Мищишин Ольга Львівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мищишин Ольга Львівна
Muw4.jpg
Ім'я при народженні Ольга
Дата народження 01.06.1984
Місце народження Україна, м.Львів
Громадянство Українка
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2006
Спеціальність Менеджмент організацій
Галузь наукових інтересів 051 - Економіка
Кваліфікаційний рівень спеціаліст з відзнакою
Науковий ступінь доктор філософії
Науковий керівник завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій, к.е.н., професор Козик В.В.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач ЗВО кафедри економіки підприємства та інвестицій


Посада

Старший викладач ЗВО кафедри економіки підприємства та інвестицій

Наукові інтереси

Транскордонне співробітництво; кластер; транскордонний кластер; регіональна політика; конкурентоспроможність регіонів України; Індустрія 4.0; smart-спеціалізація; вища освіта України

Освіта

Другий (магістерський) рівень вищої освіти - Львівський національний університет імені Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера природоохоронної діяльності, ОКР «спеціаліст», 2006 р.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти - Національний університет «Львівська політехніка», диплом доктора філософії, спеціальність 051 «Економіка» (галузь знань 05 - «Соціальні та поведінкові науки»), доктор філософії, 2021 р.

Тема дисертаційного дослідження - «Формування та розвиток транскордонних кластерів».

Науковий керівник - завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук, професор Козик Василь Васильович.

Знання мов

 • Українська – рідна.
 • Польська – рівень знань В2 (наявність сертифікату про успішне навчання на курсах польської мови Лінгвістично-освітнього центру Національного університету «Львівська політехніка» (2015-2016 рр.).

Професійна діяльність

2021 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач закладу вищої освіти кафедри економіки підприємства та інвестицій;

2020 – 2021 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій;

2016 – 2020 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій;

2007 –2016 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій;

2006 –2016 – Національний університет «Львівська політехніка», лаборант кафедри економіки підприємства та інвестицій.

Навчально-методична робота

Дисципліни, які викладає: «Організація виробництва», «Вступ до фаху «Економіка підприємства», «Регіональна економіка (регіональна економіка, в т.ч. екологія)», «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Планування діяльності підприємства», «Інвестування», «Вступ до фаху «Економіка».

Керівництво студентами: Керує переддипломною практикою за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та виробничою практикою студентів, студентами під час написання бакалаврських кваліфікаційних робіт, студентами для участі у науково-практичних конференціях, є куратором академічної групи.

Розробник електронних навчально-методичних комплексів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки з таких навчальних дисциплін: «Організація виробництва» (2013 р.), «Регіональна економіка» (2013 р.), «Проектний аналіз» (2013 р.), «Проектне фінансування» (2015 р.), «Вступ до фаху «Економіка підприємства» (2015 р.), «Стратегія підприємства» (2016 р.), «Управління проектами» (2019 р.), що підтверджено відповідними сертифікатами.

Підвищення кваліфікації, курси, стажування

 • 2013-2014 – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • 2014 – стажування у ПАТ фірмі «Галбуд»;
 • 2020 – курси НАЗЯВО «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»;
 • 2020 – курси у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» «Наукова комунікація в цифрову епоху»;
 • 2021 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці»;
 • 2021 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» «Майстерність педагогічного спілкування»;
 • 2021 – підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська політехніка» «Педагогічна техніка викладача ЗВО».

Членство у робочих групах

 • З 2019 року – член робочої групи з розробки освітньо-наукової програми зі спеціальності 051 «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • З 2020 року – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм зі спеціальності 051 «Економіка».

Участь у госпдоговорах

 • «Аналіз системи процесів маркетингової діяльності і їх реінжиніринг у контексті формування системи цільового управління підприємством» для ТзОВ «Володимир-Волинський хлібозавод» (договір № 0546 від 31.10.2016 р.);
 • «Розроблення системи пошуку резервів покращення господарської діяльності підприємства» для ТзОВ «Завод Електронпобутприлад» (договір № 924 від 16.05.2018 р.).

Почесні звання та нагороди

 • Подяки Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (2011, 2013, 2014, 2015, 2020 рр.);
 • Грамота Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (2016 р.).

Основні публікації за останні роки

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Myshchyshyn, O., Zalutska, K., Petrushka, K. and Danylovych, O., 2021. Strategic management of the innovative activity of the enterprise. Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 14, Іss. 1. P. 119–127. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS).
 • Kozyk, V.V. and Myshchyshyn, O.L., 2020. Assessment of the potential of formation and development of cross-border clusters in the ukrainian-polish cross-border region. Evropský časopis ekonomiky a managementu, V. 6, Iss. 4. P. 6-13. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus).

