Маляр Василь Сафронович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маляр Василь Сафронович
RTEmagicC Maljar cr.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 26 жовтня 1940 року
Місце народження Чернівецька обл..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1967 р.
Спеціальність електромеханіка
Галузь наукових інтересів Електромагнітні процеси в електротехнічних пристроях
Кваліфікаційний рівень інженер-електромеханік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Лев Йосипович Глухівський, професор кафедри електричних машин Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2001 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Маляр Василь Сафронович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування, голова НМР інституту.

Загальна інформація

Закінчив електро-механічний факультет Львівського політехнічного інституту, 1967 р.

Тема дисертації: Методи розрахунку динамічних режимів електромеханічних перетворювачів на основі сплайн-функцій [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.01 / Маляр Василь Сафронович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 2001. — 343 арк. — арк.303-340

Науковий консультант — заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Лев Йосипович Глухівський, професор кафедри електричних машин Національного університету «Львівська політехніка»

Професійна діяльність

Основні курси

Зокрема, сертифіковані у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки:

Нагороди та відзнаки

 • Подяка Міського голови м. Львова за успіхи в організації та виконанні науково-педагогічної та наукової роботи, підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів, упровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, а також з нагоди відзначення 29-річниці Дня Незалежності України (2020)
 • Грамота Голови обласної державної адміністрації за багаторічну плідну наукову та науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, активну громадську роботу та з нагоди 125-річчя з часу заснувння Львівської електротехнічної школи (2020)
 • Почесна грамота Національного Університету "Львівська політехніка" за визначні успіхи в педагогічній і науковій роботі та видатні заслуги перед Львівською політехнікою (2020)


Наукові інтереси

 • Електромагнітні процеси в електротехнічних пристроях

Ідентифікатори авторських профілів

Профіль у Scopus

Профіль у ORCID

Профіль у ResearcherID

Основні публікації

 1. Теоретичні основи електротехніки: підручник / Василь Сафронович Маляр, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018.— 412 с.— Бібліогр.: с. 305-306 . ISBN 978-617-607-270-6
 2. Теоретичні основи електротехніки.Електричні кола: навчальний посібник / Василь Сафронович Маляр, Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016.— 312 с.— Бібліогр.: с. 305-306 . ISBN 978-617-607-270-6
 3. Теоретичні основи електротехніки [Текст] : навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання електротехн. та електромехан. спец. вищ навч. закладів / О. І. Шегедин, В. С. Маляр. — Л. : Новий Світ-2000, 2004 . Ч. 1. — Л. : [б.в.], 2004. — 168 с. — ISBN 996-7827-48-8
 4. Мікротец як засіб оптимізації систем енергопостачання: Навч.посібник/ П.Яковчук, В.Лозбін, П.Гащук, В.Маляр, А.Лозинський, В.Волошинець. — Львів (TACIS): Льв. АГТ, 2000. — 409 с. (Укр., англ., нім. мовами).
 5. Маляр В.С. Розрахунок статичних характеристик періодичних процесів диференціальним сплайн-методом//Теоретична електротехніка.—2000.—№ 55.—С.37-42.
 6. Маляр В.С. Диференціальний сплайн-метод визначення асимптотичної стійкості періодичних режимів електротехнічних пристроїв//Праці інституту електродинаміки НАН України: Електродинаміка. — К.: ІЕД НАН України, — 2000. — С.65-68.
 7. Маляр В.С., Глухівський Л.Й., Хай М.В. Розахунок усталених режимів суміщених синхронних генераторів диференціальним сплайн-методом// Технічна електродинаміка. — 2000. — № 4. —С.56-58.
 8. Маляр В., Маляр А. Диференціальний сплайн-метод розрахунку стаціонарних періодичних процесів в електротехнічних пристроях//Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2000. — № 387. — С.416-419.
 9. Petro Stachiw, Vasyl Malyar. Modelovanie matematyczne stanow ustalonych niesymetrycznych hidrogeneratorow.//Pracy V sesji naukowo-techniczney «Electrow­nia Wodna w systemie electroenergetycznym» — Lublin: Politechnika Lubеlska. — 1998. — C.191-197.
 10. Глухивский Л.И., Маляр В.С., Биляковский И.Е. Диалоговая подсистема расчетного проектирования САПР явнополюсных синхронных машин//Тезисы докладов Республиканской научно—техн. конф. «Перспективы развития электромашиностроения на Украине.»—Ч.1.—Синхронные и асинхронные машины. — Харьков: ХПИ. — 1988. — С. 89.
 11. Vasyl Malyar, Andrii Malyar. Differential spline—method of calculating steady-state processes in electrotechnical devices/Proceedings of International Conference on Modern Problems of Telecomunications, Computer Science and Engineers Tranining TCSET’2000. — Lviv—Slavsko. — 2000. — C.3-4.
 12. Глухивский Л.И., Гречин Д.П., Маляр В.С. Пакет программ диалогового проектирования явнополюсных синхронных машин. — Информационный листок. — № 002—91НТД. — Львов:ЛПИ, 1991. — 3 с.
 13. Глухивский Л.И., Маляр В.С. Программа расчета токов, температур и термомеханических напряжений в стержнях пусковой обмотки синхронного двигателя//Информационный листок о научно-техническом достижении. — № 89-007. — Львов:МТС НТИ. — 4 с.
 14. Маляр В. С., Гамола О. Є., Мадай В. С. Моделювання динамічних режимів асинхронного електроприводу при періодичному навантаженні // Електротехніка і електромеханіка. – 2020. – № 3. – С. 9–14.
 15. Malyar V., Hamola O., Maday V., Vasylchyshyn I. Mathematical modeling start-up and steady state modes of asynchronous motors operation with capacitive compensation of reactive power // Przegląd elektrotechniczny. – 2020. – R. 96, № 11. – S. 109–114.
 16. Malyar V., Maday V., Hamola O., Vasylchyshyn I. Calculation method of the static characteristics of an asynchronous electric drive under cyclic load // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 15th International conference, February 25–29, 2020, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2020. – C. 757–760.

Контакти

Поштова адреса
вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 111

Телефон
+38 (032) 258-21-19

Електронна пошта
vasyl.s.maliar@lpnu.ua