Мирський Рудольф Якович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мирський Рудольф Якович
Мирський.png
професор, к.філол.н.
Дата народження 25 лютого 1939 р.
Місце народження м.Київ
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів проблеми українсько-єврейських відносин та жертв Голодомору та Голокосту в Україні
Науковий ступінь доктор філософських наук, професор
Дата присвоєння н.с. 1989 р.
Вчене звання Професор

Мирський Рудольф Якович (*29 лютого 1939) — доктор філософських наук Національного університету «Львівська політехніка», професор.

Біографічні відомості

Народився 29 лютого 1939 року в м.Київ Київської обл.

У 1963 році закінчив історичний факультет Львівського держуніверситету імені Івана Франка, згодом закінчив аспірантуру та захистив кандидатську.

З 1970 р. працює на кафедрі політології НУ ЛП. Викладач філософії та політології на кафедрі політології ІГСН НУ «Львівська політехніка».

У 1989 р. захистив докторську дисертацію «Патріотизм в умовах революційного оновлення» . [1].

Президент Центру «Холокост» ім. Доктора Алєксандра Шварца. Директор Регіонального науково-освітнього центру з вивчення проблем Голодомору і Холокосту при Національному університеті «Львівська політехніка».

У 2008 році у Національному університеті "Львівська політехніка" був проведений перший в Україні міжуніверситетський науково-методичний семінар для викладачів вищих навчальних закладів „Проблеми Голодомору і Голокосту в Україні у міждисциплінарному вимірі”.

Наукова діяльність

Після захисту докторської дисертації у 1989 р. на тему: «Патріотизм в умовах радянського суспільства і його революційного оновлення» всього було опубліковано понад 100 наукових і науково-методичних робіт загальним обсягом понад 90 друкованих аркушів.[2].

Напрямки наукових досліджень

 • Проблеми українсько-єврейських відносин і пам'яті жертв Яновського концтабору, зокрема, організатор центрів пам'яті жертв Голокосту.
 • Проблеми єврейської самосвідомості в умовах перехідного українського суспільства.
 • Питання міжнаціональних відносин.

Наукові публікації

Видавництво НУ "Львівська політехніка"

 • Викладання проблем голокосту в курсі політології (філософсько-методологічні підходи) / Р. Мирський // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. Р. Мирський. - Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - С. 59-65. -Бібліогр.: 9 назв.
 • Вступ / Р. Мирський // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. Р. Мирський. - Л., 2009. - С. 3-8. -Бібліогр.: 9 назв.
 • Голодомор в Україні і Голокост: методологічні і методичні проблеми вивчення і виховання / Р. Мирський // Проблеми державотворення в Україні: минуле і сучасне : матеріали регіон. конф., 21 трав. 2009 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2009. -С. 59-62. - Бібліогр.: 7 назв.
 • Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / відп. ред. Р. Мирський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту. - [Вид. 2-ге, випр. та доп.]. - Л., 2009. -164 с. - Бібліогр.: с. 161-162 (25 назв).
 • К. Маркс про єврейське питання: класично-ортодоксальні інтерпретації й сучас­ність / Р. Мирський // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. спілок, Львів. філософ. спілка "Cogito", Ін-т філос., логіки і соціол. - Л. ; О. : Центр Європи, 2009. - Вип. 31 : Філософія. Історія. Культура (До 165-ої річниці "Львівської політехніки"). - С. 232-236. -Бібліогр.: 3 назви.
 • Освітня програма з вивчення Голодомору і Голокосту: питання методології та методики викладання / Р. Мирський // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. Р. Мирський. - Л., 2009. -С. 50-58. - Бібліогр.: 4 назви.
 • Україно-єврейські взаємини в період Визвольної боротьби українського народу: їх особливості та сучасні трактовки / Р. Мирський // Актуальні проблеми політології : матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення каф. політол. Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 23 листоп. 2009 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т гуманіт. і соц. наук. - Л., 2009. -С. 116-121. - Бібліогр.: 4 назви.
 • Философская тема веры в творчестве Ф. Достоевского (Некоторые размышления в связи...) / Р. Мирський // Філософ. пошуки / Всеукр. асоц. філософ. спілок, Львів. філософ. спілка "Cogito", Ін-т філос., логіки і соціол. - Л. ; О. : Центр Європи, 2009. - Вип. 29 : Особисті цінності і переконання філософа та історико-філософський процес. - С. 64-67.
 • Філософсько-методологічні засади вивчення етнокатастроф в Україні в сучасній політології / Р. Мирський // Філософські науки : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Л. Петрушенко. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - С. 112-117. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; № 636). - Бібліогр.: 4 назви. [3].

Посилання

 1. Професор Мирський Р.Я.
 2. Мирський Рудольф - Вікіпедія
 3. Публікації