Публікації у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Myshchyshyn, O., Litvin, N., Grabar, N., Tymofeev, S. and Harasym, P., 2021. Assessment of the level of economic security of innovatively active enterprises as the basis of the management process within the financial and legal field. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Університет банківської справи, Т. 4, № 39, С. 209–215. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 • Мищишин, О. Л., Ємельянов, О. Ю. та Петрушка, Т. О., 2020. Утворення агропромислового кластеру як спосіб зниження ризикованості господарської діяльності його учасників. Агросвіт, 17-18, С. 77–84. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar).
 • Мищишин, О. Л., 2020. Систематизація показників оцінювання економічної ефективності утворення та розвитку транскордонних кластерів. Інтернаука, серія: Економічні науки, 9 (41). Online. - Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/9/6257. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Electronic Journals Library; Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky).
 • Мищишин, О. Л., 2020. Принципи та особливості утворення транскордонного кластеру як ефективної форми економічної співпраці країн-сусідів. Інтернаука, серія: Економічні науки, 8 (40). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/8/6242. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Electronic Journals Library; Open J-Gate; Academic keys; Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky).
 • Мищишин, О. Л. та Ємельянов, О. Ю., 2020. Виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність утворення транскордонного агропромислового кластеру. Агросвіт, 16, С. 42-49. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (IC); SIS; Google Scholar).
 • Мищишин, О. Л., Козик В. В.та Воробець, С. Й., 2016. Формування професійних компетенцій фахівця економічного профілю. Актуальні проблеми економіки, 7 (181), С. 306-315. (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS).

Публікації у наукових фахових виданнях України

 • Мищишин О. Л., Ємельянов О. Ю. та Симак А. В., 2021. Організаційне та інфраструктурне забезпечення процесів утворення та економічного розвитку транскордонних кластерних структур. Економіка. Фінанси. Право, 11/2, С. 34–39.
 • Мищишин, О. Л. та Ємельянов, О. Ю., 2021. Чинники формування та розвитку транскордонних кластерних структур. Ефективна економіка, 11. Online. - Режим доступу: https://http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9550.
 • Козик, В. В., Воробець, С. Й., Мищишин, О. Л., 2018. Процесні моделі в системі формування професійних компетенцій фахівця. Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць. Львівський національний університет ім. І. Франка, 39, С. 80–90.
 • Мищишин, О. Л. та Козик, В. В., 2017. Транскордонні кластери: сутність та особливості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 875. с. 153–161.
 • Мищишин О.Л., Воробець С.Й. та Кічор В.П., 2016. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством. Вісник “Проблеми економіки та управління” Національного університету “Львівська політехніка”, 847, с. 198-204.

Публікації в неперіодичних виданнях (тези конференцій, форумів, симпозіумів), які включені до міжнародних наукометричних баз

 • Мищишин, О. Л., 2019. Українсько-польський транскордонний регіон: перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 36)». Тернопіль, Україна, 06 Березень 2019. (Міжнародна представленість та індексація збірника тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції: «РІНЦ/RSCI»).
 • Myshchyshyn, O., Kozyk, V. and Vorobets, S., 2018. Cross-border regions of Ukraine. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Двадцять четверті економіко-правові дискусії». Львів, Україна, 28 Лютий 2018. (Міжнародна представленість та індексація збірника тез матеріалів науково-практичної інтернет-конференції: «РІНЦ/RSCI»).
 • Мищишин, О. Л., Козик, В. В. та Воробець, С. Й., 2018. Сучасні реалії формування транскордонних кластерів в Україні. Тези доповідей міжнародної наукової інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 1». Тернопіль, Україна, 27 Лютий 2018. (Міжнародна представленість та індексація збірника тез матеріалів науково-практичної інтернет-конференції: «РІНЦ/RSCI»).
 • Мищишин, О. Л. та Козик, В. В., 2017. Сутність та особливості транскордонних кластерів. Тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 20)». Тернопіль, Україна, 13 Червень 2017. (Міжнародна представленість та індексація збірника тез матеріалів науково-практичної інтернет-конференції: «РІНЦ/RSCI»).

Публікації в неперіодичних виданнях (тези конференцій, форумів, симпозіумів)

