Мандзяк Віктор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мандзяк Віктор Петрович
Madzyak.jpg
к.іст.н., доцент
Дата народження 24 січня 1977 р.
Місце народження с. Яблунівка, Стрийського району, Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «історія»
Галузь наукових інтересів військова історія доби Середньовіччя і раннього Нового Часу, історіографія українського націотворення ХІХ — початку ХХ ст. («національного відродження»), етнонаціональні процеси в Галичині впродовж ХХ — початку ХХІ ст.
Кваліфікаційний рівень історик
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Науковий керівник доктор історичних наук, професор Кондратюк Костянтин Костянтинович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра гуманітарної підготовки, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Мандзяк Віктор Петрович — кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки, Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 24 січня 1977 р. (с. Яблунівка, Стрийського району, Львівської області).

Освіта

Освіта повна вища, закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціальність: всесвітня історія (1998).

У 1999 р. закінчив магістратуру історичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, спеціальність: історія.

Тема дисертації: Історіографія українського національного руху в Галичині ХІХ- початку ХХ ст. [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Мандзяк Віктор Петрович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 260 арк. — арк. 206-260

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Кондратюк Костянтин Костянтинович, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидат історичних наук (2007).

Професійна діяльність:

З 1999 по 2002 рік працював викладачем Вищого професійного училища № 35 в м. Стрию.

З 2003 по 2007 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника відділу етнології сучасності Інституту народознавства Національної Академії Наук України (м. Львів).

З 2007 року і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри гуманітарної підготовки Навчально-наукового Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка». .

Спеціаліст у галузі історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Історія України»,
 • «Політологія»,
 • «Соціологія».

Наукові інтереси

військова історія доби Середньовіччя і раннього Нового Часу, історіографія українського націотворення ХІХ — початку ХХ ст. («національного відродження»), етнонаціональні процеси в Галичині впродовж ХХ — початку ХХІ ст.»

Вибрані публікації

Є автором понад 20 робіт (наукові статті, тези доповідей,конспекти лекцій, науково-методичні розробки). Серед них:

Конспекти лекцій:

 1. Климанська Л. Д., Мандзяк В. П., Мороз О. Ю., Савка В.К., Цубов Л. В. Політологія. Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. — Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2006. — 160с.
 2. Цубов Л. В., Божко Н. М., Мандзяк В. П. Історія України.Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. — Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка», 2008. — 254 с.

Статті:

 1. Кондратюк К., Мандзяк В. Українське національне відродження в Галичині ХІХ — початку ХХ ст. у міжвоєнній західноукраїнській історіографії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість,державність. — Львів, 2001. — Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. — С.566-573.
 2. Мандзяк В. Концепція формування української нації в науковій спадщині Ісаака Мазепи // Народознавчі зошити. — Львів, 2003. — Ч. 3-4(51-52) / НАН України, Інститут народознавства. — С. 513-520..
 3. Кондратюк К., Мандзяк В. Українське національне відродження ХІХ — початку ХХ століть у сучасній вітчизняній історіографії //Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми.Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. — С. 154-167.
 4. Мандзяк В. Насадження радянських свят та обрядів в містах Західної України (на прикладі міста Стрия) // Етнокультурні процеси вукраїнському урбанізованому середовищі ХХ століття. Збірник науково-теоретичних статей. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — С. 32-36.
 5. Мандзяк В. Національний склад населення міста Стрия у двадцятому столітті // Народознавчі зошити. — Львів, 2004. — Ч. 5-6 (59-60) /НАН України, Інститут народознавства. — С. 768-776.
 6. Мандзяк В. Назви вулиць і пам’ятники як спосіб репрезентації етнокультурних тенденцій у середовищі малих міст // Науковізаписки. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006. — Вип. 9-10 / Інститут народознавства НАН України, Івано-Франківський краєзнавчий музей. — С. 107-113.
 7. Мандзяк В. Український національний рух в Галичині ХІХ —початку ХХ століть в інтерпретації сучасних українських істориків //Мандрівець. — Тернопіль, 2006. — № 6. — С. 33-40.
 8. Мандзяк В. Свята як механізм етнокультурної адаптаціїу країнців Молдови (на прикладі мешканців міста Бєльці) // Народознавчі зошити.— Львів, 2006. — Ч. 5-6 (71-72) / НАН України, Інститут народознавства. — С.560-568.

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-йкорпус, кімн. 402

Tел. +38 (032) 258-24-52

E-mail: kafedraGumP@ukr.net