Маляр Андрій Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Маляр Андрій Васильович
Дата народження 25 березня 1970 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1993 р.
Галузь наукових інтересів Синтез систем інтелектуального керування електроприводом верстата гойдалки
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2012 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем

Маляр Андрій Васильович — доктор технічних наук, професор кафедри електромехатроніки і комп'ютеризованих електромеханічних систем, Інституту енергетики та систем керування, декан бакалаврату.

Загальна інформація

Дата народження: 25 березня 1970 року

Тема кандидатської дисертації: Системи стабілізації координат в електроприводах з випадковими збуреннями [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Маляр Андрій Васильович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1998. — 171 л. — л. 134-142

Тема докторської дисертації: Методи аналізу та оптимізації електромеханічних систем штангових нафтовидобувних установок [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маляр Андрій Васильович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 336 арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 293-329.

Основні курси

 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Електрообладнання та автоматизація процесу видобутку нафти
 • Основи проектування електромеханічних систем транспортних засобів

Наукові інтереси

 • Синтез систем інтелектуального керуван­ня електроприводом верстата гойдалки

Вибрані публікації

 1. Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти [Текст] : монографія / А. В. Маляр, Б. С. Калужний ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 271 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 242-268. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-354-3
 2. Алгоритм розрахунку стаціонарних режимів електроприводу штангових нафто­видобувних установок / А. В. Маляр // Техн. електродинаміка. — 2009. — № 4. — С. 40-44. -Бібліогр.: 9 назв.
 3. Вплив зрівноваження верстата-гойдалки на роботу привідного двигуна / А. В. Маляр, В. В. Молнар // Електроенергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. 0. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 153-156. — (Віс­ник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 654). — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Оптимізація збалансованості верстата-гойдалки електроприводу штангової нафтовидобувної установки / А. В. Маляр // Електротехніка і електромеханіка. — 2009. — № 3. — С. 29-31.
 5. Система частотно-керованого електроприводу верстата-гойдалки / А. В. Маляр, В. В. Молнар // Автоматика-2009 : тези доп. 16 Міжнар. конф. з автомат. упр., 22-25 верес. 2009 р., Чернівці / Укр. асоц. з автомат. керування [та ін.]. — Чернівці, 2009. — С. 183-185. -Бібліогр.: 5 назв.
 6. Формування критерію оптимізації роботи глибинонасосної установки з врахуванням дебіту пласта / О. Ю. Лозинський, А. В. Маляр, Б. С. Калужний, І. Р. Головач // Проблеми автоматизованого електроприводу: теорія і практика : темат. вип. наук.-техн. журн. «Електроінформ» : присвяч. 165-річчю Нац. техн. ун-ту «Львів. політехніка». — Л. : ЕКОінформ, 2009. — С. 121-123. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Resonance phenomena in non-linear electric circuits / V. Malyar, A. Malyar,1. Dobushovska // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. — Warsaw, 2009. — P. 20.
 8. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Р. Я. Паранчук, І. Р. Головач ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 163 с. — Бібліогр.: с. 155. — 300 экз. — ISBN 978-966-553-804-2
 9. Використання пакета MathCAD для дослідження електромеханічних систем автоматичного керування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Маляр [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003. — 72 с.: рис. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 966-553-294-4
 10. Ситуаційне керування в дугових сталеплавильних печах [Текст] / Л. Д. Костинюк [та ін.] ; ред. О. Ю. Лозинський, Я. Ю. Марущак ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004. — 382 с.: рис. — Бібліогр.: с. 363-378. — ISBN 966-553-427-0
 11. A.Malyar. Study of stationary modes of sucker rod pumping unit operation//Przeglad elektrotechniczny, R.92, NR 12, 2016. – pp. 255-259.
 12. A.Malyar. Study of the Hamming Network Efficiency for the Sucker-Rod Oil Pumping Unit Status Identification / A.Malyar, A.Andreishyn, B.Kaluzhnyi, І.Holovach// Computation Problem of Electrical Engineering, No.1, 2017. – p.p. 43-49.
 13. Lozynskyy A., Lozynskyy O., Paranchuk Ya., Malyar A., Maruschak Ya. Analysis and synthesis of intelligent control system of electric regime of arc steel melting furnace//In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 452. -Springer, Cham, 2018. – P. 111-130.
 14. Malyar V.S., Malyar A.V., Andreishyn A.S. A method for calculating mechanical characteristics of induction motors with squirrel-cage rotor. Electrical engineering & electromechanics, 2019, no.2, pp. 9-13.) http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2019.2.02, doi: 10.20998/2074-272X.2019.2.02


Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 131

Tел. +38 (032) 258-26-20