Михальчишин Наталія Лук’янівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Михальчишин Наталія Лук’янівна
Без імені.jpg
к.е.н., доцент
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь наукових інтересів Розробка системи управління конкуренцією на товарних ринках національної економіки
Кваліфікаційний рівень магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та прикладної економіки, Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти , Національний університет «Львівська політехніка»

Михальчишин Наталія Лук’янівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти , Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Освіта:

1996 — 2000 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію бакалавра);

2000 — 2001 р. Національний університет «Львівська політехніка», факультет економіки та менеджменту, напрям менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (присвоєно кваліфікацію магістра);

2001 — 2004 р. навчання в аспірантурі очної форми у Національному університеті «Львівська політехніка»

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію

Тема дисертації: Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Михальчишин Наталія Лук’янівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 221 арк.: рис., табл. — арк. 171-185

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Науковий ступінь: канд. екон. наук (присвоєно в 2005 р.)

Вчене звання: доц. (присвоєно в 2007 р.)

2007 – 2011 р. Львівський національний університет імені Івана Франка, правничий факультет, спеціальність правознавство (присвоєно кваліфікацію спеціаліста-юриста).

Підвищення кваліфікації

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у 2008 р.

ПП ЮФ «Аміда» у 2013, у 2018.


Професійна діяльність:

З січня 2004 року до серпня 2007 року працювала на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

З серпня 2007 р. і до тепер працюю на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Завідувач секції «Управління в сфері економічної конкуренції».

Відповідальний по кафедрі за організацію та супровід практики студентів.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Теорія галузевих ринків»,
 • «Антимонопольне регулювання»,
 • «Державний контроль у сфері економічної конкуренції»
 • «Конкурентна політика держави»,
 • «Регулювання діяльності природних монополій»,
 • «Cтратегії конкурентного розвитку держав».

Нагороди та відзнаки

Диплом Національного університету «Львівська політехніка» за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю на благо Львівської політехніки, 2009 р. Грамота за керівництво випусковою роботою, що брала участь у 8-му Всеукраїнському конкурсі випускових робіт за номінацією «Менеджмент зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності», 2007 р. Грамоти за високі результати роботи за 2005-2006 н.р., 2006-2007 н.р. Грамота за керівництво випусковою роботою студента, що виборов 3 місце у 6-му Всеукраїнському конкурсі випускових робіт за номінацією «Менеджмент зовнішньоекономічної та антимонопольної діяльності», 2006 р. Подяка НУЛП 2019 Національний університет «Львівська політехніка» Подяка НУЛП 2020 навчання за програмою підвищення кваліфікації в Україні ПК в Україні без інших ПК

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Розробка системи управління конкуренцією на товарних ринках національної економіки

Участь у держбюджетній роботі: держбюджетна тема Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (розділ 2 «Дослідження організаційно-технічних факторів інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», підрозділ 2.1 «Дослідження конкурентного середовища як передумови до інноваційного розвитку виробничо-господарських структур»), номер державної реєстрації № 0104U002289, затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24 квітня 2003 р. ДБ тема «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВПЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення» № держреєстрації 0120U103602 – (2016-2020) НДР «Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб'єктів господарювання" (ТПЕ-2) № держреєстрації 0116U004113– (2016-2020)

Вибрані публікації

Основні публікації за останні 5 років:

 1. Михальчишин Н. Л. Управління економічним розвитком на конкурентних засадах // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип.9-2. – С. 36–40. 0,22 ум.д.ар. (ТПЕ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International?).
 2. Михальчишин Н. Л. Конфлікт інтересів щодо збуту продукції в підприємницькій діяльності // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – 2017. – Вип.13 (50). – С. 169–176. 0,35 ум.д.ар. (ТПЕ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 3. Галанець В. В., Дзюрах Ю. М., Михальчишин Н. Л. Державне регулювання форм господарювання в аграрній сфері економіки України: перспективи розвитку дрібного індивідуального виробництва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 57–60. 0,27 ум.д.ар. (АФМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Дзюрах Ю. М.) (Index Copernicus International).
 4. Хім М. К., Михальчишин Н. Л. Професійний і особистісний розвиток (професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах глобалізації // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 24. – С. 188–192. 0,22 ум.д.ар. (АФМ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Хім М. К.) (Index Copernicus International).
 5. Михальчишин Н. Л., Левицька Я. В. Державно-приватне партнерство як засіб вирішення проблем функціонування природних монополій // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 39. – С. 31–36. 0,27 ум.д.ар. (ТПЕ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Левицька Я. В.) (Index Copernicus International).
 6. Михальчишин Н. Л., Ханик Ю. Р. Сучасний стан проведення маркетингу територій як інструмент формування конкурентоспроможності держави // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2020. – Вип. 15. – С. 70–75. 0,62 ум.д.ар. (ТПЕ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Ханик Ю. Р.) [н.к. - Михальчишин Н.Л.] (Index Copernicus International?).
 7. Михальчишин Н. Л., Хмелюк В. С. Особливості державного регулювання доступу суб’єктів господарювання до ринку надання освітніх послуг // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 51. – С. 56–62. 0,88 ум.д.ар. (ТПЕ-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Хмелюк В. С.) [н.к. - Михальчишин Н.Л.].
 8. Bilovodska*** Olena, Mykhalchyshyn Nataliia, Komarynets Sofia, Seniv Lidia, Humeniuk Vitaliy, Kantsir Iryna. Globalization impacts on the structure of Ukraine's economy: innovations challenges for management in digitalization, social and economic transformations // Journal of Information Technology Management. – 2021. – Vol.13, special issue. – P. 20–34. 0,88 ум.д.ар. (ТПЕ-3, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (SciVerse SCOPUS).

