Матвій Ігор Євстахович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Матвій Ігор Євстахович
Matvij I.Je.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 4 липня 1965 року
Місце народження с. Шипівці, Заліщицький район, Тернопільська область
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1990 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Роль логістичної інфраструктури та аутсорсингу в забезпеченні ефективної діяльності підприємсва
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Матвій Ігор Євстахович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальни інформація

Дата народження: 4 липня 1965 року, м Львів.

Освіта

1990 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністтю математика;

1998р. закінчив Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Державного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю – фінанси і кредит.

2009 р.захистив кандидатську дисертацію на тему «Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства» Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Чухрай Наталія Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту організацій

Професійна діяльність

2000-2009 рр. - викладач, старший викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

У 2007 році отримав державну відзнаку «Відмінник освіти України»

з 2009 р. - доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • Проектний менеджмент;
 • Моделювання динаміки бізнес-процесів;
 • Проектування бізнес-процесів інноваційної діяльності.

Наукові інтереси

Роль логістичної інфраструктури та аутсорсингу в забезпеченні ефективної діяльності підприємсва

Основні публікації

 1. Матвій І. Є. Управління змінами та проектами: навч. посіб.: навчальний посібник / І. Є. Матвій, І. І. Грибик, Н. В. Смолінська, С. І. Матвій. – Львів: Центр Європи, 2017. – 169 c.
 2. Матвій І. Є. Інноваційна діяльність підприємств: тенденції, чинники впливу та шляхи активізації // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – C. 375–379.
 3. Матвій І. Є. Основні аспекти управління інноваційними проектами // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали Х Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 р.). – 2017. – C. 111–112.
 4. Матвій І.Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи / І.Є. Матвій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016., – №847. – С.124–129.
 5. Матвій І. Є. Інноваційні технології як чинник забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі України / І.Є. Матвій, М.В. Мащакевич*** // Тези доповідей VІ міжнародної науково–практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації » ( м. Львів, 19–21 травня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.
 6. Матвій І. Є. Проблеми формування інноваційної культури малих підприємств / І.Є. Матвій, М.В. Мащакевич*** // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції «Моделювання соціально–економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти » ( м. Дрогобич, 12–13 травня 2016 р.). – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 213–216.
 7. Матвій І.Є., Матвій С.І. Деякі аспекти управління інноваційними проектами. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 875. С. 229-234.
 8. Матвій І.Є., Процак К.В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. 2018. № 897. С. 86-91.
 9. Матвій І.Є., Матвій С.І. Деякі аспекти визначення пріоритетності оптимізації допоміжних бізнес-процесів у виробничо-господарських об’єднаннях. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 4 (53). С. 90-96.
 10. Матвій І.Є. Основні аспекти управління інноваційними проектами. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали Х Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 21 березня 2017 р.); відп. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.- екон. у-т, 2017. С. 111-113.
 11. Матвій І.Є. Стан та шляхи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 травня 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С. 44-45.
 12. Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів: монографія / Л.І. Гальків, І.Я. Кулиняк, Л.С. Лісовська, Т.В. Кулініч, І.Є. Матвій. Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. 250 с.
 13. Мамчин, М. М., & Матвій, І. Є. (2020, June). Аутсорсинг бізнес-процесів: за і проти. In Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (pp. 137-139). Видавництво Львівської політехніки.
 14. Матвій І. Є. Проєктний менеджмент: прикладні аспекти: навчальний посібник / І. Є. Матвій, О. З. Сорочак. – Львів: Растр-7, 2021. – 332 c.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61