Малинович Лариса Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Малинович Лариса Михайлівна
Malin.jpg
Дата народження 6 травня 1963 року
Громадянство Україна
Alma mater Київський Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Дата закінчення 1988
Спеціальність дефектологія
Галузь наукових інтересів Психологічний супровід осіб з порушеннями в розвитку та їх родин (консультування, корекція, пропедевтика виникнення порушень розвитку), тренінгова діяльністьполітики і соціально-психологічні стани суспільства та ін.
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Науковий керівник Доктор психол.н., заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Макарчук Наталія Олексіївна
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Малинович Лариса Михайлівна — кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • Київський Національний Педагогічний Університет імені М. Драгоманова, спеціальність «дефектологія»,
 • Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, аспірантура за спеціальністю 19.00.08 «спеціальна психологія».

2015 р. – захист дисертаційного дослідження за спеціальністю 19.00.18 спеціальна психологія на тему: «Психологічні засади готовності дітей з порушеннями слуху до навчання в освітніх закладах різного типу» в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України

Додаткова освіта: Вищі психологічні курси на базі Інституту психології імені Г.С.Костюка, напрям — психоаналіз, школа глибинної психології Т. С. Яценко.

Досвід роботи

 • 22 роки стажу викладацької діяльності в ВНЗ м. Львова, завідувач кафедри психології Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом (2005 – 2008рр.);
 • Понад 30 років практики в якості корекційного педагога (сурдопедагога, психолога) в закладах різного типу.

Автор 2-х навчально-методичних посібників, 5-и методичних рекомендацій, 35-и статей в фахових збірниках, учасник більше 80-и конференцій.

3 2001 по 2003 та 2003-2005 була учасником міжнародних проектів з питань ранньої корекції та інтеграційних процесів осіб з порушенням слуху та їх родин (Королівство Нідерланди, Польша). З 2005-2008 рр. проходила навчання в Школі глибинної психології (психоаналіз) (м. Ялта) академіка, доктора психол. наук Яценко Тамари Семенівни, Інституті гештальттерапії (м. Львів) кандидат психол. наук., психотерапевта Дідковської Лариси Іванівни.

Залучений фахівець групи компаній «Території бізнесу» та Товариства «Зелений хрест».

Проводить тренінги зі студентами з інвалідністю та непрацюючими (внутрішньо переміщеними особами (в рамках Програми ПРООН) та учасниками бойових дій в зоні АТО (на базі центрів зайнятості області).

Основні курси

 • Корекційна педагогіка та спеціальна психологія
 • Клінічна психологія
 • Патопсихологія
 • Основи психології спілкування

Наукові інтереси

 • Тренінгова діяльність
 • Рання корекція осіб з порушеннями в розвитку
 • Психологічна діагностика готовності до навчання в школі, психокорекція та пропедевтика несформованості Г.О.
 • Профконсалтинг та працевлаштування інвалідів
 • Зелений туризм
 • Психолого–педагогічний супровід осіб із порушенням психомоторного розвитку в соціум

Вибрані публікації

Співавтор двох навчальних посібників та більше 40 статей і матеріалів конференцій

Серед них:

 1. Малинович Л. М. Аналіз інтелектуальної і особистісної готовності дітей до навчання в школі / Л. М. Малинович // Психологія та педагогіка спеціальні: зб. наук. пр. / [голов. ред. Л. І. Фомічова та ін.]. – К. : Нора-прінт, 2003. – Кн. 1. – С. 29–35.
 2. Малинович Л. М. Формування психологічної готовності студентів коледжу до роботи в навчально-освітніх закладах компенсуючого типу / Л. М. Малинович // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Сер. педагогічна. – Львів, 2003. – Вип. 17. – С. 3–9.
 3. Малинович Лариса. Оволодіння початковими навичками дактильно-жестового мовлення студентами ВНЗ психолого-педагогічних спеціальностей / Лариса Малинович // Жестова мова і сучасність : зб. наук. праць / [голов. ред. В. В. Засенко]; Ін-т спеціальної педагогіки АПН України. – К. : Поліграфічний центр УТОГ, 2006. – Вип. 1. – С. 127–136.
 4. Malynowicz Larysa. Reforma systemи edukacji specialne jnaw spolczesny na etapie jako problem globalny / Larysa Malynowicz // Роska w unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne I spoleczne. Zescyt naukowi. / redakcja А. Pijtrowska-Piatek, F Zenka ./ Kieleckie Towarszystwo Edukacji Ekonomiczne jnazlecenie Wyzszey Szkoly Ekonomii I Prawa im. Prof. Edwarda Lipinskiego w Kielcach, 2008. – S. 125–133.
 5. Малинович Л. Види неповносправності та організація рекреаційно-туристичних послуг / О. Волошинський, І Каспрук, Л Малинович, М. Сварник / Сільський відпочинок для неповноправних.Посібник для власників агроосель та людей з інвалідністю, котрі бажають розпочати власну справу – – Львів.: Ліга –Пресс. – 2011. С. 53–65.
 6. Малинович Л. М. Корекційна спрямованість психологічної діагностики стану сформованості готовності до навчання / Л. М. Малинович // Наук. вісн. Львівського держ. ун-ту внутрішніх справ. Сер. психологічна / [за ред. В. В. Середи]. – Львів, 2014. – Вип. 2. – С. 132–141.
 7. Малинович Л. Теоретико-практичні засади супроводу студентів з порушеннями психофізичного розвитку – гуманітарна складова навчального процесу у ВНЗ / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: кол. монографія / за заг. ред. З. Ковальчук. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 635 с., С.60– 85
 8. Malynovych L. Role of the parents in shaping readiness to school education among special needs children / L/ Malynovych / 5 th International Youth Science Forum ”Litteris et Artibus / Lviv, Ukraine . Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. PP. 412– 414. (electronic edition).
 9. Collection of scientific papers Actual problems of the Correctional education (pedagogical science). Kamyanets – Podilsky @Medobory-2006., 2016. Issue 7. Volume 2. PP .205–213.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

Тел.: +38 (032) 258-31-01

E-mail:malynovychlarysa@ukr.net