Матієшин Юрій Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матієшин Юрій Миколайович
Дата народження 1980р.
Місце народження м. Сокаль, Львівівська обл..
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Радіотехніка
Галузь наукових інтересів дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа
Кваліфікаційний рівень інженер-конструктор радіоелектронної апаратури
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічнихнаук, доцент, Шклярський Володимир Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Матієшин Юрій Миколайович — кандидат технічних наук, асистент кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився у 1980 році у м. Сокаль, Львівської області.

1998 рік – закінчив Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІст. №2-ліцей» з золотою медаллю і в тому ж році поступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту.

У 2003 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка»за спеціальністю «Радіотехніка» та отримав кваліфікацію радіоінженер.

Захистив кандидатську дисертацію в 2011 році.

Науковий ступінь кандидата наук отримав у 2012 році.

Працює асистентом на кафедрі радіоелектронних пристроїв та систем.

Тема дисертації

Вдосконалення методів та засобів телевізійної сканувальноїоптичної мікроскопії динамічних мікрооб'єктів [Текст] : автореф. дис. на здоб.наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» / Матієшин Юрій Миколайович; Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2011. - 200 с.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент, Шклярський Володимир Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

Наукові інтереси

 • дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа.

Публікації

 1. Визначення швидкості руху динамічного мікрооб’єкта у телевізійній сканувальній мікроскопії/ Ю. М. Матієшин // Вісник НУ «Львівська політехніка» — Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2006. — № 557. — С. 48–56.
 2. Визначення швидкості мікрооб’єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом в однорядковому режимі / Юрій Матієшин, Зенон Грицьків // Eastern EuropeanJournal of Enterprise Technologies (Східноєвропейський журнал передових технологій). — 2006. — № 4/2 (22). — С. 27–32.
 3. Визначення швидкості руху мікрооб’єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом у двотактному режимі вимірювання / Юрій Матієшин, Володимир Шклярський // Вісник НУ «Львівська політехніка» — Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2007. — №595. — С. 32–42.
 4. Вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта телевізійним оптичним сканувальним мікроскопом у кадровому режимі роботи / Юрій Матієшин, Володимир Шклярський // Вісник НУ «Львівська політехніка» — Комп’ютерні системи та мережі. — 2007. — № 603. — С.128–136.
 5. Особливості роботи телевізійного сканувального оптичного мікроскопа в кадровому режимі вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта / Юрій Матієшин, Володимир Шклярський// Вісник НУ «Львівська політехніка» — Радіоелектроніка та телекомунікації. —2008. — № 618. — С. 22–30.
 6. Оцінка похибок вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом у кадровому режимі роботи / Юрій Матієшин, Володимир Шклярський // Вісник НУ «Львівська політехніка» — Автоматика, вимірювання такерування. — 2009. — № 639. — С. 76–87.
 7. Особливості дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа / Ю. М. Матієшин // Вісник НУ «Львівська політехніка» —Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2010. — № 680. — С. 55–63.
 8. Пат.30341 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп /Матієшин Ю. М., Прудиус І. Н., Туркінов Г. О., Шклярський В. І.; заявник та власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u200711461 ; заявл. 16.10.2007 ; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
 9. Пат.30342 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп /Шклярський В. І., Гой В. М., Матієшин Ю. М., Прудиус І. Н.; заявник та власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u2007 11465 ;заявл. 16.10.2007 ; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
 10. Пат.30344 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп / Гой В.М., Матієшин Ю. М., Педан А. Д., Шклярський В. І.; заявник та власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u2007 11480 ; заявл.16.10.2007 ; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
 11. Пат.30345 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Скануючий оптичний мікроскоп /Любинецька Б. І., Матієшин Ю. М., Шклярська В. І., Шклярський В. І.; заявник та власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u200711481 ; заявл. 16.10.2007 ; опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4.
