Мищишин Марія Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мищишин Марія Миколаївна
Mischishin.JPG
Громадянство Україна
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Мищишин Марія Миколаївна — асистент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У червні 2011 р. закінчила НУ «Львівська політехніка» та отримала диплом магістра, спеціальність «Управління навчальним закладом». 2011-2014 рр. навчання в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Підготувала до захисту дисертаційне дослідження на тему: «Соціально-психологічний образ успішного фахівця як чинник професіоналізації студентської молоді». Науковий керівник – доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович.

Основні курси:

 • Психологія управління;
 • Педагогічні засади творчості в професійній діяльності;
 • Основи психології і педагогіки;
 • Психологія впливу;
 • Психологія інновацій;
 • Психологія мотивації;
 • Загальна психологія.


Наукові інтереси:

 • особливості проектування психічних образів та способи їх використання в управлінні поведінкою людини;
 • діагностика образної та мотиваційної сфери особистості;
 • дослідження мотиваційних аспектів успішної професіоналізації студентської молоді.

Вибрані публікації

 1. Мищишин М.М. Вплив психічного образу ситуації на процес прийняття рішень в системі державного управління / М.М. Мищишин // Вища освіта України. Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – Додаток 1 до №1, Том 2, – 2012 р. –– с.240-245.
 2. Мищишин М.М. Мотиваційна компонента образу бажаного майбутнього у студентів ВНЗ / М.М. Мищишин // Гуманітарний вісник. Додаток до Вип. 27, Том 5 (38).: Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Гнозис, 2012. – с.216-322.
 3. Мищишин М.М. Психічний образ як мотиваційний чинник і його значення для державного управління / М.М. Мищишин // Науковий вісник Львівського державного

Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23