Мартин Євген Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мартин Євген Володимирович
RTEmagicC mart.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 15 липня 1951 року
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Галузь наукових інтересів геометричне моделювання багатопараметричних об’єктів, процесів та явищ з використанням засобів, утворених числами різної розмірності просторів.
Кваліфікаційний рівень інженер-електрик
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2003р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Мартин Євген Володимирович — доктор технічних наук, професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 15 липня 1951 року. Після закінчення Львівського політехнічного інституту присвоєна кваліфікація інженера-електрика.

Весь його трудовий шлях пов’язаний з Львівською політехнікою.

З 1986 р. працював на кафедрі нарисної геометрії та графіки асистентом, доцентом, а з 2003 р. — професор кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки.


Тема докторської дисертації: Мартин Євген Володимирович. Геометрія комплексного простору стосовно формування областей стійкості та оптимізації параметрів регульованих систем: Дис... д-ра техн. наук: 05.01.01 / Державний ун-т «Львівська політехніка». — К., 2000. — 390 арк. — Бібліогр.: арк. 343-367.


Є одним із провідних вчених України в галузі багатовимірного простору.

Підготував і удосконалює курс«Математичні основи комп’ютерної графіки».

Член Української асоціації з прикладної геометрії, член вченої ради ІПМФН Національного університету «Львівська політехніка» .

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (2002 р.)

Навчальна робота

В університеті читає курс нарисної геометрії та комп’ютерної графіки

Методичні розробки — загальна кількість- 25, з них

конспектів лекцій — 1 методичних вказівок — 24

Наукові інтереси

Наукові інтереси — геометричне моделювання багатопараметричних об’єктів, процесів та явищ з використанням засобів, утворених числами різної розмірності просторів.

Основні публікації

Опублікував понад 200 праць, зокрема19 авторських свідоцтв на винаходи, 25 методичних розробок, два навчальнихпосібники.


З них:


1.Мартин Є.В., Ренкас А.Г. Багатовиди просторів Еп та Кп у дослідженнях вибухонебезпечних сумішей речовин// Прикладна геометрія та інженерна графіка. — Мелітополь: ТДАТА, 2008. — Вип. 4. Т. 24. — С.46 — 50.

2. Мартин Є.В. Замкнені області комплексного простору //Прикладна геометрія та інженерна графіка. —К.: КНУБА, 2007.- Вип.77.-С.25-29.

3. Мартин Є.В. Про аналітичність рівняння сфери комплексного простору// Прикладна геометрія та інженерна графіка. —К.:КНУБА, 2006.-Вип.76.-С.55-59.

4. Мартин Є.В. Геометричні моделі областей параметрів динамічних систем// Прикладна геометрія та інженерна графіка. —К.:КНУБА, 2005.-Вип.75.-С.45-50.

5. Martyn E. V. The models of surfaces K4 space// Geometryand computer. — VIII Conference. — Ystron, 2004. — S. 42 −43.

6. Gumen M. S., Martyn E. V., Renkas A.G. Graphicrepresentation of the multikinds of the complex space K4// Proceedings of the10th international сonference on geometry and graphics. V.1.-Kyiv,2002.-S.149-151.

7. Martyn E. V. Geometrical means of complex space inmodelling n-parameters systems and processes// Applied Geometry and Graphics.-K.: KNUBA, 2002.-№ 70.-S.186-193.

8. Мартин Є.В. Формування комплексного простору коренівмногочленів// Сучасні проблеми геометричного моделювання. Ч.1. Збірник праць міжнародної науково — практичної конференції —Харків: ХІПБ МВС України, 1998. —С.144-147.

9. Мартын Е.В. Графоаналитическое моделирование поверхностей устойчивости систем автоматического регулирования// Geodezja i geometriainzynierska w budownictwie i inzynierii — Жешув, 1996.- С. 49-54.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110, тел.. +38(032) 258-23-60