Марковський Володимир Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Марковський Володимир Ярославович
2d5f3571.jpg
к.ю.н.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1997 р.
Галузь наукових інтересів мовні правовідносини
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Дата присвоєння н.с. 2014
Поточне місце роботи доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Марковський Володимир Ярославович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

Марковський Володимир Ярославович – 1976 р.н., українець. У 1997 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка; у 2008 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. Кандидат юридичних наук (2014).

У лютому 2014 року під керівництвом доктора юридичних наук Макарчука Володимира Степановича захистив дисертацію на тему: «Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919-1939 рр.)», і здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Професійна діяльність:

 • З 2001 року працює у Львівському державному університеті внутрішніх справ.
 • До 2018 року працював на посаді начальника відділення практичного навчання навчально-методичного центру ЛьвДУВС, де, згідно з функціональними обов'язками, відповідав за організацію та проходження практики курсантами університету; Співавтор низки методичних матеріалів для проходження усіх видів практичної підготовки курсантів, брав участь у розробці Положення про організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС та Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
 • З вересня 2018 року – основне місце праці - Доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ.
 • У 2018 році залучений як учасник провадження у Конституційному Суді України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Викладає дисципліни:

Історія держави і права зарубіжних країн, Правове забезпечення професійної діяльності, Основи римського права.

Наукові зацікавлення:

мовні правовідносини.

Наукова дяльність:

у 2014 році підготував та надіслав до Конституційного Суду України експертний висновок щодо невідповідності Конституції України (неконституційності) положень Закону України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI (5029-17); у 2015 році спільно з науково-педагогічними працівниками Львівського державного університету внутрішніх справ підготував експертний висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 7 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VIІ.

Науковий доробок:

 1. Марковський В. Я. Правовий статус української мови у Австро-Угорській імперії / В. Я. Марковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 1. – С. 48–61.
 2. Марковський В. Я. Проблематика статусу мови у науковій творчості О. Потебні / В. Я. Марковський // Українознавство; за ред. Петра Кононенка. – 2010. – № 4. – С. 213–216.
 3. Марковський В. Я. Методологія дослідження правового статусу української мови у Галичині у міжвоєнний період 1919–1939 рр. / В. Я. Марковський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 86–95.
 4. Марковський В. Я. Юридична відповідальність греко-католицьких священиків за порушення мовного законодавства Другої Речі Посполитої / В. Я. Марковський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 122–133.
 5. Марковський В. Я. Міжнародно-правові зобов’язання Другої Речі Посполитої щодо української національної меншини у сфері мовних відносин / В. Я. Марковський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –
 6. 2013. – Вип. 57. – С. 105–114.
 7. Марковський В. Я. Правовий режим української мови в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Другої Речі Посполитої / В. Я. Марковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2012. – № 4. – С. 37–48; 2013. – № 1. – С. 64–72.
 8. Марковський В. Я. Українська історіографія з проблематики мовних відносин у Галичині в ІІ пол. ХІХ – І. пол. ХХ ст.ст. / В. Я. Марковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2013. – № 3. – С. 37–48.
 9. Марковский В. Я. Польская историография межвоенного периода по вопросам языковых отношений в Западной Украине / В. Я. Марковский // Закон и Жизнь (Республіка Молдова). – 2013. – № 10. – С. 144–147.
 10. Марковський В. Я. Боротьба за правовий статус української мови в Галицькому крайовому Сеймі / В. Я. Марковський // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на третій звітній Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (Львів, 28 вересня 2009 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2009. –
 11. С. 89–92.
 12. Марковський В. Я. Актуальні питання мовної політики у науковій творчості О. Потебні / В. Я. Марковський // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (Львів, 24 вересня 2010 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 118–122.
 13. Марковський В. Я. Право на ім’я: справи по обвинуваченню греко-католицьких священиків у записуванні прізвищ у метричні книги в українській вимові / В. Я. Марковський // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу (Львів, 10 грудня 2010 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С. 184–189.
 14. Марковський В. Я. Адміністративна відповідальність греко-католицьких священиків за порушення мовного законодавства Другої Речі Посполитої / В. Я. Марковський // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 120–124.
 15. Марковський В. Я. Конституційні засади мовної політики в Другій Речі Посполитій / В. Я. Марковський // Державотворення та правотворення в Україні: тези доповідей учасників Всеукр. науково-практичної конф. (Львів, 17 лютого 2012 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – С. 336–339.
 16. Марковський В. Я. Діяльність Галицького крайового сейму (контекст правового регулювання мовних відносин другої половини ХІХ ст.) / В. Я. Марковський // Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Львів, 18 травня 2012 р.). – Львів: ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 18–22.
 17. Марковський В. Я. Мовно-термінологічні проблеми мовного законодавства Другої Речі Посполитої / В. Я. Марковський // Мовно-термінологічні проблеми сучасного законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 грудня 2012 р.). – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. – С. 105–109.
 18. Марковський В. Я. Питання мовних відносин у Галичині міжвоєнного періоду в оцінці українських та польських юристів й законотворців / В. Я. Марковський // Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова: матеріали XXVIII Міжнародної історико-правової конференції (Рівне – Луцьк, 13–16 червня 2013 р.). – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 429–434.
 19. Марковський В. Я., Демків Р.Я. Про невідповідність Конституції України Положень Закону України «Про засади державної мовної політики» / В. Я. Марковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2015. – № 1. – С. 91–106.
 20. Марковський В.Я. Перспективи застосування правових позицій Конституційного Суду України у розробці мовного законодавства/ В. Я. Марковський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 845. Серія Юридичні науки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 482 – 489.
 21. Марковський В.Я. Прогалини у правовому регулюванні мовної інтеграції іммігрантів в Україні/ В. Я. Марковський // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2016. – № 3. – С. 21 – 31.
 22. Марковський В. Я. Діяльність Союзу Українських Адвокатів щодо захисту мовних прав українців Галичини в міжвоєнний період // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України»: колективна монографія/ за ред. І. Б. Василик. – К.: КВІЦ, 2016. – Вип. 2. – 556 с. – С. 170–185.
 23. Марковський В.Я., Шевченко В.С. Проблеми та перспективи реалізації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» 2017року // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 6. – C. 51–63.
 24. Демків Р., Марковський В., Шевченко В. Про обґрунтованість позицій суб’єкта права на конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 7 “Мова освіти” Закону України “Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VIII// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – 2017. - № 884. – с. 15 – 23.


Контакти:

79000, Львів вул. Князя Романа 1/3, ХІХ-й корпус Національного університету «Львівська політехніка, каб. 333

E-mail: IDP.dept@lpnu.ua