Монографії, підручники та посібники кафедри транспортних технологій

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Обкладинка
Назва
Автор (-и)
Рік видання
Анотація
Вікович Міжнародні перевезення.jpg Міжнародні перевезення М.Ф. Дмитриченко, І.А. Вікович, І.Л. Самсін, Р.В. Зінько
2012
Дмитриченко М.Ф. Міжнародні перевезення: навч. посібник / М.Ф. Дмитриченко, І.А. Вікович, І.Л. Самсін, Р.В. Зінько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 308 с.
ТРТЗ.gif Теорія руху
транспортних засобів
І.А. Вікович
2013
Вікович І.А. Теорія руху транспортних засобів: підруч. / І.А. Вікович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 672 с.

Зміст
У підручнику висвітлено питання теорії руху транспортних засобів. Розглянутофункціональні характеристики систем транспортних засобів: тягово-швидкісні властивості, прохідність, стійкість руху, кінематику і динаміку прямолінійного і криволінійного руху, коливання та плавність ходу, особливості гальмування, паливну ощадливість конструкції та розрахунок підвісок, а також основи теорії плавання спеціальних транспортних засобів, руху транспортних засобів на гусеничному ходу та основні аспекти теорії руху транспортних засобів з ємкостями, частково заповненими рідиною.

Для студентів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів освіти напряму підготовки "Транспортні технології". Підручник може бути корисним для інженерно-технічних працівників у галузі знань "Транспорті і транспортна інфраструктура".

ОТСТЗ.gif Основи технічного сервісу
транспортних засобів
Є.Ю. Форнальчик, Р.Я. Качмар
2014
Форнальчик Є.Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів: навч. посібник / Є.Ю. Форнальчик, Р.Я. Качмар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 304 с.

Зміст
Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю.

Для студентів базового напряму 6.070101 “Транспортні технології” спеціальностей 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху” та 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічних працівників галузі технічного сервісу автомобілів.