Мичуда Леся Зиновіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мичуда Леся Зиновіївна
Mychuda l z.jpg
д.т.н., професор кафедри БІТ
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики».
Галузь наукових інтересів Аналогові та аналого-цифрові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Кафедра безпеки інформаційних технологій

Мичуда Леся Зиновіївна — доктор технічних наук, професор кафедра безпеки інформаційних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології.

Освіта

 • 1991-1996 рр. студентка напрямку «Комп’ютеризовані системи управління і автоматики (Автоматика та управління в технічних системах)» кафедри автоматики та телемеханіки факультету автоматики Державного університету «Львівська політехніка», диплом з відзнакою за спеціальністю інженер-системотехнік, захист дипломної роботи на іспанській мові,
 • 1996-1999 рр. аспірантка очної форми навчання Державного університету «Львівська політехніка», 9 жовтня 1999 р. — захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.13.05 — елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, 12 січня 2000р. – затверджено науковий ступінь доктора технічних наук.
 • З 1 грудня 2015 р. до 30 листопада 2018 р. докторантка кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АВКТ), 19 квітня 2019р. – захист докторської дисертації за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 15 жовтня 2019р. – затверджено науковий ступінь доктора технічних наук.

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація

Тема дисертації: Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Мичуда Леся Зиновіївна ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 199 л. — л. 170-178

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Дудикевич Валерій Богданович, Державний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Автоматика і телемеханіка»

Докторська дисертація

Тема дисертації: Теорія та практика аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах [Текст] : дис. дис. техн. наук: 05.13.05 / Мичуда Леся Зиновіївна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2018. — 302 л. — л. 349-384

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, дійсний член Української нафтогазової Академії Пістун Євген Павлович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (АВКТ)

Наукові інтереси:

аналогові та аналого-цифрові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах

Професійна діяльність

 • З 23 серпня 2019 р. і до тепер доцент кафедри Безпеки інформаційних технологій
 • З 17 грудня 2018 р. до 30 червня 2019 р. доцент кафедри Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій
 • З 1 грудня 2015 р. до 30 червня 2017 р. на посаді доцента кафедри Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій за штатним сумісництвом
 • З 1 грудня 2015 р. до 30 листопада 2018 р. докторантка кафедри Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій
 • З грудня 2004 р. до 30 листопада 2015 р. доцент кафедри Автоматизації теплових та хімічних процесів (Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій)
 • Грудень 2004р. отримала вчене звання доцента
 • З жовтня 2002р. на посаді доцента кафедри «Автоматизації теплових та хімічних процесів»
 • З 1 лютого 2000р. асистент кафедри «Автоматизації теплових та хімічних процесів»

Діяльність пов’язана з професією

 • За кафедрою АВКТ : Куратор групи АВ: з вересня 2000-по грудень 2005 рр та з вересня 2006 по грудень 2011 рр, Секретар кафедри з січня 2001р. до жовтня 2018 р. (протоколи і план засідань кафедри, план роботи кафедри, план методичних семінарів, папки з робочими програмами кафедри, папки з методичним забезпеченням навчальних дисциплін кафедри, звіт про виконання навчального навантаження кафедри, здавання розподілу навчального навантаження кафедри, графіки відкритих занять, взаємовідвідувань, відвідувань занять завідувачем кафедри, звіт про виконання навчально-методичної теми, звіт про показники роботи кафедри)
 • За кафедрою БІТ : Куратор групи КБ16 з вересня 2019-до тепер, Відповідальна за наповнення Віртуального Навчального Середовища кафедри та сайту кафедри

Стажування

 • У травні-червні 2013 року проходила стажування у відокремленому структурному підрозділі «Галременерго» ПАТ ДТЕК «Західенерго» відповідно до програми стажування, затвердженої на засіданні кафедри, протокол №19 від 17.04.2013. Звіт про стажування заслуханий і затверджений на засіданні кафедри АТХП, протокол №23 від 18.06.2013р.
 • У травні-червні 2008р. пройшла стажування на ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв».

Опонування кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.05 — «комп’ютерні системи та компоненти»:

 • Травень 2001р — Біліченко Н. О. «Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості» у Вінницькому державному технічному університеті
 • Лютий 2003р — Шапошніков О. В. «Дослідження та розробка високоточних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів із ваговою надлишковістю» у Вінницькому державному технічному університеті
 • Жовтень 2004р — Архипчук О. А. «Високоточні порозрядні АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю для систем цифрової реєстрації і обробляння аналогових сигналів» у Вінницькому національному технічному університеті
 • Жовтень 2007р — Харьков О. М. «Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються» у Вінницькому національному технічному університеті
 • Жовтень 2008р — Домбровський З. І. «Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об’єктів комп’ютеризованих систем» у Тернопільському національному економічному університеті
 • Травень 2011р — Бортник С.Г. «Пристрої аналого-цифрового перетворення з коригуванням динамічних похибок» у Вінницькому національному технічному університеті
 • Жовтень 2013р — Дудник О.В. «Багаторозрядні високо лінійні АЦП слідку вального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються» у Вінницькому національному технічному університеті

