Моркляник Богдан Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Моркляник Богдан Васильович
Ed Morklanyk2.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 21 травня 1975 р.
Місце народження смт.Міжгір’я Закарпатської області
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка», інженерно-будівельний факультет
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність Будівельні конструкції та мости
Галузь наукових інтересів Підсилення фундаментів існуючих будинків на слабких грунтах методом вдавлювання паль
Кваліфікаційний рівень магістр-будівельник
Науковий ступінь к.т.н.
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Демчина Богдан Григорович, завідувач кафедри «будівельних конструкцій» Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
Сторінка на lp.edu.ua [1]

Моркляник Богдан Васильович — доктор технічних наук, доцент кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографія

Народився 21 травня 1975 року у смт Міжгір’я Закарпатської області.

У 1992 році закінчив із золотою медаллю Міжгірську середню школу.

В тому ж році вступив до Державного університету «Львівська політехніка». Навчався на інженерно-будівельному факультеті.

Завершив освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» у 1996 році з відзнакою, продовжив навчання у магістратурі на кафедрі «Будівельні конструкції та мости». Завершив навчання у 1998 році отримав диплом магістра-будівельника з відзнакою.

У 2005 році закінчив аспірантуру та подав до захисту дисертацію, яку успішно захистив у спеціалізованій Вченій раді за спеціальністю «Основи і фундаменти» (Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, м. Київ).

Тема дисертації: Підсилення фундаментів існуючих будинків на слабких грунтах методом вдавлювання паль [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.02 / Моркляник Богдан Васильович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 150 арк.: рис., табл. — арк. 103-114.

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Демчина Богдан Григорович, завідувач кафедри «будівельних конструкцій» Національного університету «Львівська політехніка».

З 2005 року Б. В. Моркляник працює старшим викладачем, а 2006 року — на посаді доцента кафедри «Мости та будівельна механіка».

Громадська робота

 • У 1998 році був обраний на посаду голови профкому студентів і аспірантів Державного університету «Львівська політехніка».
 • У період з 1998 по 2007 роки пропрацював на посаді голови профспілкового комітету, а з 2002 року — голови Колегії студентів та аспірантів Львівської політехніки..
 • З 2010р. — Проректор з науково- педагогічної роботи та соціального розвитку університету.
 • У 2000 році від студентських організацій Львівщини входить до складу Всеукраїнської студентської ради при Президенті України. Працює над соціальним блоком питань та входить до групи з розробки нової редакції Закону України «Про Вищу освіту».
 • Неодноразово обирався делегатом з’їзду ЦК профспілки освіти та науки. Працював у секції вищої школи ЦК профспілки.
 • Обирався та представляв інтереси освіти та студентських колективів на різних погоджувальних комісіях групах діалогу влади та профспілок.
 • Двічі обирався делегатом на з’їзд профспілок від Львівщини.
 • Як очільник Колегії студентів і аспірантів долучився до створення Української Асоціації студентського самоврядування та організував проведення чотирьох асамблей УАСС у Львові та Криму.
 • Протягом 2007–2008 навчального року з числа студентів Львівської політехніки організував та проводив археологічні експедиції (у м. Єзупіль, с. В. Глибочок, с. Тустань), за що отримав подяку від Інституту українознавства ім. Крип’якевича.

Нагороди

 • 2005 р. — за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування нагороджений почесною грамотою Міністерства у справах сім’ї та молоді.
 • 2006 р. — за активну громадську роботу нагороджений двома почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.
 • 2007 р. — за значний внесок у розбудову студентського руху нагороджений Почесним знаком Міністерства у справах сім’ї та молоді «За активну громадську роботу».

Наукові інтереси

Основания и фундаменты тепловых насосов

Вибрані публікації

Є автором більше 20 наукових праць та посібника «Підсилення фундаментів існуючих будинків на слабких грунтах методом вдавлювання паль».

 1. Закономерности изменения тепловой энергии в основании U—образного коллектора теплового насоса / Б.В. Моркляник, В.С. Андреев // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2011. — Вип. 94. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.
 2. Експериментальне дослідження під час вдавлювання паль для підсилення фундаментів / Б.Г. Демчина, Я.О. Базилевич, Б.В. Моркляник
 3. Вплив колекторів теплових насосів на міцнісні та несучі характеристики основ і фундаментів при знакоперемінних температурах / Б. В. Моркляник, А. С. Фартушний, В. Г. Шаповал // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва . — 2013. — Вип. 2. — С. 188–195
 4. Температурные поля в основаниях грунтовых тепловых насосов / Шаповал, В.Г.; Моркляник, Б.В. // Днепропетровск.: «Пороги», 2011.
 5. Напряженно-деформированное состояние грунтового полупространства, внутри которого приложена осесимметричная распределенная нагрузка: Монография /А.В. Шаповал, Б.В. Моркляник, В.С. Андреев, В. Г. Шаповал, В. И. Кабрель. — Днепропетровск: Пороги, 2011 — 94 с.
 6. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Базилевич Я.О. Випробування паль, що занурюються в грунт через монолітну плиту в процесі вдавлювання. Вісник ДУ «Львівська політехніка». № 360. Теорія і практика будівництва. — Львів: Вид. ДУ «Львівська політехніка», 1998. — с. 61-67.
 7. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Базилевич Я.О. Вдосконалення методики розрахунку та виготовлення паль, що вдавлюються в грунт через монолітну плиту. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельні конструкції. Випуск 50. — Київ: НДІБК, 1999. — с. 77-81.
 8. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Базилевич Я.О. Експериментальне дослідження під час вдавлювання паль для підсилення фундаментів. Вісник НУ «Львівська політехніка». № 409. Теорія і практика будівництва. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2000. — с. 55-58.
 9. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Базилевич Я.О., Пелех Т. Підсилення фундаментів будинків під час їх реконструкції у м. Львові. Архітектурний вісник № 1-1(12). — Львів: ПП «Кварт», 2001. — с. 34-35.
 10. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Льонда В.С. Дослідження паль, виготовлених методом вдавлення через монолітну плиту. Збірник «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля» — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — с. 15-18.
 11. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Пелех Т.Б. Підходи до розрахунку підсилення будинків плитними фундаментами та палями, що вдавлюються в грунт. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельні конструкції. Випуск 57. — Київ: НДІБК, 2002. — с. 362-366.
 12. Демчина Б.Г., Моркляник Б.В., Льонда В.С. Зміна несучої здатності палі в часі. Міжвідомчий науково-технічний збірник. Будівельні конструкції. Випуск 61.Том 2 — Київ: НДІБК, 2004. — с. 29-32.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 201

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-80

E-mail: mbm@ukr.net