Махоркін Євгеній Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Махоркін Євгеній Миколайович
RTEmagicC Machorkin.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 10 березня 1951 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Забезпечення надійності та точності циліндричних зубчастих коліс технологічними методами тазасобами при їх обробленні.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра технології машинобудування, Інститут інженерної механіки та транспорту

Махоркін Євгеній Миколайович - кандидат технічних наук,доцент кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Науковий напрям:

 • Забезпечення надійності та точності циліндричних зубчастих коліс технологічними методами та засобами при їх обробленні

Доповіді на конференціях:

 • Четверта всеукраїнська наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки», м. Дніпропетровськ, 19-21 квітня 2004 р.
 • Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків , м. Львів, 21-23 травня 2003 р.
 • VII Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків , м. Львів, 18-20 травня 2005 р.
 • VI щорічна Промислова конференція з міжнародною участю і бліц-виставкою «Еффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях, с.м.т. Славсько, Львівська обл., 20-24 лютого 2006 р.
 • VII щорічна Промислова конференція з міжнародною участю і бліц-виставкою „Еффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях, с.м.т. Славсько, Львівська обл.., 12-16 лютого 2007 р.
 • Міжнародна практична конференція-виставка «Технология ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования ,инструмента и технологической оснастки», м. Санкт-Петергург, Росія, 11-14 квітня, 2006 р.

Результати робіт були впроваджені на ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ВАТ «Харківський завод контрольно-вимірювальних приладів», ВАТ «Дніпропетровський електровозобудівний завод», Волгоградське ВО «Барикади», Львівському ВАТ «ІнтерПЕТ» дали можливість значно спростити технологію виготовлення деталей різного призначення та отримати значний економічний ефект

Навчальні лекційні курси:

 • «Технологічні основи машинобудування»;
 • «Механоскладальні цехи та дільниці в машинобудуванні»;
 • «Обладнання та транспорт механообробних цехів».

Основні публікації:

 1. Визначення амплітудно-частотних характеристик устаткування для вібраційно-відцентрового зміцнення деталей / В.В. Широков,
 2. Я. М. Кусий,Я. М. Литвиняк, Є.М. Махоркін // Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях : Материалы Пятой юбилейн. пром. конф. с международ. участием и блиц-выставки, 21-25 февр. 2005 г., п. Славское, Карпаты. — К., 2005. — С. 171-172.
 3. Визначення амплітудно-частотних характеристик електромагнітних вібраційно-відцентрових зміцнювачів / Є. Махоркін, В.В. Широков, В. Котляров // 7-й Міжнар. симп. укр. інженерів-механіків у Львові : Тези доп., 18-20 трав. 2005 р. — Л., 2005. — С. 89
 4. Кручення як технологічний чинник зміцнення пружних деталей машин / М.Л. Кукляк, Г.В. Гаврилов, Є.М. Махоркін // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 535: Оптимізація виробн. процесів і техн. контроль у машинобуд. та приладобудуванні. - С. 68-76. — Бібліогр.: 6 назв.
 5. Технологія машинобудування : посіб.-довід. для викон. кваліфікац. робіт студ. баз. напряму «Інж. механіка» та спец. «Технологія машинобуд.» / І. І. Юрчишин, Я. М. Литвиняк, І. Є. Грицай, М. Л. Кукляк, Я. М. Кусий, В. В. Ступницький , В. А. Яцюк, А. М. Кук, Є. М. Махоркін, В. П. Свізінський ; за ред. І. І. Юрчишина ; Національний університет «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 528 с. : іл. — Бібліогр.: с. 523-526 (69 назв).

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 42 ,

тел. +38 (032) 258-26-40