 • Мищишин О.Л., Шаєганрад Е.П., Прокопик А.І. та Оксюта І.В., 2022. Екологічні інновації та їх застосування на українському ринку. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE». Манчестер, Великобританія. 19-21 Січень 2022.
 • Мищишин О.Л., Оксюта І.В., Шаєганрад Е.П. та Прокопик А.І., 2022. Виклики пандемії для прав людини. VІ Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS». Токіо, Японія. 13-15 Січень 2022.
 • Мищишин О.Л., Прокопик А.І., Оксюта І.В. та Шаєганрад Е.П., 2021. Креативна економіка: сутність та значення для України. V Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE». Ванкувер, Канада. 29-31 Грудень 2021.
 • Мищишин О.Л., Завербний С.А. та Завербний А.С., 2021. Проблеми та перспективи гармонійного інноваційного розвитку економіки України за євроінтеграційних умов. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України». Хмельницький, Україна. 16 Листопад 2021.
 • Мищишин О.Л., Павелчак Т. І. та Павелчак О. І., 2021. Кластери медичного туризму в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіація, промисловість, суспільство». Кременчук, Україна. 12 Травень 2021.
 • Мищишин О.Л., Завербний А.C. та Завербний С.А., 2021. Стратегічне планування енергоспоживання міського електротранспорту: проблеми та перспективи за євроінтеграційних умов. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку міського електричного транспорту». Харків, Україна. 14-16 Квітень 2021.
 • Myszczyszyn O.L., Pavelczak Т. І. і Pavelczak О. І. Tworzenie i rozwój klasterów transgranicznych w regionach Ukrainy na granicy z Unią Europejską, 2021. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики». Мукачево, Україна. 06-07 Квітень 2021.
 • Мищишин О.Л., Павелчак Т.І. та Завербний А.C., 2020. Потенціал формування та розвитку енергетичних кластерів в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту». Хмельницький, Україна, 26 Листопад 2020.
 • Мищишин О.Л. та Завербний А.C., 2020. Актуальні проблеми розвитку енергетики Китаю за умов глобалізування. XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». Київ, Україна, 05 Листопад. 2020. Київ: Видавничий дім «Гельветика».
 • Мищишин О.Л., Завербний А.C., Завербний С.А., 2020. Актуальні проблеми репутаційного менеджменту в умовах євроінтегрування. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності». Харків, Україна, 15 Жовтень 2020.
 • Мищишин, О.Л., 2020. Методологічні засади оцінювання економічної ефективності входження підприємств до складу транскордонних кластерів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Paradigmatic view on the concept of world science». Торонто, Канада, 21 Серпень 2020.
 • Мищишин, О.Л., Козик, В.В., Павелчак, Т.І. та Завербний, А.C., 2020. Перспективи формування транскордонних енергетичних кластерів в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти». Запоріжжя, Україна, 25 Липень 2020.
 • Мищишин, О.Л., Козик, В.В., Павелчак, Т.І. та Завербний, А.C., 2020. Кластери Польщі – вектор розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сорок дев’яті економіко-правові дискусії». Львів, Україна, 22 Липень 2020.
 • Мищишин, О.Л., 2020. Методологічні засади оцінювання потенціалу формування та розвитку транскордонних кластерів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends». Оксфорд, Великобританія, 24 Липень 2020.
 • Myszczyszyn, O.L., Kozyk, V.V. і Pavelczak, Т. І., 2020. Bieszczadzki transgraniczny klaster turystyczny. Матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці”. Львів, Україна, 18-20 Червень 2020. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л., Козик, В.В., Завербний, А.C., Павелчак Т.І. та Завербний, С.А., 2020. Транскордонні кластери Литви. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути». Київ, Україна, 03 Червень 2020.
 • Мищишин, О.Л., Козик, В.В. та Павелчак, Т.І., 2020. Інноваційна спрямованість кластерів. 5-та Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку». Херсон, Україна, 29 Травень 2020.
 • Мищишин, О. Л., Завербний, С.А. та Завербний, А.C., 2020 Особливості формування, підтримання та розвитку ділової репутації українських підприємств. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та перспективи». Харків, Україна, 24 Квітень 2020.
 • Мищишин, О. Л., Залуцька, Х. Я. та Петрушка, К. І., 2019. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства. Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали XVIІІ Міжнародного наукового семіна. Київ, озеро Світязь, Україна, 1-5 Липень 2019.
 • Мищишин, О. Л., Завербний, А.C., Двуліт, З.П. та Псуй М.С., 2019. Проблеми та тенденції розвитку світової енергетики: потенційні можливості для енергетичної сфери України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи». Львів, Україна, 27 Листопад 2019.
 • Мищишин, О. Л., Козик, В. В. та Павелчак, Т. І., 2019. Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті інтеграційних процесів. V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». Львів, Україна, 23-25 Травень 2019.
 • Мищишин, О. Л. та Козик, В. В., 2019. Значення логістичної інфраструктури в процесі формування транскордонних кластерів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркетинг: виклики та рішення». Одеса, Україна, 17-19 Квітень 2019.
 • Myshchyshyn, O., Kozyk, V. and Zalutska, Kh.Y., 2018. The formation and development of cross-border clusters: world experience for Ukraine. Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Volume I. Economic Theory and Practice 2017. Banská Bystrica. P. 273-285.
 • Myszczyszyn, O., 2018. Nowe formy współpracy transgranicznej w polsko-ukraińskim regionie transgranicznym. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value». Nowy Sacz, Poland, 27th-30th of November 2018. Poland: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University. Volume 3.
 • Мищишин, О. Л., 2018. Формування українсько-польських транскордонних кластерів: особливості та перспективи. Матеріали ІV Українсько-польського наукового форуму «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості». Львів, Україна, Olsztyn, Poland, 7-8 Червень 2018.
