Матіко Федір Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матіко Федір Дмитрович
Matiko11.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 21 серпня 1973
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995
Спеціальність автоматизація технологічних процесів та виробництв
Галузь наукових інтересів вимірювання витрати та кількості енергоносіїв; визначення фізичних властивостей енергоносіїв; визначення об’єму витрат та втрат природного газу в газорозподільних мережах.
Кваліфікаційний рівень інженер з автоматизації
Науковий ступінь к.т.н.; д.т.н.
Науковий керівник професор Пістун Євген Павлович
Дата присвоєння н.с. 2002; 2015
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2004
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

Матіко Федір Дмитрович — доктор технічних наук, заступник директора та декан повної вищої освіти Інституту енергетики та систем керування, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів, декан магістратури.

Загальна інформація

1990-1995 студент ДУ"ЛП" за спеціальністю "автоматизація технологічних процесів та виробництв".

1995-1997 викладач-стажист кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів (АТХП).

1997-2001 асистент кафедри АТХП.

2001-2002 старший викладач кафедри АТХП.

З 2002 доцент кафедри АТХП.

2011-2014 докторант НУ"ЛП".

З 2015 заступник директора та декан повної вищої освіти Інституту енергетики та систем керування НУ"ЛП".

Тема кандидатської дисертації: Вимірювання витрати та кількості стисненого природного газу на газонаповнювальних станціях (05.11.01), НУ«ЛП». — Львів, 2001.

Тема докторської дисертації: Методологічні засади визначення об’єму втрат природного газу та мінімізації його дисбалансів в системах транспортування та розподілу (05.11.01), НУ«ЛП». — Львів, 2015.

Науковий керівник та консультант — доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету «Львівська політехніка»

Основні курси

 • Промислові інформаційні мережі в автоматизованих системах керування
 • Спеціальні вимірювальні прилади та системи в теплоенергетиці
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами

Наукові інтереси

 • Вимірювання витрати та кількості енергоносіїв.
 • Визначення фізичних властивостей енергоносіїв.
 • Визначення об’єму витрат та втрат природного газу в газорозподільних мережах.

Вибрані публікації

I. Вибрані наукові статті:

 1. Визначення балансу об’єму природного газу в системах його транспортування та розподілу / Ф. Д. Матіко, Є. П. Пістун // Метрологія та прилади: Науково–виробничий журнал. – 2014. – Вип.1. – С.10–16.
 2. Determination of Joul–Thomson coefficient in problems of measuring the flow rate of natural gas / E. P. Pistun, F. D. Matiko, O. Ya. Masnyak // Measurement Techniques, Springer US. – Vol.52. – No.5. – 2009. – PP.509–513.
 3. Computer Aided Design of Differential Pressure Flow Meters / Y. P. Pistun, L. V. Lesovoy, F. D. Matiko, R. M. Fedoryshyn // World Journal of Engineering and Technology. - Vol.2. - No.2. - 2014. - PP.68–77.
 4. Підвищення точності обліку природного газу побутовими лічильниками в умовах України / Є. П. Пістун, Ф. Д. Матіко // Метрологія та прилади: Науково–виробничий журнал. – 2013. – Вип.4. – С.26–31.
 5. Методика визначення показника адіабати природного газу для систем вимірювання його витрати та кількості / Ф. Д. Матіко // Вісник НТУ“КПІ”: Приладобудування. – 2013. – № 46. – С.97–104.