Робота по держбюджетних темах за планом Міністерства освіти та науки України:

 • 2006-2007рр. — «Розвиток теорії аналізу і синтезу проблемно-орієнтованих перетворювачів інформації» № д.р. 0106U001343
 • 2004-2005 рр. — «Теоретичні засади створення швидкодіючих проблемно-орієнтованих перетворювачів інформації» № д.р. 0104U002297
 • 2002-2003 рр. — «Проблемно-орієнтовані перетворювачі інформації» №д.р. 0102U001206
 • 2000-2001 рр. — «Методи аналізу, синтезу, математичного та фізичного моделювання перетворювачів інформації для вимірювальних приладів і систем» № д.р. 0100U000482
 • 1998-1999 рр. — «Високоточні перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем» № д.р.0198U002350
 • 1996-1997 рр. — «Швидкодіючі перетворювачі інформації для вимірювальних приладів і систем» № д.р.0196U000181

Нагороди та відзнаки

 • 2005-2007рр. — стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених

Основні курси

За кафедрою АВКТ :

 • «Програмування для систем реального часу»
 • «Електричні вимірювання»
 • «Електроніка та мікросхемотехніка»
 • «Технологічний моніторинг»
 • «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»
 • «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт»
 • «Основи інформаційних технологій і програмування»
 • «Комп’ютерні технології та програмування»

Керування виконанням дипломних проектів і робіт (2002р., 2003р., 2006р., 2009р., 2010р.,2011р.) та магістерських кваліфікаційних робіт(2004р., 2005р.,2011р.,2012р., 2013р., 2014р., 2015р.), а також бакалаврських кваліфікаційних робіт(2011р.,2012р.,2013р., 2015р.)

За кафедрою БІТ:

 • «Електроніка»
 • «Основи телекомунікаційних технологій»
 • «Комп`ютерні мережі»
 • «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки»
 • «Нормативно-правове забезпечення, стандарти та політика інформаційної та кібер безпеки»

Керування виконанням магістерських кваліфікаційних робіт(2019р.), а також бакалаврських кваліфікаційних робіт(2019р.)

Знання мов

 • Українська — рідна
 • Іспанська (кваліфікація перекладача технічної літератури), польська, російська — вільно

Творчий доробок:

Автореферат кандидатської дисертації Автореферат докторської дисертації Наукових публікацій — понад 70, а саме:

 • Статей у фахових виданнях ВАК України 28
 • Статей у виданнях, внесених до науково-метричних баз 4
 • Статей у інших виданнях 7
 • Патентів 7
 • Тез виступів на конференціях 14

Науково-методичних розробки

 • За кафедрою АВКТ : : понад 38, зокрема, 3 Сертифіковані електронні навчально-методичні комплекси дисциплін
 • За кафедрою БІТ  : 3 методичні вказівки до лабораторних робіт


Вибрані наукові публікації

 1. Дудикевич В.Б., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Аналогові функціональні перетворювачі на основі перерозподілу заряду// Міжвідомчий зб. «Вимірювальна техніка і метрологія». — Львів: Вища школа, 1996, вип.52. - С.78-82.
 2. Дудикевич В.Б., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Моделювання впливу паразитних ємностей у конденсаторних комірках функціональних перетворювачів з перерозподілом заряду// Вісник Державного університету «Львівська політехніка»: «Автоматика, вимірювання та керування», № 324, 1998. — С.25-31.
 3. Мичуда Л.З. Моделювання впливу струмів витікання у конденсаторних комірках функціональних перетворювачів з перерозподілом заряду// Вісник Державного університету «Львівська політехніка»: «Автоматика, вимірювання та керування», № 324, 1998. — С.143-146.
 4. Мичуда Л.З. Найпростіший аналоговий функціональний перетворювач на комутованих конденсаторах// Вісник Державного університету «Львівська політехніка»: «Автоматика, вимірювання та керування», № 348, 1999. — С.85-89.
 5. Мичуда Л.З. Оцінка похибок аналогових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах// Вісник Державного університету «Львівська політехніка»:«Автоматика, вимірювання та керування», № 348, 1999. — С.89-98.
 6. Заявка № 96041494 Україна. Аналоговий перемножувач/ Дудикевич В.Б., Влах Г.І., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З.// Бюл. ПВ — 1997. — № 4.
 7. Дудикевич В.Б., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Аналогові функціональні перетворювачі на основі перерозподілу заряду// Праці 2-ї української конференції з автоматичного керування «Автоматика-95». — Т.4. — Львів: НВЦ ІТІС, 1995. — С.102-103.
 8. Мичуда Л.З. Аналоговий перемножувач типу логарифм-антилогарифм// Праці 3-ї української конференції з автоматичного керування «Автоматика-96». — Т.1. — Севастополь: СевГТУ, 1996. — С.210.
 9. Дудикевич В.Б., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Аналоговий багатофункціональний перетворювач на основі перерозподілу заряду// Наукові праці конференції «Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи», ДРУКОТЕХН-96. — Львів: Українська академія друкарства, 1996. — С.115.
 10. Дудикевич В.Б., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Моделювання фізичних процесів у функціональних перетворювачах на ємнісних комірках та оцінка їх точності// Thesis of international Conference MODELLING AND INVESTIGATION OF SYSTEM STABILITY. — Київ: ІВЦ Мінстату України, 1997. — С.41.

