Моркляник Оксана Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Моркляник Оксана Ігорівна
Morkljanik 1.jpg
к.арх., доцент
Дата народження 15 січня 1980 року.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність архітектура будівель і споруд
Галузь наукових інтересів Творче мислення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Кваліфікаційний рівень магістра архітектури
Науковий ступінь кандидат архітектури
Науковий керівник доктор технічних наук,Габрель Микола Михайлович, професор кафедри архітектурного проектування Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурного проектування, Інститут архітектури та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка»

Моркляник Оксана Ігорівна — кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості

Народилася 15 січня 1980 року.

У 2002 році закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «архітектура будівель і споруд» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр архітектури». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів)» за спеціальністю 18.00.01 — Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Габрель Микола Михайлович, завідувач кафедри «архітектурне проектування», Національний університет «Львівська політехніка». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «архітектурне проектування», Національний університет «Львівська політехніка». Педагогічний стаж — 15 років.


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: ОКР Бакалавр

 • Основи архітектурного проектування, Частина І
 • Архітектурне проектування громадської будівлі (Типологія громадських будівель і споруд)
 • Архітектурне проектування громадської будівлі, КП
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Бакалавр

ОКР Магістр

 • Сучасні концепції та інновації в архітектурі та містобудуванні
 • Архітектурне проектування
 • Дипломне проектування на здобуття ОКР Магістр


Науково-дослідна робота

Робота зі студентами

Працює зі студентами, які беруть участь у науковій роботі кафедри «Архітектурне проектування». Керівництво студентами у підготовці виступів до участі у першому та другому етапах Студентської науково-технічної конференції Інституту архітектури і дизайну Національного університету «Львівська політехніка» та інших конференціях. Підготовка зі студентами наукових статей для публікацій у фахових виданнях України. Куратор в архітектурних студентських національних та міжнародних конкурсах.

Конференції:

 1. Щербакова М. І. Пристосування промислових будівель до зміни функції в стилі «лофт» //72-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, жовтень 2014 р., Львів. – 2014. – C. 14 – 15. [н. к. - Моркляник О.І.].
 2. Сливка О.І. Рефункціоналізація промислових будівель в стилі «лофт» //75-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, жовтень 2017 р., Львів. – 2017. – C. 13 – 14. [н. к. - Моркляник О.І.].
 3. Мельник В.А. Концептуальний підхід в архітектурному проектуванні //77-та Студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей, жовтень 2019 р., Львів. – 2019. – C. 20 – 21. [н. к. - Моркляник О.І.].
 4. Моркляник О. І., Вербовська С.О., Рева М. О. Ідеї концептуального підходу в архітектурному проектуванні (на прикладі конкурсного проекту соціального офісу)// Transfer of innovative technologies : VI International of scientific and practical conference : collection of conference materials, 20–21 May 2020, Kyiv, Jiangsu, Zabrze. – 2020. – C. 54 – 57. [н. к. - Моркляник О.І.].
 5. Моркляник О. І., Мельник В. А. Концептуальний підхід в архітектурному проектуванні // ІІІ міжнародна науково-практична конференції до 100-річчя СНУ ім. В. Даля «Сучасні технології в науці та освіті»: збірка матеріалів, 27-28 лютого 2020 р. Сєвєродонецьк. – 2020. – С. 68 – 71. [н. к. - Моркляник О.І.].
 6. Моркляник О. І., Качмар І. Р. Ревіталізація архітектурного простору (на прикладі конкурсного проекту багатофункціонального комплексу)// Міжнародна науково-практична конференція «Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст»: збірка тез доповідей, 23-24 вересня 2021 р. Одеса. – 2021. – C. 105–107. [н. к. - Моркляник О.І.].
 7. Паляниця Х. Б. Багатофункційні будівлі та комплекси // 79-та Студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, жовтень 2021 р., Львів. – 2021.– C. 18–19 [н. к. - Моркляник О.І.].

