Мамчин Мирослава Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мамчин Мирослава Михайлівна
Mamchyn.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 5 березня 1952 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І.Франка
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність економічна кібернетика
Галузь наукових інтересів розвиток інфраструктури товарного ринку і оптимізація його діяльності
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Мамчин Мирослава Михайлівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

У 1974 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю економічна кібернетика.

З 1978 по 1982 роки без відриву від виробництва навчалась в аспірантурі у Львівському відділенні Інституту економіки АН України, яку успішно закінчила в 1982 році захистом кандидатської дисертації.

Досвід роботи

З 1974 року до 1992 року працювала на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки Академії наук України.

З 1992 року дотепер працює на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Активно співпрацює з технічним коледжем Національного університету «Львівська політехніка», де з 1994 року очолювала кафедру економіки, а з 2008 року і дотепер кафедру маркетингу.

Дисципліни,які викладає

 • Маркетингова товарна політика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Комерційна діяльність посередницьких організацій
 • Управління ризиками в логістиці
 • Управління ризиками в маркетингу
 • Товарознавство для логістики


Підвищення кваліфікації і стажування

1 ) Національний університет «Львівська політехніка» 2018/2019н.р кафедра педагогіки та соціального управління ,семінар педагогічних знань ,посвідчення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до програми 150 год.,реєстраційний номер №079-19 від 19 червня 2019

2 ) КРУЗТ «Львівський міський центр реабілітації «Джерело».Стажування 31.01. 2018р.-31.03.2018р.Тема « Імплементація маркетингу і логістики у нетрадиційних сферах» .Довідка про підвищення кваліфікації у формі стажування №182 від 02.04.2018р.

Наукові інтереси

Розвиток інфраструктури товарного ринку і оптимізація його діяльності


Автор понад 100 науково-методичних праць, зокрема двох посібників, понад 60 наукових статей, співавтор 6 монографій.

Серед них:

Основні публікації за напрямом

 1. Мамчин М.М., Лозинський В.Т., Прокопенко І.В. Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі . Вісник НУ «Львівська політехніка» № 833 , «Логістика» .2015 .С.50-56
 2. Мамчин М.М., Тицейко Г.І., Прокопенко І.В. Особливості роботи підприємств легкої промисловості з використанням давальницької сировини . Вісник НУ « Львівська політехніка» № 835 , «Менеджмент та підприємництво в Україні  : етапи встановлення і проблеми розвитку» .2015 . С.172-178
 3. Мамчин М.М. , Лозинський В.Т. .Застосування системного підходу в процесі стимулювання продажу друкованої продукції . «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017 .№ 20 . URL.: http : //global-national.sn.ua /issue-20-2017
 4. Мамчин М.М. Ринок кормів для домашніх тварин в Україні : маркетингові аспекти .«Економіка та суспільство». 2018. № 20 . С.202-207 . URL : http : // economyandsociety.in.ua /20-2017
 5. Мамчин М.М., Колядич М.М. Фуртак І.І. Управління системою охорони здоров*я Україна сучасному етапі її реформування .Вісник НУ «Львівська політехніка» «Проблеми

економіки та управління» 2019 . Випуск 4 . С.104-111

Участь у конференціях і семінарах

 1. Мамчин М.М. ,Лозинський В.Т. Дослідження поведінки споживачів на ринку друкованої продукції . Збірник матеріалів Міжнародної\ науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів послуг» (Рівне ,15-16 грудня 2017р.) Рівне,2017. С.236-237
 2. Воронін В.О., Мамчин М.М. ,Лянце Е.В. Автоматизована система оцінки на основі маркетингових досліджень ринку нерухомості. Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та логістика системі менеджменту» ( Львів , 25-27 жовтня 2018р.) Львів ,2018 .с.45-46
 3. Мамчин М.М., Фуртак І.І., Паробецька І.М. Механізм маркетингу в інтегруючій моделі медицини .Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи» (Львів ,28.11.2018) Львів ,2018 .с.253-255
 4. Крикавський Є.В. ,Мамчин М.М. Кластеризація економіки і маркетинг партнерських відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми кластеризації економіки України» (м. Київ, 6 грудня 2019р.) Київ,2019 . с.12-14
 5. Мамчин М.М. ,Яричевська Я.І. Бізнес як форма реалізації сенсу життя .Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми бізнес-економіки в сучасних умовах» (Львів .02 березня 2020) .Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка» 2020 .с.52-53
 6. Мамчин М.М. Напрями виходу підприємств HoReCa з кризового стану . Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні : розвиток співпраці».(Львів ,18-20 травня 2020 ) Львів ,2020 . с.136-137
 7. Мамчин М.,Яричевська Я. Використання методів війни у бізнесі . Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки» (Луцьк ,18 лютого 2020) Луцьк ,2020.с.467-469

Підручники, навчальні посібники і монографії

1 . Воронін В.О.,Лянце Е.В.,Мамчин М.М. Аналітика ринку нерухомості : методологія та принципи сучасної оцінки : Монографія .- Львів: видавництво «Магнолія 2006» ,2014.- с.304

2. Мамчин М.М .,Антоненко О .М.,Савченко Ю.Т. Комерційна діяльність посередницьких організацій : посібник . Львів .2015 . 187с.

3. Мамчин М.М., Лозинський В.Т. Товарознавство для логістики : посібник . Львів . 2018. 225с.

Особисті досягнення

З 1989 по 1992 роки була членом Центрального Комітету профспілки працівників науки Академії Наук України. В 1990-92 роках очолювала мандатну комісію ЦК профспілки працівників науки АНУ.

Працювала в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей і вищих навчальних закладів України.

Під керівництвом Мамчин М.М. підготовлена і захищена одна дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук (Поліщук Н.В.) і одна підготовлена до захисту (Добуш Ю.Я.).

Нагороджена Почесною грамотою Національного університету «Львівська політехніка».

Керівництво виконанням кандидатських дисертацій

1. Поліщук Наталії Валеріївни на тему «Логістичний контролінг в системі управління підприємством» (08.06.01-економіка, організація і управління підприємствами) захищено в 2005р.

2. Добуша Юрія Ярославовича на тему «Регіональний маркетинг розвитку бальнеологічних курортів » (08.00.05-розвиток продуктивних сил і регіональна економіка ) захищено в 2014р.

Інше

Захоплюється квітникарством, вишивкою, в’язанням

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: Myroslava.M.Mamchyn@lpnu.ua