Миськів Теодозій Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Миськів Теодозій Григорович
Миськів.jpg
старший викладач
Дата народження 3.12.1947 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність Автомобільний транспорт
Галузь наукових інтересів Дослідження робочих процесів і енергоємності дискових гальм
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Миськів Теодозій Григорович — старший викладач Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 3 грудня 1947 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут (1970 р.),

аспірантуру ЛПІ (1975 р.) за спеціальністю «Автомобілі і трактори».

З 1970 р. до 1972 р. — інженер-конструктор СКБ–2 гусеничних тракторів (Кишинів).

З 1975 р. — науковий співробітник НДЛ–20,

з 1989 р. — асистент кафедри автомобілів ЛПІ,

з 1997р. — старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 20 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Автомобілі
 • Конструкція автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння та технічна експлуатація автотранспортних засобів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — дослідження робочих процесів і енергоємності дискових гальм

Вибрані публікації

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 2 навчальні посібники, 2 авторські свідоцтва на винаходи.

Монографії та навчальні посібники

 1. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Нікіпчук С. В. Г24 Автомобільні двигуни. Тепловий та динамічний розрахунок: Навчальний посібник. — Львів: Українські технології, 2006. — 144 с. ISBN 966-345-076-2
 2. Миськів Т. Г. Транспортні засоби: Конспект лекцій для студентів базового напряму підготовки 6.1004 «Транспортні технології», — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 56 с.
 3. Бритковський В. М. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів (Інститут інженерної механіки та транспорту). Книга 3: навчальний посібник / В. М. Бритковський, І. В. Вельган, О. З. Горбай, О. В. Дубянський, О. В. Житенко, М. М. Жук, В. В. Ковалишин, О. Л. Коляса, Т. Г. Миськів, С. М. Назаркевич, С. В. Нємий, М. М. Осташук, Р. А. Пельо, Ю. Я. Ройко, Є. Ю. Форнальчик. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 205 c.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. Акопян Р. А., Демьянюк В. А., Миськив Т. Г. Некоторые пути повышения активной безопасности автобусов // Тез. Докл. Республ. Конф.«Пути повышения безопасности дорожного движения». — Тбилиси, 1978. — С. 24.
 2. Акопян Р. А., Демьянюк В. А., Миськив Т. Г.Экспериментальное исследование эффективости применения дисковых тормозов на грузовых автомобилях и автобусах // Тез. Докл. Всесоюзн. Конф. «Повышение эффективности использования автомобильного транспорта и автомобильных дорог вусловиях жаркого климата и высокогорных дорог». — Ташкент, 1985. — С. 17–18.
 3. Демьянюк В. А., Миськив Т. Г., Нагорняк С. Г., Галан Ю.В. Разработка и исследование приводных устройств дисковых тормозных механизмов с пневматическим приводом // Тез. Докл. Регион. Конф. «Повышение эффективности проектирования и испытаний автомобилей». — Горький, 1986. — С. 33.
 4. Дем’янюк В. А., Миськів Т. Г. Обгрунтування розробки дводискових гальмівних механізмів для автобусів великого класу // Матеріали міжнародної конференції. — Жешув, 1994. — С. 18.
 5. Дем’янюк В. А., Миськів Т. Г. Розроблення й дослідження дискового гальмового механізму з пневмоприводом і клино-роликовим перетворювачем // Тез. доп. 5-го Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2001. — С. 145.
 6. Дем’янюк В.А., Миськів Т. Г. Дисковий гальмовий механізмз пневмоприводом та двома клино-роликовими перетворювачами // Тез. Докл. Междунар. Конф. «Новые технологии в машино-приборостроении и на транспорте». — Севастополь, 2001. — С. 64.
 7. Дем’янюк В. А., Миськів Т. Г. Стендові випробування барабанного гальмового механізму з клиновим розтиском // Тез. Докл. Междунар. Конф «Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы». — Севастополь, 2003. — С. 88-89.
 8. Миськів Т. Г., Мурмило П. П. Адаптація характеристики сучасного бензинового двигуна до приводу автомобіля // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 141–143.