Публікації:

 1. Моркляник О.І. Історичний аспект пошуку нових форм рекреації в приміських зонах великих міст /Моркляник О.І., Покладок О.В.// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. — К.: КНУБА, 2013. — № 46. — С. 385 – 392.
 2. Моркляник О.І. Чинники впливу на комфортність проживання у багатофункційних житлових комплексах (результати соціологічного дослідження) /Моркляник О.І., Лещенко С.В.// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. — К.: КНУБА, 2015. — № 55. — С. 272 – 279.
 3. Моркляник О.І. Етапи формування архітектури львівського іподрому /Моркляник О.І., Лицар В.В.// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. — К.: КНУБА, 2018. — № 68. — С. 356 – 367.
 4. Моркляник О. І., Багатофункційний комплекс іподрому з функцією іпотерапії /Моркляник О. І., Гаврюшин У.Р.// Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – 2020.– Вип. № 75.– С. 262–272.
 5. Моркляник О. І. Ідеї концептуального підходу в архітектурному проектуванні (на прикладі конкурсного проекту соціального офісу) /Моркляник О. І., Вербовська С. О., Рева М. О.// Transfer of Innovative Technologies. – 2020. – Vol. 3, № 1. – C. 54–57.

Конкурси:

 1. Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM 2019». Створення проекту соціального офісу у м. Маріуполі, куратор: О.І. Моркляник.

М-942: Вербовська С. О., Рева М. О.

 1. The Archstorming’s architecture competition 2019. MOZAMBIQUE PRESCHOOL: FLOR DA MANHA, куратор: О.І. Моркляник.

PRE-13 Заставна А.

 1. Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM 2020». Створення проекту багатофункціонального спортивно-навчального комплексу в місті Івано-Франківську, куратор: О.І. Моркляник.

3.1. І-218: Леник Ю., Качмар І., Бевзюк К., Дяк В., Онисько О. 3.2. І-444: Рейнат Є., Хоміцький Т. 3.3. І-641: Баїк М., Коваль К., Вовчок І., Демків К. 3.4. І-853: Мельник В., Кукурудза А., Стечак А.

 1. Національний архітектурний студентський конкурс «STEEL FREEDOM 2021». Створення проекту бізнес-центру у м. Києві, куратор: О.І. Моркляник.

4.1. В-384: Опришко Р. А., Гриньків І. І., Єременчук І. В., Беркела К.І. 4.2. В-247: Несторівський Ю. М., Дзигаленко А. М., Вітюк О. Ю.

 1. Архітектурний конкурс «Archivision 2021». Hotel Ashore, куратор: О.І. Моркляник.

02-3966: Чеверда М. П., Шийовець М. С., Пащак Р.В.

Вибрані наукові публікації

 1. Oksana Morklyanyk. The Change of Social Structure As Result of Social Transformations in Ukraine /Oksana Morklyanyk// International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM ISSN: 2156-6992 — Copyright © 2014 IJMT — 2014. – Volume 04, Number 04. - С. 447 – 459.
 2. Моркляник О.І. Утопічні ідеї соціалістичного реалізму в житловій архітектурі Львова кін. 40 - х – І пол. 50-х рр. ХХ ст. /О.І. Моркляник// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2016. - Вип. 43, у 2 частинах. Частина 1. – С. 226 – 233.
 3. Oksana Morklyanyk. Definicja i konceptualizacja pojęcia wielofunkcyjnego kompleksu mieszkalnego /Oksana Morklyanyk// SPACE – SOCIETY – ECONOMI. The determinants of housing policy in Poland and Ukraine. — Lodz: Published by Lodz University Press, 2016. — p. 11 – 22.
 4. Моркляник О.І. Ідеологічна складова утопічних ідей радянської архітектури 30-х – 80-х рр. ХХ ст. /О.І. Моркляник// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Архітектура». –2018. – №.762. – С. 21 - 29.
 5. Iurchyshyn O. Theoretical foundations of the organization of communicative spaces of children's educational and rehabilitation centers/ Iurchyshyn O., Morklyanyk O., Finaheieva A., Rakochyi Y.// Architectural Studies. – 2021. – Vol. 7, № 2. – P. 183–188.

