Мастикаш Олександр Леонідович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мастикаш Олександр Леонідович
Мастикаш.jpg
старший викладач
Дата народження 27.09.1951 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1978 р.
Спеціальність Автомобільний транспорт
Галузь наукових інтересів Діагностика та ремонт електричного та електронного обладнання автомобілів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Мастикаш Олександр Леонідович — старший викладач Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 вересня 1951 року.

У 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

З 1978 до 1979 р. — інженер ЦУВ в автотранспортному підприємстві 14630 м. Львова.

З 1979 р. — асистент, з 2006 р. — старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Педагогічний стаж — 30 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Проектування виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту
 • Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту
 • Безпека експлуатації транспортних засобів
 • Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 • Підприємства автомобільного транспорту

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — діагностика технічного стану, технічна експлуатація автомобілів

Вибрані публікації

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 1 посібник, 1 монографія та 15 наукових статей

Монографії та навчальні посібники

 1. Форнальчик Є. Ю., Оліскевич М. С., Мастикаш О. Л., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник / За загальною ред. Є. Ю. Форнальчика. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с. ISBN 966-325-029-1
 2. Кіндрацький Б.І., Мастикаш О.Л. Програмне регулювання виробничих процесів на підприємствах автомобільного транспорту: моногр. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2012. — 114 с. ISBN 978-966-7585-10-5

Статті у журналах і збірниках праць

 1. Мастыкаш А.Л., Вильковский Е.К. Обзор и анализ конструкций устройств для измерения выполненной автомобилем транспортной работы // Львов, 1989. ― 4 с. ― Деп. ВУкрНИИНТИ № 959.
 2. Мастыкаш А.Л., Вильковский Е.К. Оценка эффективности использования грузовых автомобилей с применением бортовых измерительных систем // Львов, 1989. ― 6 с. ― Деп. ВУкрНИИНТИ № 960.
 3. Мастикаш О.Л., Вільковський Є.К. Звіт по темі 4553 «Коректування операцій обслуговування автобусів з врахуванням вводимих контрольно-діагностичних впливів» // ЛПІ, рук., 1989.
 4. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Вибір узагальнених параметрів керування технічною експлуатацією автотранспортних засобів на рівні АТП. // Збірник: «Теорія і засоби формування оптимальних властивостей автомобіля» // Київ, 1996. ― 9 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 1150.
 5. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Аналіз стратегій керування технічною експлуатацією рухомого складу // Київ, 1996. ― 33 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 1696.
 6. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Моделювання процесів профілактичного обслуговування автотранспортних засобів на потокових лініях // Київ, 1997. ― 24 с. ― Деп. ВДНТБ України, № 19.
 7. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Аналіз сумісної роботи моторного відділення і зони поточного ремонту // Київ, 1997. ― 16 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 116.
 8. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Побудова програми профілактичного обслуговування рухомого складу в умовах неоднорідності структури автомобільного парку // Київ, 1997. ― 23 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 136.
 9. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г. Методика статистичного аналізу виробничих процесів шинного господарства // Київ, 1997. ― 29 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 175.
 10. Мастикаш О.Л., Нагорняк С.Г., Королевич Л.М. Підтримання надійності гальмового керування автобусів засобами матеріально-технічного забезпечення // Київ, 1997. ― 14 с. ― Деп. В ДНТБ України, № 259.
 11. Мастикаш О.Л. Керування технічною експлуатацією автомобілів за критерієм технічної готовності // Машинознавство. ― 2005. ― № 3. ― С. 51―54.
 12. Мастикаш О.Л. Оптимізація параметрів шинного комплексу методами математичного моделювання // Машинознавство. ― 2006. ― № 3. ― С. 41―46.
 13. Мастикаш О.Л. Математичне моделювання обслуговування різнорідних заявок на потоковій лінії // Машинознавство. ― 2008. ― № 6. ― С. 38―43.
 14. Мастикаш О.Л. Програмне регулювання процесів виконання різнорідних заявок на потоковій лінії // Машинознавство. ― 2009. ― №7. ― С. 48—53.
 15. Мастикаш О.Л. Підтримання надійності системи гальмування автомобілів засобами матеріально-технічного забезпечення / О.Л. Мастикаш / Збірник наукових праць Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — № 838. — Львів, 2016. — C. 186—193.
 16. Мастикаш О. Л. Енергозатрати на розганяння автомобіля та можливості його розрахунку за характеристиками двигуна // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2019. – № 910. – С. 89–93.

Тези доповідей

 1. Нагорняк С. Г., Мастикаш О.Л. Про потребу і можливості керування технологічним рухом автотранспортних засобів // Тези доп. 3-го Міжнар. симпоз. укр. інженерів-механіків у Львові. — Львів, 1997. — С. 109.
 2. Козлинський М.П., Мастикаш О.Л. Математичне моделювання мобільних піднімально-транспортних машин із швидкозмінними вантажозахоплювальними пристроями // Тези доп. 6-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — С. 116.
 3. Мастикаш О. Л. До вибору параметрів керування технічною експлуатацією автомобілів //Тези 7-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С. 129.
 4. Мастикаш О. Л. Розроблення моделі профілактичного обслуговування різномаркових автомобілів на потоковій лінії // Тези доп. 8-го Міжнар. симп. українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 153.
 5. Мастикаш О. Л. Програмне регулювання процесів обслуговування різномаркових автомобілів на потоковій лінії // Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009. — С. 270.
 6. Мастикаш О. Л. Про можливість розрахунку витрат енергії на розгін автомобіля за характеристиками двигуна // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 137–138.
 7. Мастикаш О. Л. Про можливість розрахунку витрат енергії на розгін автомобіля за характеристиками двигуна // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 80–82.
 8. Мастикаш О. Л., Сидорів П. П. Розрахунок динамічного подолання підйому дорожніми вантажними автомобілями зі ступеневою трансмісією // 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 82–83.

Навчально-методичні публікації

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 113 (1-ий поверх), 79013
Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: oleksandr.l.mastykash@lpnu.ua