 12. Пат.49276 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Телевізійний сканувальний оптичниймікроскоп / Шклярський В. І., Матієшин Ю. М., Туркінов Г. О.; заявник та власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u200911078 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 13. Пат.49277 Україна, МПК G06F 3/153, H04N 5/00. Телевізійний сканувальний оптичниймікроскоп / Матієшин Ю. М., Туркінов Г. О., Шклярський В. І.; заявник тавласник патенту Національний університет «Львівська політехніка». — № u200911079 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 14. Algorithmicproblem definition of dynamic objects analysis in Scanning Optical Microscopy /Y. M. Matiieshyn, Z. D. Hrytskiv // Experience of Designating and Applicationof CAD Systems in Microelectronics CADSM’2005 : Int. Conf., 23–26 February2005: Proceedings. — Lviv — Poljana (Ukraine), 2005. — P. 439-440.
 15. Algorithmof the Moving Micro Object Trajectory Image Formation in Computer TelevisionScanning Microscopy / Y. M. Matiieshyn // Advanced Computer Systems andNetworks: Design and Application ACSN’2005 : Int. Conf., 21–23 September 2005 :Proceedings. — Lviv (Ukraine), 2005. — P. 97–98.
 16. Methodsfor Results Presentation of Velocity Vector Measurement in Television ScanningOptical Microscopy / Y. M. Matiieshyn, A. D. Pedan // Modern Problems of RadioEngineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2006 : Int. Conf.,28 February — 4 March 2006 : Proceedings. — Lviv—Slavsko (Ukraine), 2006. — P.539–541.
 17. Оцінка аможливостей однорядкового методу визначення швидкості руху мікрооб’єкта утелевізійній сканувальній мікроскопії / Ю. М. Матієшин // Сучасні проблемирадіотехніки та телекомунікацій РТ-2006 : міжнар. молод. наук. —техн. конф.,17–21 квітня 2006 р. : матеріали. — Севастополь (Україна), Двотактний режим визначення швидкості руху мікрооб’єкта у телевізійній сканувальній мікроскопії / Ю. М. Матієшин, В. І. Шклярський // Сучасні проблеми радіотехнікита телекомунікацій РТ-2007 : міжнар. молод. наук. —техн. конф., 16–21 квітня 2007 р. : матеріали. — Севастополь (Україна), 2007. — С. 59.
 18. Measurementof the microobject velocity in the microscope frame mode / Y. M. Matiieshyn, V.I. Shkliarskyi // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications andComputer Science TCSET’2008 : Int. Conf., 19–23 February 2008 : Proceedings. —Lviv—Slavsko (Ukraine), 2008. — P. 239-241.
 19. Errorsof measurement of microobject velocity in the microscope frame mode / Y. M.Matiieshyn // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications andComputer Science TCSET’2008 : Int. Conf., 19–23 February 2008 : Proceedings. —Lviv—Slavsko (Ukraine), 2008. — P. 244-245.
 20. ScanningTelevision Optical Microscope for Research of Biological Microobjects / Y. M.Matiieshyn, V. I. Shkliarskyi, Y. V. Balanjuk, B. I. Lubinecka, A. D. Pedan, I.N. Prudyus, G. O. Turkinov, // Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2010: X Int. Conf., 23–27February 2010 : Proceedings. — Lviv—Slavsko (Ukraine), 2010. — P. 18.
 21. ScanningTelevision Optical Microscope for Research of Biological Microobjects :(results of the X-th International Conference «Modern Problems of RadioEngineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2010») [Electronicsource] / Y. M. Matiieshyn, V. I. Shkliarskyi, Y. V. Balanjuk, B. I. Lubinecka,A. D. Pedan, I. N. Prudyus, G. O. Turkinov. — Lviv : NU «LP», 2010. — 3 p. — 1CD—ROM : color ; 12 cm. — (TCSET’2010). — System requirements: Pentium 100 Mhz; 32 Mb RAM ; CD-ROM 4-x ; Windows 95/98/2000/XP/Vista/7; Internet Explorer,Adobe Acrobat. — Title from the disc label.
 22. VideoSignal Forming Block in Scanning Television Microscope / Y. M. Matiieshyn, B.V. Hudz, V. I. Shkliarskyi // Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2010: X Int. Conf., 23–27February 2010 : Proceedings. — Lviv-Slavsko (Ukraine), 2010. — P. 111.
 23. VideoSignal Forming Block in Scanning Television Microscope : (results of the X-thInternational Conference «Modern Problems of Radio Engineering,Telecommunications and Computer Science TCSET’2010») [Electronic source] / Y.M. Matiieshyn, B. V. Hudz, V. I. Shkliarskyi. — Lviv : NU «LP», 2010. — 3 p. —1 CD—ROM : color ; 12 cm. — (TCSET’2010). — System requirements: Pentium 100Mhz ; 32 Mb RAM ; CD-ROM 4-x ; Windows 95/98/2000/XP/Vista/7; InternetExplorer, Adobe Acrobat. — Title from the disc label.
 24. Особливості дослідження динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа / Ю. М. Матієшин // Радіоелектроніка та теле¬комунікації :[зб. наук. пр.] / відп. ред. Б. А. Мандзій. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 55-63. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №680). -Бібліогр.: 40 назв.
 25. Оцінка похибок вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом у кадровому режимі роботи / В. І. Шклярський, Ю. М.Матієшин // Автоматика, вимірювання та керування : [зб. наук. пр.] / відп. ред.В. Б. Дудикевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.76-86. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 639). — Бібліогр.: 12назв.

Контакти

ІТРЕ, вул. Професорська 2, 79013, Львів; 11-й копус, кімната 203,

тел.258-25-19