Авторські свідоцтва і патенти

 1. Демьянюк В. А., Миськив Т. Г., Глобчак М. В. Тормозной механизм // А. с. 859712 (СССР).
 2. Миськив Т. Г., Демьянюк В. А., Меламуд Р. А., Курзель Й.А. Механизм преобразования движения // Авторское свидетельство № 1155810.

Навчально-методичні публікації

 1. Циців М. В., Гутта О. Й., Королевич Л. М., Миськів Т. Г.Проектування спеціалізованого рухомого складу (СРС): Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Проектування СРС». — Львів: ЛПІ, 1990. — 20 с.
 2. Крайник Л. В., Королевич Л. М., Миськів Т. Г. Теорія автоматичних систем автомобіля і трактора: Методичні вказівки до практичних занять. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1995. — 30 с.
 3. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Тепловий розрахунок автомобільного двигуна: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни». — Львів: ДУЛП, 1996. — 36 с.
 4. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Динамічний розрахунок сувально-корбового механізму: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни». — Львів: ДУЛП, 1996. — 36 с.
 5. Миськів Т. Г. Розрахунок тяго-зчіпних пристроїв: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спеціальні та спеціалізовані автомобілі». — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 12 с.
 6. Миськів Т. Г. Розрахунок перекидних пристроїв автомобілів-самоскидів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спеціальні та спеціалізовані автомобілі». — Львів:Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 12 с.
 7. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Нікіпчук С. В. Розрахунок механізму газорозподілу поршневих двигунів внутрішнього згоряння: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 24 с.
 8. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Зінько Р.В. Механічні та гідромеханічні трансмісії автомобілів: Методичні вказівки. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 24 с.
 9. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Зінько Р.В. Підвіска автомобіля: Методичні вказівки. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 28 с.
 10. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Зінько Р.В. Гальмівне керування автомобіля: Методичні вказівки. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 28 с.
 11. Миськів Т. Г., Зінько Р.В. Трансмісія автомобіля: Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Конструкція автомобілів та двигунів внутрішнього згоряння» для студентів базового напряму 6.0922 «Електромеханіка». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 16 с.
 12. Миськів Т. Г., Зінько Р.В. Розрахунок тяго-динамічних параметрів транспортних засобів з гідростатичною передачею: Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Експлуатаційна ефективність автомобіля». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 16 с.
 13. Миськів Т. Г. Двигун, агрегати трансмісії, ходова частина, механізми керувань: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Транспортні засоби» для студентів базового напряму підготовки 6.1004 «Транспортні технології». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 22 с.
 14. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Проектування робочої гальмівної системи легкового автомобіля: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Експлуатаційна ефективність автомобіля». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 32 с.
 15. Пороховський Ю. В., Миськів Т. Г. Карданні передачі: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Конструкція автомобілів» базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 15 с.
 16. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Експлуатаційна ефективність автомобіля: Частина I: Колесо й шина: Лекції для студентів вищих навчальних закладів. — Львів: Українські технології, 2010. — 72 с.
 17. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Експлуатаційна ефективність автомобіля: Частина II: Привод і гальмування: Лекції для студентів вищих навчальних закладів. — Львів: Українські технології, 2010. — 168 с.
 18. Гащук П. М., Миськів Т. Г. Експлуатаційна ефективність автомобіля: Частина III: Коливання автомобіля: Лекції для студентів вищих навчальних закладів. — Львів: Українські технології, 2010. — 162 с.
 19. Автомобілі: Динаміка. Текст лекцій для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 167 с.
 20. Неперервно-змінна трансмісія: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Автомобілі, частина 1» базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 12 с.
 21. Залежні і незалежні підвіски автомобілів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі, частина 2» базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 24 с.
 22. Гальмівні керування автомобілів з гідравлічним та пневматичним приводами робочої гальмівної системи: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі, частина 2» базового напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський.— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 24 с.
 23. Динаміка приводу автомобіля з неперервно-змінною трансмісією: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів напряму підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт» / Укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. — 40 с.
 24. Динаміка автомобіля з дискретно-змінною трансмісією: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Теорія руху автомобіля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Укл. Т. Г. Миськів, Ю. В. Пороховський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. — 40 с.
 25. Миськів Т.Г., Пороховський Ю. В. АВТОМОБІЛІ, ЧАСТИНА 2: Текст лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. — 60 с.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 104 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: teodozii.h.myskiv@lpnu.ua