Манзій Олександра Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Манзій Олександра Степанівна
RTEmagicC manziy O S 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 21 січня 1971 року
Місце народження м. Тернопіль
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність «Прикладна математика»
Галузь наукових інтересів Побудова розвинень відношень гіпергеометричних функцій багатьох змінних у гіллясті ланцюгові дроби та дослідження збіжності одержаних розвинень.
Кваліфікаційний рівень інженер-математик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра прикладної математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Манзій Олександра Степанівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

 • Народилася 21 січня 1971 року у м. Тернопіль.
 • 1993 — закінчила навчання на факультеті електрофізики (кафедра прикладної математики) за спеціальністю — інженера математика
 • 1995 — 1998 — навчалася у аспірантурі при Державному університеті «Львівська політехніка»
 • 2000 — захистила кандидатську дисертацію на тему «Наближення гіпергеометричних функцій Аппеля гіллястими ланцюговими дробами»
 • 2001 — присуджено наукове звання кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності математичний аналіз
 • 2005 — присвоєно звання доцента кафедри прикладної математики
 • 1993 — 2005 — асистент кафедри ПМ
 • 2005— доцент кафедри прикладної математики.

Навчальнаробота

Читала лекційні курси з

 • лінійної алгебри та аналітичної геометрії,
 • дискретної математики, фінансової математики;

проводила практичні та лабораторні заняття з курсів

 • функціональний аналіз,
 • математичний аналіз,
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія, д
 • искретна математика, фінансова математика,
 • методи оптимізації,
 • математичні основи інформаційних технологій.

Наукові інтереси

багатовимірна теорія неперервних дробів.

Основні публікації

 1. Гоєнко Н. П., Манзій О. С. Про відповідність і збіжність залишків гіллястого ланцюгового дробу Ньорлунда // Карпатські математичні публікації. — 12 с. (подано до друку)
 2. Hoyenko N. Manzij L., Hladun V. On Convergence of Norlund Branched Continued Fraction on Polydisc // Міжнародна конференція «Теорія наближення функцій та її застосування» присвячена 70-річчю з дня народження члена—кореспондента НАН України, професора О.І. Степанця (1942-2007) (28 травня— 3 червня 2012 р., м. Кам’янець-Подільський) — С. 131.
 3. Hoyenko N., Manzij L. On Convergence of Functional Branched Continued Fraction // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» (20-26 лютого2012 р., м Ворохта) — Івано-Франківськ, 2012. — С. 29.
 4. Гоєнко Н. П., Манзій О. С. Про збіжність залишків гіллястого ланцюгового дробу Ньорлунда // Тези доповідей міжнародної математичної конференції ім. В. Я. Скоробогатька (Дрогобич, Україна 19–23 вересня, 2011 р.)— Львів, 2011. — С. 50.
 5. Hoyenko N., Hladun V., Manzij L. Convergence and Stabilityto Perturbations for N¨orlund Branched Continued Fraction // Тези доповідей всеукраїнської конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу» ( 23-28 лютого 2011року, м. Ворохта) — Івано-Франківськ,2011. — С. 37–38.
 6. Боднар Д. І., Гладун В. Р., Гоєнко Н. П., Манзій О. С.Стійкість до збурень гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами тазмінною кількістю гілок розгалуження // Матеріали тринадцятої міжнародної наукової конференції ім. акад.М.Кравчука ( 13-15 травня 2010 р., Київ) — Київ,2010. — II. — С. 61.
 7. Hoyenko N., Hladun V., Manzij L. Approximation of Appellhypergeometric function F_1 by branched continued fractions // Abstracs ofConference «Functional Methods in Approximation Theory and Operator TheoryIII», dedicated to the memory of V. K. Dzyadyk (1919-1998) (August 22-26, 2009Camp Hart, Village Svityaz, Shatskyi Region, Volyn, Ukraine) — Kyiv, 2009. — P.48.
 8. Боднар Д., Гладун В., Гоєнко Н., Манзій О. Дослідження збіжності до збурень деяких типів функціональних гіллястих ланцюгових дробів //Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. — Львів, 2008. — Т. 3 — С. 59— 61.
 9. Bodnar D., Hoyenko N., Manzij O. Approximations of themultiple hypergeometric functions with branched continued fractions // Тези доповідей міжнародної конференції "Аналіз і топологія"(26 травня —7червня 2008р., Львів) — Львів, 2008. — С. 4.
 10. Баран О., Гоєнко Н., Манзій Л. Про парні кругові областізбіжності гіллястих ланцюгових дробів з нерівнозначними змінними // Тези доповідей міжнародної математичної конференції імені В.Я.Скоробогатька(24—28вересня 2007 р., Дрогобич,Україна) — Львів, 2007. — С. 22.

Контакти

79013, Львів-13,Вул. Митрополита Андрея 5, IV навчальний корпус,кімната 213

Тел.. +380 32 258 23 68

e-mail:am.imfn@gmail.com