 • Myszczyszyn, O. L. і Kozyk V. V., 2018. Internacjonalizacja działalnośći innowacyjnej poprzez formację klastrów transgranicznych. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок». Львів, Україна, 17-19 Травень 2018. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л., 2018. Кластерні структури та їх всебічна класифікації. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання: стратегії, напрями і пріоритети». Запоріжжя, Україна, 12 Травень 2018.
 • Мищишин, О. Л., 2018. Транскордонне співробітництво України в умовах євроінтеграції: принципи фінансового забезпечення. Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи». Львів, Україна, 29 Березень 2018.
 • Мищишин, О. Л., Козик, В. В. та Воробець, С. Й. Державне фінансування транскордонного співробітництва України. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харків, Україна, 16 Березень 2018. [online] Доступно: http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/.
 • Мищишин, О. Л., Козик, В. В та Воробець, С. Й., 2018. Можливості України для реалізації транскордонного співробітництва. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика». Полтава, Україна, 12 Березень 2018.
 • Myshchyshyn, O. and Kozyk, V., 2017. The formation and development of cross-border clusters: Ukrainian and world experience. International Scientific conference Economic Theory and Practice 2017: Book of Abstracts. (Banská Bystrica, Slovakia, 3–4 October 2017.
 • Мищишин, О. Л., Козик, В. В. та Воробець, С. Й., 2017. Процесні моделі формування фахових компетенцій спеціаліста. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». Львів, Україна, 19-21 Жовтень 2017.
 • Мищишин, О.Л. та Скоропад, С.О., 2017. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка»). Львів, Україна, 18-19 Травень 2017. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л. та Ковальчук, Ю.М., 2017. Побудова стартап-екосистеми у Львові. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка»). Львів, Україна, 18-19 Травень 2017. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л., 2017. Міжнародний досвід кластеризації. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка»). Львів, Україна, 18-19 Травень 2017. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л., 2017. Моделі транскордонних кластерів. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шістнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування)». Львів, Україна, 15 Березень 2017.
 • Мищишин, О. Л., 2016. Кластер як інструмент розвитку транскордонного співробітництва. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- та мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення». Львів, Україна, 14-15 Квітень 2016. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л.та Михаляк, О.М., 2016. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”. Львів, Україна, 19 – 21 Травень 2016. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л. та Свищ, І.А., 2016. Вплив інтеграції України в ЄС на підприємців. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Одинадцяті економіко-правові дискусії”. Львів, Україна, 26 Квітень 2016.
 • Мищишин, О. Л. та Матолінець, І. А., 2015. Транскордонні кластери – сутність, типи і цілі створення. Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики». Львів, Україна, 24 – 25 Вересень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л., 2015. Кластерний підхід до розвитку регіону. Тези ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». Львів, Україна, 24 Квітень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л., 2015. Транскордонні кластери – нові форми транскордонного співробітництва. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи». Львів, Україна, 17-18 Квітень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л. та Федорович, І.С., 2015. Діагностика фінансового стану як інструмент ефективного управління розвитком підприємства. Тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості”. Львів, Україна, Травень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л. та Скоропад, С.О., 2015. Професійне зростання в системі мотивування персоналу. Тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості”. Львів, Україна, Травень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л. та Мусійовська, О.Б.,2015. Планування оптимальних параметрів інноваційної сприйнятливості підприємства. Тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості”. Львів, Україна, Травень 2015. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О.Л.,Воробець, С.Й. та Мельник, В.М.,2015. Бізнес-модель підприємства як основа реалізації ефективної системи цільового управління. Тези доповідей XIV Міжнародного наукового семінару “Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті”. Київ – оз. Світязь,Україна, 29 Червень – 3 Липень 2015. Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА.
 • Мищишин, О.Л.,Козик, В.В. та Воробець, С.Й.,2015. Процесні моделі формування компетенцій фахового спеціаліста. Тези доповідей XIV Міжнародного наукового семінару “Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті”. Київ – оз. Світязь,Україна, 29 Червень – 3 Липень 2015. Київ: СІК ГРУП УКРАЇНА.
 • Мищишин, О. Л. та Лазорик, Г.С., 2013. Проблеми розвитку технологічних парків України. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». Львів, Україна, 16-18 Травень 2013. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л. та Лабінець, М. І., 2013. Інноваційна інфраструктура в Україні: проблеми розвитку. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». Львів, Україна, 16-18 Травень 2013. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Мищишин, О. Л. та Стельмах, Х. П., 2011. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». Львів, Україна, 19-21 Травень 2011. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402,

тел.: +38 (032) 258-25-45

E-mail: Olha.L.Myshchyshyn@lpnu.ua