опубліковані у фахових виданнях після захисту кандидатської дисертації:

 1. Мичуда Л.З., Мичуда З.Р. Аналого-цифровий багатофункціональний перетворювач// Вісник НУЛП — Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — Л.: НУЛП, 2002, вип.460, с.66-72.
 2. Мичуда Л.З., Мичуда З.Р., Католик Б.О. Інтерполюючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач// Вісник НУЛП — Автоматика, вимірювання та керування, — Л.: НУЛП, 2002, вип.445, с. 160-166.
 3. Мичуда Л.З., Мичуда З.Р. Вимірювальний перетворювач ємність-код// Вісник НУЛП — Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. — Л.: НУЛП, 2004, вип.506, с. 249-252.
 4. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Католик Б.О. Логарифмічні АЦП з перерозподілом заряду заряду. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей// Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», 2004, № 11, с.167-183.
 5. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Коструба О.Р. Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду в активних конденсаторних комірках// Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», 2004, № 11, с.183-190.
 6. Католик Б.О., Ільканич К.І., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Оцінка динамічних властивостей логарифмічних АЦП на комутованих конденсаторах// Сборник научных трудов Национального горного университета, — Дніпропетровськ, 2004 р., № 19, т.2, с.135-143.
 7. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Влах Г.І. Аналоговий помножувач на основі частотної модуляції// Міжвідомчий збірник наукових праць «Відбір і обробка інформації», 2004 р., вип.20 (96), с.64-68.
 8. Мичуда З.Р. , Ільканич К.І., Мичуда Л.З. Новий метод логарифмічного аналого-цифрового перетворення// Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», 2004, № 12, с.220-224.
 9. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з перерозподілом заряду// Вісник НУЛП — Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, — Л.: НУЛП, 2005, вип. 537, с. 103-106.
 10. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Коструба О.Р., Ільканич К.І. Оцінка точності логарифмічних АЦП на комутованих конденсаторах// Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2005, вип.3, с. 181-184.
 11. Мичуда Л.З., Мичуда З.Р. Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах для систем енергообліку// Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2005, вип.3, с.184-186.
 12. Влах Г.І., Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Аналого-цифровий перетворювач електроенергії// Науково-технічний журнал «Методи та прилади контролю якості», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2005, вип.13, с.80-82.
 13. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Католик Б.О., Коструба О.Р. Підвищення точності та швидкодії логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів// Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2006, спецвипуск, с.203-205.
 14. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках// Вісник НУЛП — Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, — Л.: НУЛП, 2008, вип. 617, с. 163-170.
 15. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З. Коструба О.Р. Паралельний логарифмічний аналого-цифровий перетворювач// Збірник наукових праць «Ком’ютерні технології друкарства», 2008, № 19, с. 38-43.
 16. З.Мичуда, Л.Мичуда, У.Антонів, А.Шиманський. Моделювання впливу паразитних міжелектродних ємностей в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від’ємним зворотним зв’язком// Міжвідомчий зб. "Вимірювальна техніка і метрологія«. — Л.: Вища школа, 2010, вип.71, с.13-19.
 17. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від’ємним зворотним зв’язком. Моделювання впливу струмів витікання// Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», 2010, № 24, с.168-173.
 18. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Функціональні перетворювачі рекурентного типу на комутованих конденсаторах для систем енергообліку// Вісник НУЛП — Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, — Л.: НУЛП, 2010, вип 677, с.98-104.
 19. Мичуда З.Р., Мичуда Л.З., Антонів У.С. Моделювання впливу струмів витікання в логарифмічних АЦП з накопиченням заряду з імпульсним від’ємним зворотним зв’язком// Вісник Вінницького політехнічного інституту, — Вінниця: ВНТУ, 2011, № 5 (98), с.164-166.
 20. U.Antoniw, L.Myczuda,Z.Myczuda,A.Szczesniak. Logarytmiczne przetworniki analogowo-cyfrowe z nagromadzeniem ładunku i impulsowym sprzężeniem zwrotnym// PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R.89, NR 8/2013, str. 277-281.

Контакти

вул. Князя Романа 1, 79013 Львів; 19-й , к. 219

Tел. +38 (032) 258-30-77

E-mail: lesyamychuda@yahoo.com