II. Тези конференцій:

 1. Перспективы повышения точности учета природного газа и уменьшения его дисбалансов / Е. П. Пистун, Л. В. Лесовой, Ф. Д. Матико // Материалы 27–й Междунар. науч.–практ. конф. “Коммерческий учет энергоносителей”, 20–22 мая 2008 г. – Санкт-Петербург, 2008. – С.413–416.
 2. Normative and technical base for natural gas flowrate measurement and volume balance in gas transmission and distribution systems / Y. P. Pistun, F. D. Matiko // Proc. of XIII Forum of Power Engineers, Opole Univ. of Techn., Szczyrk (Poland), April 25–27, 2012. – PP.160–161.
 3. Improvement of accuracy of natural gas metering by means of household gas meters / Y. P. Pistun, F. D. Matiko, R. M. Fedoryshyn // Proceedings of 16th International Flow Measurement Conference “FLOMEKO 2013”, September 23–26, 2013. – Paris, France. – PP.1–5.
 4. Нормативно–техническая база измерений расхода и количества природного газа и его балансы в газотранспортных и газораспределительных системах / Е. П. Пистун, Ф. Д. Матико // Сборник докладов 2–й Международной научно–практической конференции «Энергосбережение в системах тепло- и газоснабжения. Повышение энергетической эффективности», 31 мая – 2 июня 2011 г. – СПб: Издательство «Политехника-сервис», 2011. – С.126–131.
 5. Influence of heat exchange processes on the accuracy of natural gas volume measurement / R. M. Fedoryshyn, F. D. Matiko and Ye. P. Pistun. // Vorträge der 15. VDE/ITG/GMA – Fachtagung “Sensoren und Messsysteme 2010”, 18–19. Mai 2010. – Nürnberg, 2010. – P.597–601.
 6. САПР «ПОТОК–РУ» – новая система автоматизированного расчета и проектирования расходомеров переменного перепада давления / А. А. Личко, Е. П. Пистун, Ф. Д. Матико и др. // Материалы 3-й науч.-практ. конф. “Энергосбережение в системах тепло– и газоснабжения. Повышение энергетической эффективности”, 29–31 мая 2012г. – Санкт–Петербург, 2012. – С.156–163.
 7. Audit of natural gas accounting units in order to improve measurement accuracy / R. M. Fedoryshyn, F. D. Matiko and Y. P. Pistun // Abstracts of International Youth Conference on Energetics, May 30 – June 03, 2007. – Budapest (Hungary). – 2007. – PP.181–182.
 8. Additional Error of Flow Temperature Measurement and Its Influence on the Accuracy of Fluid Flowrate and Volume Measurement / Ye. P. Pistun, F. D. Matiko and R. M. Fedoryshyn // Proceedings of 8th International Symposium on Fluid Flow Measurement, June 20–22, 2012, Colorado Springs, Colorado, USA.
 9. Расчет физических свойств природного газа в задачах его учета при высоком давлении / Е. П. Пистун, Ф. Д. Матико // Труды 22–й Междунар. науч.–практ. конф. “Коммерческий учет энергоносителей”, 22–23 ноября 2003 г. – Санкт-Петербург, 2005. – С.429–435.
 10. Prospects for Improving the Accuracy of Natural Gas Accounting and for Reducing Gas Unbalances / R. Fedoryshyn; F. Matiko & Y. Pistun // 0485–0486, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 2008. – P.243.

III. Нормативні документи:

 1. ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 (ИСО 5167-1-5:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв / Пістун Є.П., Лесовой Л.В., Матіко Ф.Д. і ін. / [Чинний від 01.04.2010]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 98 с.– (Національні стандарти України).
 2. Газ природный. Методика расчета коэффициента сжимаемости в диапазоне давления от 12 до 25 МПа : СД 9 – 2005. [Введ. 2005-07-01] / Є. П. Пистун, Ф. Д. Матико. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2005. – 5 с. (Методика ГСССД). (іноземне видання).
 3. Газ природный. Методика расчетного определения показателя адиабаты в интервалах давления от 0,1 до 25МПа и температуры от 250 до 320К : СД 14 – 2008. [Введ. 2008-12-11] / Є.П. Пистун, Ф.Д. Матико. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. – 21 с. (Методика ГСССД). (іноземне видання).
 4. Газ природный. Методика расчетного определения коэффициента динамической вязкости в интервалах давления от 0,1 до 25 МПа и температуры от 250 до 320 К : СД 13 – 2008. [Введ. 2008-12-11] / Є. П. Пистун, Ф. Д. Матико. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. – 20 с. (Методика ГСССД). (іноземне видання).
 5. Лічильники газу побутові. Методика калібрування: [Чинна від 2011-07-22] / Пістун Є.П., Бродин Ю.І., Матіко Ф. Д. і ін.– Івано-Франківськ: ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”, 2011. – 18 с.
 6. Лічильники газу. Методика позачергової повірки лічильників газу з експлуатації / Пістун Є.П., Петришин І.С., Матіко Ф.Д., Безгачнюк Я.В. Затверджено та надано чинності наказом ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» №655 від 21 вересня 2010 року.
 7. Спосіб калібрування побутових лічильників природного газу // Номер патенту: 67583 Опубліковано: 27.02.2012. Автори: Петришин І.С., Матіко Ф.Д., Мінін С.В., Орлов М.В., Пістун Є.П., Карпенко А.П.

Контакти

вул. Устияновича 5, 79013 Львів; 10-й , к. 86

Tел. +38 (032) 258-24-85; +38 (032) 272-77-61