Навчальні видання

 1. Лінда С.М. Типологія громадських будівель і споруд: підручник /С.М. Лінда, О.І. Моркляник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 348 с. ISBN 978-617-607-793-0.

Вибрані навчально-методичні роботи

 1. Віртуальне середовище Львівської політехніки: електронний навчально-методичний комплекс «Основи та методи архітектурного проектування». http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8304 - Львів, 2019 р.
 2. Віртуальне середовище Львівської політехніки: електронний навчально-методичний комплекс «Типологія громадських будівель і споруд». http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8305 - Львів, 2020 р.
 3. Моркляник О. І. Основи архітектурного проектування. Частина 2: конспект лекцій для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»/ О. І. Моркляник, І. О. Духняк. - Львів, 2021р. – 230 с.

Вибрані конференції

 1. Євро-американська конференція для академічних дисциплін – «Euro-American Conference for Academic Discipline» - Aix-en-Provence, France, 22-25 May 2012y.

O. Morklyanyk. «The reflection of social society transformations in housing policy and architecture».

 1. Євро-американська конференція для академічних дисциплін – «Euro-American Conference for Academic Discipline» - Toronto, Canada, 19-22 May 2014y.

O. Morklyanyk «The Change Of Social Structure As Result Of Social Transformations In Ukraine».

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція - «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва» - Полтава, 16 - 18 травня 2016 року.

Моркляник О.І. «Соціалістичний реалізм та утопічне мислення в архітектурі Львова кін. 40-х – поч. 50-х рр. ХХ ст.»

 1. Всеукраїнська науково-технічна конференція - «Проблеми архітектури і містобудування в умовах глобалізації» - Харків, 15-16 листопада 2016 року.

Моркляник О.І. «Пошук соціалістичного стилю як утопічна ідея в архітектурі СРСР ІІ пол. 50-х – кін. 80-х рр. ХХ ст.»

 1. Міжнародна конференція «Соціальні комунікації в просторі міст» - Львів, 18-20 жовтня 2018 року.

Моркляник О.І., Духняк І.О. «Концепція комунікативно-рекреаційних просторів громадських будівель»

 1. Міжнародна наукова конференція «Архітектурне середовище міста: вчора, сьогодні, завтра» до 90-ліття професора Андрія Рудницького – Львів, 6 грудня 2018 року.

Моркляник О.І. «Передумови формування ідей і концепцій в архітектурі кін. ХХ – поч. ХХІ ст.»

 1. Наукова конференція «Андрій Шуляр та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини». До 100-ліття з дня народження – Львів, 13 грудня 2018 року.

Моркляник О.І. «Ідеї містобудівного розвитку Львова ІІ-ї пол. 50-х рр. - 60-х рр. ХХ ст.»

Загалом має понад 40 науковий публікацій у фахових видань України та закордонних фахових виданнях; близько 20 навчально-методичних праць, 2 конспекти лекцій.

Підвищення кваліфікації

 1. 2017 р. - підвищувала кваліфікацію в Архітектурній майстерні «Симетрія», терміном з 18.09.2017 р до 21.11.2017 р.
 2. 2018 – 2019 н. р - повний курс навчання на семінарі психолого-педагогічних знань в Національному університеті «Львівська політехніка».

Відрядження

16.05. - 23.05.14 - закордонне відрядженні до Ryerson University’s Learning Centre; виступ на Євро-американській конференції для академічних дисциплін – «Euro-American Conference for Academic Discipline» (20.05.14р.) з доповіддю на тему: «The Change Of Social Structure As Result Of Social Transformations In Ukraine».


Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 334

тел. +38 (032) 258-25-22

E-mail: oksana.i.morklianyk@lpnu.ua