Миронюк Христина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Миронюк Христина Володимирівна
A 44500bdd.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 24 січня 1981 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українка
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 2003
Спеціальність Теплогазопостачання і вентиляція
Галузь наукових інтересів взаємодія зустрічних вентиляційних струмин.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Возняк Орест Тарасович професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції]] інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2018
Поточне місце роботи Кафедра теплогазопостачання і вентиляції, Інститут будівництва та інженерних систем

Миронюк Христина Володимирівна - кандидат технічних наук., доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни

«Опалення»,

«Використання вторинних ресурсів в системах ТГВ»,

«Теплогазопостачання і вентиляція»

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

«Підвищення ефективності повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Миронюк Христина Володимирівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 155, [3] арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 140-155.».

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Возняк Орест Тарасович професор кафедри теплогащопостачання і вентиляції інституту будівництва та інженерних систем]] Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові дослідження

взаємодія зустрічних вентиляційних струмин.

Інші вагомі здобутки

- З вересня 2018 року до червня 2019 року була відповідальним секре-тарем Вісника Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Теорія і практика будівництва»

- З червня 2019 року до сьогодні є відповідаль-ним секретарем Журналу "Theory and Building Practice", що є фаховим і індексується базою Copernicus

- Була одним з організаторів конференції СЕЕ 2019 з виданням публікацій, що індексуються в Scopus

- Була одним з організаторів конференції EkoComfort 2020 з виданням публікацій, що індексуються в Scopus

- Була одним з організаторів конференції EkoComfort 2022 з виданням публікацій, що індексуються в Scopus

Публікації

Опублікувала більше 60 наукових праць, має 2 патенти України.

  • Voznyak, O., Yurkevych, Y., Sukholova, I., Myroniuk, K. (2023). Mathematical Modeling of Air Distribution in a Non-stationary Mode by Swirled-Compact Air Jets. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2022. EcoComfort 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 290. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_44
  • Myroniuk, K., Voznyak, O., Savchenko, O., Kasynets, M. (2023). Mathematical Modeling of an Air Flow Leakage with the Jets Interaction at the Variable Mode. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2022. EcoComfort 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 290. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_29
  • Savchenko, O., Voznyak, O., Myroniuk, K., Dovbush, O. (2021). Thermal Renewal of Industrial Buildings Gas Supply System. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_47
  • Myroniuk, K., Voznyak, O., Yurkevych, Y., Gulay, B. (2021). Technical and Economic Efficiency After the Boiler Room Renewal. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_38
  • Voznyak, O., Myroniuk, K., Sukholova, I., Kapalo, P. (2020). The Impact of Air Flows on the Environment. In: Blikharskyy, Z., Koszelnik, P., Mesaros, P. (eds) Proceedings of CEE 2019. CEE 2019. Lecture Notes in Civil Engineering , vol 47. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27011-7_68
  • Kapalo, P., Voznyak, O., Yurkevych, Y., Myroniuk, K., & Sukholova, I. (2018). Ensuring comfort microclimate in the classrooms under condition of the required air exchange. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10 (95), 6–14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143945

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-ий навч. корпус, кімн. 405

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-27-05