Підручники та навчальні посібники:

 1. Державне антимонопольне регулювання: підручник/ В.Д. Лагутін, Ю.І.Боровик, О.В. Вертєлєва та ін..; за ред. В.Д. Лагутіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015 – 480 с.// Михальчишин Н.Л. – с. 172-204, с.412-423.
 2. Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2008. — 336 с.
 3. Михальчишин Н.Л. Регулювання діяльності природних монополій: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2009. — 200 с.
 4. Михальчишин Н.Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Навчальний посібник. — Львів: ТзОВ «Компанія «Манускрипт», 2010. — 352 с.
 5. Гуменюк В. В. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 2: навчальний посібник / В. В. Гуменюк, М. Л. Данилович-Кропивницька, В. Й. Жежуха, Б. І. Іличок, Л. С. Лісовська, Н. Л. Михальчишин, Х. С. Передало, К. В. Процак, О. О. Пшик-Ковальська, Г. І. Скорик, О. З. Сорочак, П. І. Стецюк, Л. Р. Струтинська. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017. – 183 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – №3 від 10.10.2014р.) (Жежуха В. Й.)
 6. Михальчишин Н. Л. Конкурентна політика держави: навчальний посібник / Н. Л. Михальчишин. – Львів: Компанія "Манускрипт", 2017. – 204 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – №10/2017 від 20.10.2017р.)

2020

 1. Михальчишин Н. Л. Основи антимонопольної діяльності: навчальний посібник / Н. Л. Михальчишин. – Львів: Компанія "Манускрипт", 2020. – 384 c. (в межах робочого часу викладача, за іншою тематикою)(рекомендовано методичною комісією – № 4 від 21 квітня 2008 року)
 2. Михальчишин Н. Л. Державний контроль у сфері економічної конкуренції: навчальний посібник / Н. Л. Михальчишин. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2020. – 256 c. (ТПЕ-2, в межах робочого часу викладача, за зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)(рекомендовано методичною комісією – №48 від 20.05.2020)


Монографії:

 1. Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект. Монографія. – Львів: ТзОВ «Компанія „Манускрипт”», 2010. – 296 с.
 2. Поплавська Ж. В. Сучасні форми конкурентної взаємодії суб’єктів господарювання: колективна монографія / Ж. В. Поплавська, Н. Л. Михальчишин, М. Л. Данилович-Кропивницька, О. В. Гошовська, С. О. Комаринець. – Львів: ТОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. – 201 c.
 3. Sadova U. Ukrainian labour migration and the future of labour market: social-economic, geographic and institutional dimensions.: колективна монографія / U. Sadova, O. Hrynkevych, N. Bortnyk, B. Yuskiv, T. Vasyltsiv, M. Bil, L. Pylypenko, Z. Poplavska, L. Semiv, T. Stepura, O. Pelekh, O. Ryndzak, O. Pyatkovska, R. Tesliuk, N. Andrusyshyn, O. Levytska, O. Mulska, M. Bachynska, O. Makhoniuk, V. Bidak, O. Trevoho, H. Sroryk, O. Vilchynska, S. Komarynets, N. Mychalczyszyn, H. Pushak, M. Danylovych-Kropyvnytska, O. Goshovska, L. Seniv, M. Zakharchuk, O. Коrytska, I. Baranyak, N. Didukh, L. Kovalchuk, N. Ivanytska, N. Zayshla, A. Lutsyshyn, Y. Mandiuk, A. Stepura, N. Rybak. – Lviv: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. – 59 c. (Махонюк О. В., Корицька О. І., Бараняк І. Є., Степура А. Л.)
 4. Садова У. Я. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір: колективна монографія / У. Я. Садова, О. З. Сорочак, Т. М. Степура, Л. К. Семів, Р. Т. Теслюк, М. В. Бачинська, М. М. Біль, В. Я. Бідак, О. Т. Риндзак, Г. І. Скорик, О. В. Махонюк, І. Є. Бараняк, Б. М. Юськів, О. Б. Пелех, М. Л. Данилович-Кропивницька, Н. Л. Михальчишин, О. І. Тревого, О. В. Гошовська, О. Р. Пятковська, І. М. Ключковська, Л. В. Ковальчук, А. І. Луцишин, Я. Ю. Мандюк, Ж. В. Поплавська, Г. І. Пушак, М. Є. Захарчук, О. В. Гошовська. – Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. – 136 c. (Махонюк О. В., Бараняк І. Є., Ковальчук Л. В.)


Підвищення кваліфікації

 1. Навчання в рамках блоку "Захист економічної конкуренції", організованого освітньою платформою «LEGAL HIGH School» (м.Київ) в обсязі 8 годин (14.02.2020р.). Навчання проведено за участі Антимонопольного комітету України та відповідає змістовному наповненню профільних дисциплін, що викладаються кафедрою на кваліфікаційному рівні "бакалавр" та "магістр" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (видано сертифікат б/н від 14.02.2020).
 2. Підвищення кваліфікації на семінарі Ради адвокатів Львівської області на теми: «Інспекція держпраці. Новели законодавства та формування судової практики». «Правові аспекти оренди земельної ділянки», «Практичні аспекти повернення надмірно сплачених митних платежів при розмитненні транспортних засобів» (видано сертифікат серії ЛВ №03/19 від 23.03.2019).

Загальна кількість публікацій понад 100, з них у фахових виданнях понад 40.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502 +38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат) +38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька) +38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська)

E-mail: tpe.dept@lpnu.ua