Науковий журнал «Український психолого-педагогічний науковий збірник». – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – 2014. – № 1 (01). – С. 86–90.
 21. Мороз Л.І. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємства в системі якості продукції / Л.И.Мороз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – № 797 . – С. 108–116.
 22. Мороз Л.І. Математичний інструментарій кадрового менеджменту в системі управління якістю продукції / Л.І.Мороз // Global International Scientific Analytical Project. International Academy of Science and Higher Education (London, UK), – London, 2014. – PP. 35-39.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.506,

тел.:+38 (032) 258-27-42

E-mail: Liudmyla.I.Moroz@lpnu.ua